56 Công tác phán xét là để làm tinh sạch sự bại hoại của con người

Verse 1

Trước khi được cứu chuộc

nhiều chất độc Sa-tan

đã bị gieo bên trong con người.

Hàng ngàn năm trôi qua

con người đã bị làm bại hoại

đến mức họ có bản tính

là chống đối Đức Chúa Trời.

Vậy nên, khi được cứu chuộc,

đó chỉ là sự cứu chuộc

mà con người được mua lại với cái giá quá đắt,

nhưng các chất độc Sa-tan

ngấm vào trong bản tính của họ

vẫn chưa được loại bỏ.

Loài người quá nhơ nhuốc nên họ phải đổi thay

trước khi trở nên xứng đáng

hầu việc Đức Chúa Trời.


Chorus

Qua công tác phán xét và hình phạt của Ngài,

loài người sẽ hoàn toàn biết được

thực chất nhơ nhuốc và sự bại hoại

đang tồn tại trong con người mình,

và họ có thể hoàn toàn thay đổi

và trở nên thanh sạch.

Chỉ như vậy họ mới có thể xứng đáng

để đến trước ngai của Đức Chúa Trời,

ngai của, của Đức Chúa Trời.


Verse 2

Thông qua những công tác

phán xét và hình phạt cũng như

sự tinh luyện ngày hôm nay,

họ có thể được cải hóa,

gột sạch hết sự bại hoại của chính mình

và sẽ được làm tinh sạch.

Giai đoạn công tác hiện tại

không chỉ đơn thuần là cứu rỗi

mà còn là làm tinh sạch.

Đó cũng là công tác chinh phục,

giai đoạn hai của công tác cứu rỗi loài người,

nơi Ngài thu phục bằng sự phán xét.

Thông qua việc dùng lời để tinh luyện,

phán xét và vạch trần,

mà mọi điều bất khiết cũng như

các quan niệm, động cơ và tham vọng

trong lòng con người đều đã bị phơi bày.


Chorus

Qua công tác phán xét và hình phạt của Ngài,

loài người sẽ hoàn toàn biết được

thực chất nhơ nhuốc và sự bại hoại

đang tồn tại trong con người mình,

và họ có thể hoàn toàn thay đổi

và trở nên thanh sạch.

Chỉ như vậy họ mới có thể xứng đáng

để đến trước ngai của Đức Chúa Trời,

ngai của, của Đức Chúa Trời.


Verse 3

Con người được cứu chuộc

và tội lỗi được tha thứ chỉ có thể được xem như

Đức Chúa Trời bỏ qua cho họ,

nhưng họ sống trong xác thịt,

vẫn kẹt trong tội lỗi,

nên không thể thôi phạm tội.

Con người vẫn cứ thế

họ vẫn cứ tỏ ra tâm tính Sa-tan,

bại hoại không biết bao nhiêu lần.

Phần lớn nhân loại, đa số loài người

cứ phạm tội vào ban ngày,

chỉ để xưng tội vào ban đêm.


Bridge

Dù của lễ chuộc tội

có tác dụng đời đời với con người,

cũng không thể cứu họ khỏi mọi tội lỗi.

Vậy nên mới hoàn tất một nửa công tác cứu rỗi,

vì con người vẫn còn bại hoại.


Chorus

Qua công tác phán xét và hình phạt của Ngài,

loài người sẽ hoàn toàn biết được

thực chất nhơ nhuốc và sự bại hoại

đang tồn tại trong con người mình,

và họ có thể hoàn toàn thay đổi

và trở nên thanh sạch.

Chỉ như vậy họ mới có thể xứng đáng

để đến trước ngai của Đức Chúa Trời,

ngai của, của Đức Chúa Trời.


Outro

Khó để con người thấy tội lỗi của mình;

họ không thể thấy bản tính thâm căn của mình.

Họ phải dựa vào sự phán xét bằng lời Ngài

để có thể đạt được kết quả này.

Chỉ như vậy họ mới được thay đổi

từ thời điểm này trở đi.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (4)

Trước: 55 Bằng lời, Đức Chúa Trời phán xét và làm tinh sạch con người trong thời kỳ sau rốt

Tiếp theo: 57 Hãy chấp nhận sự phán xét bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt để được làm cho tinh sạch

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger