82 Con đường duy nhất của nhân loại để bước vào sự nghỉ ngơi

Verse 1

Những ai đứng vững trong

công tác thanh tẩy cuối cùng của Đức Chúa Trời

bởi sự phán xét và hình phạt,

họ sẽ bước vào sự nghỉ ngơi cuối cùng.

Những người đã thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan

sẽ được Đức Chúa Trời thu nhận

và bước vào sự nghỉ ngơi cuối cùng.

Chorus

Bản chất của sự phán xét và hình phạt là để

làm thanh sạch con người

cho sự nghỉ ngơi cuối cùng.

Và nếu không có công tác này,

mọi người chẳng thể đi theo loại của họ.

Đó là cách duy nhất để bước vào sự nghỉ ngơi.

Verse 2

Chỉ có sự thanh tẩy này

mới xoá sạch được điều bất chính.

Hình phạt và phán xét này đưa ra ánh sáng

sự bất tuân của con người,

và vì vậy, sẽ tách những người

được cứu rỗi khỏi kẻ bị đoạ đày,

và những người được ở lại

khỏi những kẻ phải ra đi.

Chorus

Bản chất của sự phán xét và hình phạt là để

làm thanh sạch con người

cho sự nghỉ ngơi cuối cùng.

Và nếu không có công tác này,

mọi người chẳng thể đi theo loại của họ.

Đó là cách duy nhất để bước vào sự nghỉ ngơi.

Verse 3

Đến cuối cùng, Đức Chúa Trời

sẽ tưởng thưởng điều thiện và trừng phạt cái ác

để thanh tẩy hoàn toàn nhân loại

và đưa họ đến sự nghỉ ngơi đời đời.

Và đây là giai đoạn quan trọng cuối cùng

để Đức Chúa Trời hoàn thành công tác.

Nếu kẻ ác vẫn còn,

loài người sẽ chẳng thể nào nghỉ ngơi.

Bridge

Khi Ngài hoàn thành, thì toàn thể nhân loại

sẽ trở nên thánh khiết,

và rồi Đức Chúa Trời

sẽ có thể vui sống trong sự nghỉ ngơi.

Chorus

Bản chất của sự phán xét và hình phạt là để

làm thanh sạch con người

cho sự nghỉ ngơi cuối cùng.

Và nếu không có công tác này,

mọi người chẳng thể đi theo loại của họ.

Đó là cách duy nhất để bước vào sự nghỉ ngơi.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 81 Sự phán xét trong thời kỳ sau rốt là công tác để chấm dứt thời đại

Tiếp theo: 83 Câu chuyện bên trong của công tác trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Ngươi biết gì về đức tin?

Trong con người chỉ tồn tại lời lẽ bất định về đức tin, nhưng con người không biết điều gì cấu thành đức tin, càng không biết tại sao mình...

Chương 18

Toàn bộ lời Đức Chúa Trời chứa đựng một phần tâm tính Ngài. Tâm tính của Đức Chúa Trời không thể được bày tỏ hoàn toàn bằng lời, điều này...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger