Quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời như thế nào?

Khi tin vào Đức Chúa Trời, ít nhất ngươi phải giải quyết vấn đề có mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không có mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, thì ý nghĩa niềm tin của ngươi vào Đức Chúa Trời không còn. Việc thiết lập mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời hoàn toàn có thể đạt được với một tấm lòng tĩnh lặng trước nhan Đức Chúa Trời. Có một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời nghĩa là không thể nghi ngờ và phủ nhận bất kỳ công tác nào của Ngài và có thể quy phục công tác của Ngài. Nó có nghĩa là có những ý định đúng đắn trước nhan Đức Chúa Trời, không lên kế hoạch cho bản thân, và xem xét lợi ích của gia đình Đức Chúa Trời trước tiên trong tất cả mọi việc; nó có nghĩa là chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời và vâng phục những sắp đặt của Đức Chúa Trời. Ngươi phải có thể tĩnh tâm trước nhan Đức Chúa Trời trong mọi việc ngươi làm. Ngay cả khi không hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời, ngươi vẫn phải dốc hết khả năng để thực hiện bổn phận và trách nhiệm của mình. Một khi ý muốn của Đức Chúa Trời đã được mặc khải cho ngươi, hãy hành động theo đó, và sẽ không quá muộn. Khi mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời đã trở nên bình thường, thì ngươi cũng sẽ có mối quan hệ bình thường với mọi người. Để xây dựng một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, tất cả phải được xây dựng trên nền tảng của lời Đức Chúa Trời, ngươi phải có thể thực hiện bổn phận của mình theo lời Đức Chúa Trời và những gì Đức Chúa Trời yêu cầu, ngươi phải chấn chỉnh quan điểm của mình, và phải tìm kiếm lẽ thật trong mọi sự. Ngươi phải thực hành lẽ thật khi hiểu nó, và bất kể điều gì xảy ra với ngươi, ngươi phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tìm kiếm với tấm lòng vâng phục Đức Chúa Trời. Thực hành như vậy, ngươi sẽ có thể duy trì mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời. Cùng với việc thực hiện bổn phận của mình một cách đúng đắn, ngươi cũng phải đảm bảo rằng mình không làm gì không có lợi cho lối vào sự sống của những người được Đức Chúa Trời chọn, và không nói điều gì không giúp ích cho các anh chị em. Chí ít, ngươi không được làm điều gì trái với lương tâm của mình và tuyệt đối không được làm bất cứ điều gì đáng hổ thẹn. Đặc biệt, với những điều phản nghịch hoặc chống đối Đức Chúa Trời, ngươi tuyệt đối không được làm, và ngươi không được làm bất cứ điều gì gây nhiễu loạn công tác hoặc đời sống hội thánh. Hãy công bằng và chính trực trong mọi việc ngươi làm và đảm bảo rằng mọi hành động của ngươi đều có thể trình lên trước Đức Chúa Trời. Dù xác thịt có thể đôi lúc yếu đuối, nhưng ngươi phải biết đặt lợi ích của gia đình Đức Chúa Trời lên hàng đầu, không tham tư lợi, không làm bất cứ điều gì ích kỷ hay đáng khinh, thường xuyên phản tỉnh về bản thân mình. Theo cách này, ngươi sẽ có thể thường xuyên sống trước Đức Chúa Trời, và mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời sẽ trở nên hoàn toàn bình thường.

Trong mọi việc ngươi làm, ngươi đều phải xem xét liệu những ý định của ngươi có đúng hay không. Nếu ngươi có thể hành động theo những yêu cầu của Đức Chúa Trời, thì mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời là bình thường. Đây là tiêu chuẩn tối thiểu. Hãy nhìn vào những ý định của mình, và nếu ngươi thấy những ý định không đúng đã nảy sinh, hãy biết bỏ chúng đi, và hành động theo lời Đức Chúa Trời; như vậy ngươi sẽ trở thành người đúng đắn trước Đức Chúa Trời, điều cho thấy rằng mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời là bình thường, và rằng mọi việc ngươi làm là vì Đức Chúa Trời, chứ không phải vì bản thân ngươi. Trong mọi việc ngươi làm và mọi điều ngươi nói, hãy biết giữ lòng mình ngay thẳng và công chính trong hành động của mình, đừng để bị cảm xúc chi phối, hoặc hành động theo ý của riêng mình. Đấy là những nguyên tắc mà những người tin vào Đức Chúa Trời phải hành xử. Những điều nhỏ nhặt có thể phơi bày ý định và vóc giạc của một người, và vì vậy, để một người bước vào con đường được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện, trước hết họ phải điều chỉnh lại những ý định của mình và mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời. Chỉ khi mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời bình thường, ngươi mới có thể được Ngài làm cho hoàn thiện; chỉ khi đó việc Đức Chúa Trời xử lý, tỉa sửa, sửa dạy, và tinh luyện mới có thể đạt được kết quả mong muốn trong ngươi. Nghĩa là, nếu con người có thể giữ Đức Chúa Trời trong lòng và không theo đuổi tư lợi hay nghĩ đến tiền đồ riêng (theo nghĩa xác thịt), mà thay vào đó mang lấy trọng trách bước vào sự sống, làm hết sức mình để mưu cầu lẽ thật, và quy phục công tác của Đức Chúa Trời – nếu ngươi có thể làm như vậy, thì những mục tiêu ngươi theo đuổi sẽ là đúng đắn, và mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời sẽ trở nên bình thường. Khắc phục mối quan hệ của một người với Đức Chúa Trời có thể gọi là bước đầu tiên để bước vào hành trình thuộc linh của họ. Mặc dù số phận của con người nằm trong tay Đức Chúa Trời, đã được Đức Chúa Trời tiền định, và không thể được thay đổi bởi con người, nhưng việc ngươi có được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện hoặc thu phục hay không còn tùy vào mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời có bình thường hay không. Có thể có những phần trong ngươi yếu đuối hoặc bất tuân – nhưng miễn là quan điểm và những ý định của ngươi đúng đắn, và miễn là mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời đúng đắn và bình thường, thì ngươi đủ tư cách được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện. Nếu ngươi không có mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời, và ngươi hành động vì xác thịt hay vì gia đình mình, thì dù ngươi nhọc công bao nhiêu, cũng sẽ là công dã tràng. Nếu mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời bình thường, thì mọi thứ khác sẽ đâu vào đấy. Đức Chúa Trời chẳng xét điều gì khác, mà chỉ xét xem quan điểm của ngươi về niềm tin nơi Đức Chúa Trời có đúng đắn không: ngươi tin vào ai, ngươi tin vì ai, và vì sao ngươi tin. Nếu ngươi có thể thấy rõ những điều này, và thực hành với những quan điểm của ngươi đã được xử lý tốt, thì ngươi sẽ tiến bộ trong sự sống, và đảm bảo ngươi cũng sẽ bước vào đường chính đạo. Nếu mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời không bình thường, và quan điểm của ngươi về niềm tin vào Đức Chúa Trời bị lệch lạc, thì tất cả những thứ khác đều vô ích, và dù ngươi tin mạnh mẽ đến đâu, ngươi cũng sẽ chẳng nhận được gì. Chỉ sau khi mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời trở nên bình thường, ngươi mới có được lời khen từ Ngài khi ngươi phản bội xác thịt, cầu nguyện, chịu đựng, bền gan, quy phục, giúp đỡ anh chị em mình, dâng mình hơn cho Đức Chúa Trời, v.v. Những việc ngươi làm có giá trị và ý nghĩa hay không tùy thuộc vào ý định và quan điểm của ngươi có đúng đắn hay không. Thời nay, nhiều người tin vào Đức Chúa Trời như thể họ đang ngửa cổ xem đồng hồ – quan điểm của họ bị lệch lạc, và chúng phải được chỉnh đốn bằng một sự đột phá. Nếu vấn đề này được giải quyết, mọi thứ sẽ ổn thỏa; nếu không, tất cả sẽ thành uổng công vô ích. Một số người hành xử tốt trước nhan Ta, nhưng sau lưng Ta, tất cả những gì họ làm là chống đối Ta. Đây là một biểu hiện của sự quanh co và dối trá, và kiểu người này là nô bộc của Sa-tan; chúng là hiện thân tiêu biểu của Sa-tan, đến để thử Đức Chúa Trời. Ngươi chỉ là một người đúng đắn nếu ngươi có thể quy phục công tác của Ta và lời Ta. Miễn là ngươi có thể ăn và uống lời Đức Chúa Trời; miễn là mọi việc ngươi làm đều có thể được trình lên trước Đức Chúa Trời và ngươi hành xử công bằng, chính trực trong mọi việc ngươi làm; miễn là ngươi không làm những việc đáng hổ thẹn, hay những việc gây tổn hại đời sống của người khác; và miễn là ngươi sống trong sự sáng và không cho phép bản thân bị Sa-tan lợi dụng, thì mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời sẽ được theo đúng trật tự.

Tin vào Đức Chúa Trời đòi hỏi ngươi phải chỉnh đốn những ý định và quan điểm của mình; ngươi phải có sự hiểu biết đúng đắn và cách đối đãi đúng đắn đối với lời của Đức Chúa Trời và công tác của Đức Chúa Trời, mọi hoàn cảnh Đức Chúa Trời sắp đặt, người được Đức Chúa Trời chứng thực, và Đức Chúa Trời thực tế. Ngươi không được thực hành theo những ý tưởng của riêng mình, hoặc đặt ra những kế hoạch nhỏ nhặt của bản thân. Bất kể ngươi làm gì, ngươi phải biết tìm kiếm lẽ thật và, ở vị trí của một loài thọ tạo, quy phục toàn bộ công tác của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi muốn mưu cầu được Đức Chúa Trời hoàn thiện và đi đúng con đường của sự sống, thì lòng ngươi phải luôn sống trước nhan Đức Chúa Trời. Đừng hoang đàng, đừng theo Sa-tan, đừng cho Sa-tan bất kỳ cơ hội nào thực hiện công việc của nó, và đừng để Sa-tan lợi dụng ngươi. Ngươi phải dâng trọn bản thân cho Đức Chúa Trời và để Đức Chúa Trời tể trị ngươi.

Ngươi sẵn sàng làm nô bộc của Sa-tan sao? Ngươi sẵn sàng để Sa-tan lợi dụng sao? Ngươi có tin vào Đức Chúa Trời và theo đuổi Ngài để ngươi có thể được Ngài hoàn thiện, hay để ngươi có thể trở thành vật làm nền cho công tác của Đức Chúa Trời không? Ngươi muốn một cuộc đời có ý nghĩa, trong đó ngươi được Đức Chúa Trời thu nhận, hay một cuộc đời trống rỗng và vô giá trị? Ngươi muốn được Đức Chúa Trời sử dụng, hay bị Sa-tan lợi dụng? Ngươi muốn để lời Đức Chúa Trời và lẽ thật tràn ngập trong ngươi, hay là để tội lỗi và Sa-tan tràn ngập trong ngươi? Hãy suy xét kỹ những điều này. Trong cuộc sống thường nhật, ngươi phải hiểu những lời nào ngươi nói và những việc nào ngươi làm có thể gây ra sự bất thường trong mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời, và rồi hãy chỉnh đốn bản thân để làm cho đúng cách. Hãy luôn xem xét những lời nói, hành động, từng đường đi nước bước, cùng tất cả những suy nghĩ và tư tưởng của ngươi. Hãy có được sự hiểu biết đúng đắn về tình trạng thật của ngươi và bước vào cách hoạt động của Đức Thánh Linh. Đây là cách duy nhất để có được mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời. Bằng cách đánh giá xem liệu mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời có bình thường không, ngươi sẽ có thể chỉnh đốn những ý định của mình, hiểu được bản tính và thực chất của con người, và thật sự hiểu được chính mình, và khi làm như vậy, ngươi sẽ có thể bước vào những trải nghiệm thật, thực sự phản bội chính mình, và chủ tâm quy phục. Khi ngươi trải qua những vấn đề này liên quan đến việc liệu mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời có bình thường hay không, ngươi sẽ thấy cơ hội được Đức Chúa Trời hoàn thiện và trở nên có khả năng nắm bắt được nhiều trạng thái trong công tác của Đức Thánh Linh. Ngươi cũng sẽ có thể nhìn thấu nhiều thủ đoạn của Sa-tan và thấu suốt những âm mưu của nó. Chỉ có con đường này mới dẫn đến việc được Đức Chúa Trời hoàn thiện. Ngươi phải khắc phục mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời, để ngươi có thể quy phục mọi sự sắp đặt của Ngài, và để ngươi thậm chí có thể đi sâu hơn vào trải nghiệm thật và nhận lãnh được còn nhiều hơn nữa công tác của Thánh Linh. Khi ngươi thực hành việc có mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, trong hầu hết các trường hợp, thành công sẽ đạt được bằng cách phản bội xác thịt và hợp tác thực sự với Đức Chúa Trời. Ngươi nên hiểu rằng “không có lòng hợp tác, thì khó mà nhận lãnh công tác của Đức Chúa Trời; nếu xác thịt không chịu khổ, thì chẳng có phúc lành từ Đức Chúa Trời; nếu tinh thần không đấu tranh, thì Sa-tan sẽ chẳng bị hổ thẹn”. Nếu ngươi thực hành những nguyên tắc này và thấu suốt chúng, thì quan điểm của ngươi về niềm tin nơi Đức Chúa Trời sẽ được chỉnh đốn. Trong việc thực hành hiện thời của mình, các ngươi phải bỏ đi tư duy “tìm bánh để thỏa mãn cơn đói”; các ngươi phải bỏ đi tư duy “mọi sự do Đức Thánh Linh thực hiện, và con người không thể can thiệp”. Bất cứ ai nói như vậy đều nghĩ: “Người ta có thể làm bất kỳ điều gì họ muốn, và khi đến lúc, Đức Thánh Linh sẽ làm công tác của Ngài. Người ta không cần phải chế ngự xác thịt hay hợp tác; chỉ cần họ được Đức Thánh Linh cảm thúc”. Những quan điểm này toàn là ngu xuẩn. Trong những trường hợp như thế, Đức Thánh Linh không thể làm việc. Chính kiểu quan điểm này cản trở rất nhiều công tác của Đức Thánh Linh. Thường thì công tác của Đức Thánh Linh đạt được thông qua sự hợp tác của con người. Những người không hợp tác và thiếu quyết tâm, mà lại muốn đạt được một sự thay đổi trong tâm tính và nhận lãnh công tác của Đức Thánh Linh cùng sự khai sáng và soi sáng từ Đức Chúa Trời, đều đúng là có những suy nghĩ ngông cuồng. Đây gọi là “nuông chiều bản thân và tha thứ cho Sa-tan”. Những người như thế không có được mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời. Ngươi phải thấy được nhiều biểu lộ và biểu hiện của tâm tính Sa-tan trong bản thân và thấy được bất kỳ sự thực hành nào ngươi có đi ngược lại những gì Đức Chúa Trời yêu cầu hiện nay. Giờ ngươi sẽ có thể phản bội Sa-tan chứ? Ngươi nên đạt được mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, hành động theo ý định của Đức Chúa Trời, và trở thành một con người mới với một cuộc sống mới. Đừng nghĩ nhiều về những vi phạm trong quá khứ; đừng hối hận quá nhiều; hãy biết đứng lên và hợp tác với Đức Chúa Trời, cũng như thực hiện những bổn phận của mình phải làm. Theo cách này, mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời sẽ trở nên bình thường.

Nếu sau khi đọc những điều này, ngươi chỉ đơn thuần nói chấp nhận những lời này, nhưng lòng ngươi vẫn chẳng lay động, và ngươi không tìm cách làm cho mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời trở nên bình thường, thì điều đó chứng tỏ ngươi không xem trọng mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời. Điều đó chứng tỏ rằng những quan điểm của ngươi chưa được chỉnh đốn, rằng những ý định của ngươi vẫn chưa đặt vào việc được Đức Chúa Trời thu phục và mang vinh quang đến cho Ngài, mà thay vào đó lại đặt vào việc cho phép những âm mưu của Sa-tan thắng thế và đạt được những mục tiêu của bản thân ngươi. Những kẻ như vậy chứa chấp những ý định sai trái và những quan điểm không đúng đắn. Dù cho Đức Chúa Trời có phán gì hay phán thế nào, những kẻ như vậy vẫn hoàn toàn thờ ơ và chẳng có chuyển biến gì. Lòng chúng chẳng biết sợ cũng chẳng biết hổ thẹn. Một người như vậy là kẻ ngu vô hồn. Hãy đọc mọi lời phán của Đức Chúa Trời và đưa chúng vào thực hành ngay khi ngươi hiểu chúng. Có lẽ đã có những lúc xác thịt ngươi yếu đuối, hoặc ngươi dấy loạn, hoặc ngươi chống đối; bất kể ngươi đã hành xử ra sao trong quá khứ, điều đó cũng không mấy quan trọng, và không thể nào cản trở cuộc đời ngươi trưởng thành ngày hôm nay. Miễn là hiện tại, ngươi có thể có mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, là có hy vọng rồi. Nếu có sự thay đổi trong ngươi mỗi lần đọc lời Đức Chúa Trời, và người khác có thể nhận ra đời sống của ngươi đã thay đổi tốt hơn, thì điều đó cho thấy mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời giờ đây là bình thường và đã được chỉnh đốn. Đức Chúa Trời không đối xử với mọi người chiếu theo những vi phạm của họ. Một khi ngươi đã hiểu và trở nên có nhận thức, chừng nào ngươi có thể ngừng phản nghịch hoặc chống đối, thì Đức Chúa Trời vẫn sẽ rủ lòng thương xót ngươi. Khi ngươi có được hiểu biết và quyết tâm mưu cầu được Đức Chúa Trời hoàn thiện, thì tình trạng của ngươi trước nhan Đức Chúa Trời sẽ trở nên bình thường. Dù cho ngươi đang làm gì, hãy cân nhắc những điều sau đây trong lúc đang làm: Nếu tôi làm thế này, Đức Chúa Trời sẽ nghĩ gì? Việc này có ích gì cho anh chị em tôi không? Việc này có ích gì cho công tác trong nhà Đức Chúa Trời không? Dù trong sự cầu nguyện, thông công, lời nói, việc làm, hay tiếp xúc với người khác, hãy xem xét những ý định của ngươi, và kiểm tra xem liệu mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời có bình thường hay không. Nếu ngươi không thể nhận ra những ý định và suy nghĩ của bản thân ngươi, thì điều này có nghĩa là ngươi thiếu sự sáng suốt, và như thế chứng tỏ ngươi hiểu quá ít về lẽ thật. Nếu ngươi có thể hiểu rõ mọi việc Đức Chúa Trời làm và có thể nhận thức mọi sự qua lăng kính của lời Ngài, đứng về phía Ngài, thì những quan điểm của ngươi sẽ trở nên đúng đắn. Do đó, thiết lập một mối quan hệ tốt đẹp với Đức Chúa Trời là tối quan trọng với bất kỳ ai tin vào Đức Chúa Trời, mọi người phải xem đây là nhiệm vụ quan trọng nhất và là sự kiện lớn nhất trong đời mình. Mọi việc ngươi làm đều được đánh giá bằng việc ngươi có mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời hay không. Nếu mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời bình thường và những ý định của ngươi đúng đắn, thì cứ việc làm. Để giữ mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, ngươi không được sợ mất đi những lợi ích cá nhân; ngươi không thể để Sa-tan thắng thế, ngươi không thể để Sa-tan nắm giữ ngươi, và ngươi không thể để Sa-tan biến ngươi thành trò cười. Có những ý định như thế là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời là bình thường – không phải vì xác thịt, mà vì sự bình an trong tâm linh, vì mục đích đạt được công tác của Đức Thánh Linh, và đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời. Để bước vào trạng thái đúng đắn, ngươi phải thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với Đức Chúa Trời và chỉnh đốn quan điểm của ngươi về niềm tin vào Đức Chúa Trời. Điều này là để cho Đức Chúa Trời có thể thu phục ngươi, và để cho Ngài có thể biểu lộ những hoa trái của lời Ngài nơi ngươi và khai sáng cũng như soi sáng cho ngươi hơn nữa. Như vậy, ngươi sẽ làm đúng cách. Hãy tiếp tục ăn và uống những lời Đức Chúa Trời ngày nay, bước vào cách hoạt động hiện thời của Đức Thánh Linh, hành động theo những yêu cầu hiện nay của Đức Chúa Trời, không theo những phương pháp thực hành lỗi thời, không bám vào những lề lối cũ, và bước vào cách làm việc hiện nay càng sớm càng tốt. Như thế, mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời sẽ trở nên hoàn toàn bình thường và ngươi sẽ dấn bước trên con đường đúng đắn của niềm tin nơi Đức Chúa Trời.

Trước: Vương quốc Một Nghìn năm đã đến

Tiếp theo: Tập trung hơn vào hiện thực

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger