73 Sự phán xét và hình phạt tỏ lộ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời

Verse 1

Ngày nay, Đức Chúa Trời hành phạt,

phán xét các ngươi,

cũng như lên án các ngươi,

nhưng ngươi phải biết rằng

mục đích Ngài lên án là để cho ngươi biết mình.

Đức Chúa Trời lên án,

phán xét và rủa sả, hành phạt

để ngươi có thể biết mình,

để tâm tính của ngươi có thể thay đổi,

tâm tính ngươi có thể thay đổi,


Chorus 1

và hơn thế nữa,

để ngươi có thể biết giá trị của mình,

và thấy tất cả hành động

của Đức Chúa Trời đều công chính,

tất cả đều phù hợp với tâm tính Đức Chúa Trời

cũng như những yêu cầu

trong công tác của Ngài,


Chorus 2

để ngươi có thể thấy rằng

công tác của Ngài phù hợp,

phù hợp với kế hoạch

cứu rỗi nhân loại của Ngài,

rằng Ngài là Đức Chúa Trời công chính,

Đấng yêu thương, cứu rỗi,

phán xét cũng như hành phạt con người.


Verse 2

Nếu ngươi chỉ biết mình là kẻ có địa vị thấp hèn,

ngươi chỉ biết mình là kẻ bại hoại và bất tuân,

nhưng ngươi lại không biết rằng

Đức Chúa Trời muốn thể hiện rõ

sự cứu rỗi của Ngài

qua sự phán xét và hình phạt mà Đức Chúa Trời

làm đối với ngươi hôm nay,

thì ngươi sẽ không thể,

không thể nào có trải nghiệm,

càng không thể nào bước tiếp được.


Chorus 3

Đức Chúa Trời đến

không phải để giết chóc hay hủy diệt,

mà để phán xét, rủa sả, hành phạt và cứu rỗi.

Đức Chúa Trời đến

không phải để giết chóc hay hủy diệt,

mà để rủa sả, phán xét, hành phạt và cứu rỗi.


Chorus 4

Trước khi kế hoạch quản lý

sáu ngàn năm của Ngài kết thúc –

trước khi Đức Chúa Trời

mặc khải kết cục của từng hạng người –

công tác của Đức Chúa Trời trên đất

sẽ vì mục đích cứu rỗi;

nó chỉ là để làm cho những ai yêu mến Ngài

được trọn vẹn hoàn toàn,

quy phục sự thống trị của Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Ngươi nên đặt các phước lành về địa vị sang một bên và hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời để mang sự cứu rỗi đến cho con người

Trước: 72 Công tác chinh phục có ý nghĩa sâu sắc nhất

Tiếp theo: 74 Sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời là để cứu rỗi con người

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger