781 Nhận biết Đức Chúa Trời là yêu cầu sau cùng của Ngài đối với nhân loại

Verse 1

Quá trình biết đến lời của Đức Chúa Trời

là quá trình biết Ngài và công tác của Ngài.

Biết các khải tượng là biết Ngài trong xác thịt,

nhân tính của Ngài, công tác và lời Ngài.


Verse 2

Từ những lời của Ngài, con người biết được Ngài.

Từ những lời của Ngài, họ nhận ra ý Ngài.

Từ công tác của Ngài, họ biết tâm tính Ngài.

Từ công tác của Ngài, họ biết Ngài là gì.


Chorus

Biết Đức Chúa Trời là kết quả cuối cùng

phải đạt được khi công tác Ngài hoàn thành,

là yêu cầu cuối cùng của Ngài với nhân loại.

Đó là vì lời chứng sau cuối của Ngài.

Lý do Ngài làm công tác này là

để con người cuối cùng

có thể hướng trọn về Ngài.


Verse 3

Tin vào Ngài là bước đầu tiên để biết được Ngài.

Niềm tin ban đầu trở nên tột cùng sâu sắc –

đó là quá trình ngươi biết đến Đức Chúa Trời

và quá trình trải nghiệm công tác Ngài làm.


Verse 4

Nếu ngươi tin vào Ngài chỉ để tin vậy thôi,

chứ không phải tin vào Ngài để biết được Ngài,

thì đức tin của ngươi chẳng có chút thực tế;

và chắc chắn đức tin đó không thuần khiết.


Chorus

Biết Đức Chúa Trời là kết quả cuối cùng

phải đạt được khi công tác Ngài hoàn thành,

là yêu cầu cuối cùng của Ngài với nhân loại.

Đó là vì lời chứng sau cuối của Ngài.

Lý do Ngài làm công tác này là

để con người cuối cùng

có thể hướng trọn về Ngài.


Bridge

Nếu trong quá trình trải nghiệm

công tác của Đức Chúa Trời,

con người dần dần biết Đức Chúa Trời,

thì tâm tính của họ cũng sẽ thay đổi dần,

niềm tin của họ sẽ ngày càng chân thật.

Khi con người thành công trong đức tin vào Ngài,

thì lúc đó họ sẽ hoàn toàn có được Ngài.

Ngài đã nỗ lực trở nên xác thịt lần nữa,

để loài người có thể biết và thấy được Ngài.


Chorus

Biết Đức Chúa Trời là kết quả cuối cùng

phải đạt được khi công tác Ngài hoàn thành,

là yêu cầu cuối cùng của Ngài với nhân loại.

Đó là vì lời chứng sau cuối của Ngài.

Lý do Ngài làm công tác này là

để con người cuối cùng

có thể hướng trọn về Ngài.


Outro

Con người chỉ có thể yêu kính Ngài

bằng cách biết Ngài.

Để yêu kính Ngài,

con người phải biết và phải hiểu Ngài.

Dù họ tìm gì hay tìm kiếm thế nào,

họ đều phải có khả năng biết Ngài.

Chỉ bằng cách này mới thỏa lòng Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Chỉ những ai biết Đức Chúa Trời mới có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời

Trước: 780 Đức Chúa Trời muốn thu phục những ai có sự hiểu biết thật về Ngài

Tiếp theo: 782 Để biết Đức Chúa Trời, ngươi phải biết ba giai đoạn công tác của Ngài

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger