307 Đây là đức tin của ngươi sao?

Verse 1

Nếu tin có Đức Chúa Trời, sao ngươi không tôn kính Đức Chúa Trời?

Sao ngươi không kính sợ, nếu trong lòng ngươi vẫn tin vào Ngài?

Ngươi chấp nhận Đấng Christ là sự nhập thể của Đức Chúa Trời,

thế sao ngươi lại coi khinh và bất kính với Ngài?

Pre-chorus

Đức tin của các ngươi đấy ư? Các ngươi luôn bất tín từng giây từng phút.

Chorus

Nghĩa là các ngươi có thể phản bội Đấng Christ bất cứ lúc nào.

Vì trong huyết quản các ngươi đầy nghi ngờ về Đức Chúa Trời nhập thể.

Nên Ngài phán con đường đức tin của các ngươi không vững,

trong đức tin, các ngươi không thực tế và cũng rất hời hợt,

trong đức tin, các ngươi không thực tế và cũng rất hời hợt.

Verse 2

Sao ngươi phán xét Đấng Christ, theo dõi nơi Ngài đi?

Sao ngươi không quy phục kế hoạch và nghe theo lời của Ngài?

Sao ngươi cưỡng đoạt, cướp của lễ của Ngài,

và nói từ vị trí của Ngài?

Sao ngươi dám báng bổ Ngài sau lưng Ngài,

phán xét công tác, lời Ngài?

Pre-chorus

Đức tin của các ngươi đấy ư? Các ngươi luôn bất tín từng giây từng phút.

Chorus

Nghĩa là các ngươi có thể phản bội Đấng Christ bất cứ lúc nào.

Vì trong huyết quản các ngươi đầy nghi ngờ về Đức Chúa Trời nhập thể.

Nên Ngài phán con đường đức tin của các ngươi không vững,

trong đức tin, các ngươi không thực tế và cũng rất hời hợt,

trong đức tin, các ngươi không thực tế và cũng rất hời hợt.

Bridge

Tất cả lời nói, hành vi, động cơ, mục tiêu của các ngươi

tỏ lộ các ngươi không hề tin vào Đấng Christ.

Ánh mắt các ngươi cũng như vậy.

Và từng người trong các ngươi lúc nào cũng luôn mang trong mình sự bất tín!

Chorus

Nghĩa là các ngươi có thể phản bội Đấng Christ bất cứ lúc nào.

Vì trong huyết quản các ngươi đầy nghi ngờ về Đức Chúa Trời nhập thể.

Nên Ngài phán con đường đức tin của các ngươi không vững,

trong đức tin, các ngươi không thực tế và cũng rất hời hợt,

trong đức tin, các ngươi không thực tế và cũng rất hời hợt,

trong đức tin, các ngươi không thực tế và cũng rất hời hợt.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 306 Nhân loại bại hoại không đáng được thấy Đấng Christ

Tiếp theo: 308 Đức tin thật của ngươi ở đâu?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

The Spreading of Almighty God’s Kingdom Gospel in China

In 1995, the work of testifying to the kingdom gospel of Almighty God formally began in Mainland China. Through our gratitude to God and with a love that was true, we testified to the appearance and work of Almighty God to the brothers and sisters in various denominations. Little did we expect to suffer extreme resistance and slander from their leaders. We could only come before Almighty God to pray earnestly, beseeching God to work in person. From 1997 onward, we beheld the Holy Spirit work on a great scale. There was a rapid increase in the members of churches in various locations. At the same time, many signs and wonders occurred, and many people in various denominations returned to Almighty God as a result of receiving God’s revelations or seeing these signs and wonders. If the Holy Spirit had not worked, what could man do? This made us realize: Although we understood some truths, we could not testify to Almighty God through our human strength alone. After these people from various denominations accepted Almighty God, they gradually became certain of Almighty God in their hearts through eating and drinking and enjoying the word of Almighty God, and after a period of time, there was produced in them genuine faith and obedience. People from every denomination were thus lifted before the throne, and no longer expected to “meet the Lord in the sky” as they had imagined.

Chương 29

Vào ngày mà tất cả mọi thứ được phục hồi, Ta đã đến giữa con người, và Ta đã trải qua những ngày đêm tuyệt vời với họ. Chỉ tại thời điểm...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger