257 Sự sống của muôn loài trong sự tạo dựng đều đến từ Đức Chúa Trời

Verse 1

Sự sống mà Đức Chúa Trời

ban cho con người chẳng có giới hạn,

không bị trói buộc bởi xác thịt,

không gian hay thời gian.

Đây là lẽ nhiệm màu của sự sống

mà Đức Chúa Trời ban cho con người,

là bằng chứng cho thấy rằng

rằng món quà sự sống đến từ Đức Chúa Trời.


Chorus 1

Con người có thể tin hoặc cũng có thể không tin,

không tin rằng sự sống là đến từ Đức Chúa Trời,

nhưng họ lại đang tận hưởng

tất cả những thứ đến từ Ngài,

tất cả những thứ đến từ Ngài.

Nếu Đức Chúa Trời đổi ý và đòi lại

cả thế giới lẫn sự sống của Ngài,

thì toàn bộ thế giới và mọi sinh vật sống,

mọi loài thọ tạo trên đời

đều sẽ chẳng còn tồn tại.


Verse 2

Ngài dùng sự sống của Ngài để chu cấp

cho sinh vật sống lẫn vật vô tri.

Sức mạnh, thẩm quyền của Đức Chúa Trời

mang đến một trật tự hoàn hảo, một sự thật

mà không ai có thể nhận biết hay hiểu được.

Đó chính là sự biểu hiện

và là minh chứng cho sức sống

của Đức Chúa Trời.


Chorus 2

Giờ đây Đức Chúa Trời muốn nói,

muốn nói cho ngươi biết một bí mật:

Sự vĩ đại và quyền năng về sự sống của Ngài,

vượt ngoài tầm hiểu biết của muôn loài thọ tạo.

Bây giờ là vậy, tương lai cũng thế.


Verse 3

Và bí mật thứ hai mà Đức Chúa Trời

muốn truyền đạt chính là:

Đức Chúa Trời là nguồn sống cho muôn loài

dù chúng có ở hình dạng

khác nhau thế nào đi nữa.

Tất cả mọi sinh vật sống

đều phải đi theo con đường Ngài đã định.


Chorus 3

Dù thế nào, tất cả những gì Ngài muốn

là con người nên hiểu ra

nếu không có sự quan tâm, trông nom,

và chu cấp của Đức Chúa Trời,

thì con người không thể nhận được

những gì đáng được nhận,

cho dù cố gắng nỗ lực hay chật vật ra sao.

Nếu như không có nguồn cung cấp sự sống

từ Đức Chúa Trời thì con người

sẽ đánh mất ý thức về giá trị

cũng như mục tiêu trong cuộc sống.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người

Trước: 256 Cách Đức Chúa Trời cai trị muôn vật

Tiếp theo: 258 Hiện thân cho sinh lực của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger