631 Hình phạt và sự phán xét của Đức Chúa Trời là ánh sáng cứu rỗi con người

Verse 1

Con người sống trong thịt xác

như đang sống trong địa ngục trần gian.

Và không có Đức Chúa Trời dùng hình phạt hay phán xét,

thì con người cũng ô uế như Sa-tan.

Chỉ khi thông qua Ngài dùng hình phạt và phán xét,

con người mới có thể thức tỉnh,

căm ghét xác thịt của mình,

ghét bỏ ác quỷ Sa-tan.

Chorus

Ngươi phải biết hình phạt và sự phán xét của

Đức Chúa Trời là sự sáng,

phải biết rằng đó chính là

sự sáng của sự cứu rỗi con người,

và phải biết rằng con người không thể

có sự bảo vệ nào tốt hơn thế.

Đó chính là ân điển lớn nhất.

Đó chính là phước lành lớn nhất.

Verse 2

Nếu con người muốn được thanh sạch

và có được thay đổi trong tâm tính của mình,

nếu họ muốn một cuộc sống có ý nghĩa

và làm tròn bổn phận của mình như một tạo vật,

họ phải chấp nhận hình phạt và sự phán xét của Ngài,

không rời xa sự kỷ luật của Đức Chúa Trời

để họ thoát khỏi sự thao túng của Sa-tan,

để họ có thể sống trong sự sáng.

Chorus

Ngươi phải biết hình phạt và sự phán xét của

Đức Chúa Trời là sự sáng,

phải biết rằng đó chính là

sự sáng của sự cứu rỗi con người,

và phải biết rằng con người không thể

có sự bảo vệ nào tốt hơn thế.

Đó chính là ân điển lớn nhất.

Đó chính là phước lành lớn nhất.

Bridge

Sự sửa dạy của Ngài giải thoát

con người khỏi ảnh hưởng của Sa-tan,

thoát khỏi thế giới nhỏ bé của mình,

để họ được sống trong ánh sáng sự hiện diện của Ngài.

Không có sự cứu rỗi nào tốt hơn.

Không có sự cứu rỗi nào tốt hơn.

Không có sự cứu rỗi nào tốt hơn.

Không có sự cứu rỗi nào tốt hơn

hình phạt và sự phán xét của Đức Chúa Trời.

Chorus

Ngươi phải biết hình phạt và sự phán xét của

Đức Chúa Trời là sự sáng,

phải biết rằng đó chính là

sự sáng của sự cứu rỗi con người,

và phải biết rằng con người không thể

có sự bảo vệ nào tốt hơn thế.

Đó chính là ân điển lớn nhất.

Đó chính là phước lành lớn nhất.

Outro

Hãy chấp nhận hình phạt,

hãy chấp nhận sự phán xét,

để sống trong sự sáng của Ngài.

Hãy chấp nhận hình phạt,

hãy chấp nhận sự phán xét,

để sống trong sự sáng của Ngài.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 630 Lẽ thật về công tác quản lý con người của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 632 Hãy biết rằng hình phạt và sự phán xét của Đức Chúa Trời là tình yêu

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 15

Sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đã dấy lên ở khắp các hội thánh. Đó là Thần phán dạy; Ngài là ngọn lửa dữ dội, mang oai nghi, và đang phán...

Phi-e-rơ biết Jêsus bằng cách nào

Trong thời gian Phi-e-rơ ở cùng với Jêsus, ông đã thấy nhiều tính cách đáng mến của Jêsus, nhiều khía cạnh đáng để noi theo và nhiều khía...

Ngươi trung thành với ai?

Ngay lúc này, mỗi ngày các ngươi được sống đều quan trọng, và đó là điều quan trọng tột bậc cho đích đến của các ngươi và số phận của các...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger