238 Con người có thể thấy “Đức Chúa Jêsus Đấng Cứu Độ” ngự xuống từ trời như thế nào?

Chorus

Nếu loài người luôn gọi Đức Chúa Trời là Jêsus,

nhưng không biết Ngài đã khởi lên một thời đại mới,

công tác mới trong thời kỳ sau rốt,

nếu loài người vẫn mong sự đến của Đấng cứu thế Đức Chúa Jêsus

thì liệu họ có thấy sự đến của

Jêsus Đấng Cứu Thế từ thiên đàng?

Verse 1

Đức Chúa Trời gọi họ là kẻ không tin;

những người như thế không biết Đức Chúa Trời,

niềm tin của họ vào Ngài là giả.

Họ không mong đợi sự hiện đến của Ngài,

mà chờ sự hiện đến của Vua dân Do Thái.

Verse 2

Họ không khao khát Đức Chúa Trời hủy diệt

thế giới ô uế mà họ đang sống này,

mà là sự tái lâm của Jêsus,

Đấng mà họ tin rằng sẽ cứu chuộc họ,

cứu loài người khỏi vùng đất bại hoại này.

Pre-chorus

Những người như vậy sao có thể hoàn thành

công tác của Ngài trong thời kỳ sau rốt?

Chorus

Nếu loài người luôn gọi Đức Chúa Trời là Jêsus,

nhưng không biết Ngài đã khởi lên một thời đại mới,

công tác mới trong thời kỳ sau rốt,

nếu loài người vẫn mong sự đến của Đấng cứu thế Đức Chúa Jêsus

thì liệu họ có thấy sự đến của

Jêsus Đấng Cứu Thế từ thiên đàng?

Verse 3

Ham muốn của con người không thể đáp ứng

mong muốn hay hoàn thành công tác của Ngài.

Họ chỉ trân trọng công tác cũ,

mà không biết Ngài là Đức Chúa Trời

Đấng luôn luôn mới và không bao giờ cũ.

Verse 4

Họ biết Ngài là Giê-hô-va, là Jêsus,

mà không biết Ngài là Đấng của thời kỳ sau rốt

sẽ đưa loài người đến hồi kết.

Họ chỉ biết những thứ mà mình thấy được,

khao khát của họ là từ quan niệm của họ.

Bridge

Nó không hợp với công tác của Ngài, mà trái ngược hoàn toàn.

Nếu Ngài làm theo ý con người, thì khi nào mới kết thúc?

Khi nào loài người mới nghỉ ngơi?

Làm sao Đức Chúa Trời bước vào ngày thứ bảy, bước vào ngày Sa bát?

Đức Chúa Trời công tác theo kế hoạch và mục đích của Ngài,

không theo mong muốn của con người.

Chorus

Nếu loài người luôn gọi Đức Chúa Trời là Jêsus,

nhưng không biết Ngài đã khởi lên một thời đại mới,

công tác mới trong thời kỳ sau rốt,

nếu loài người vẫn mong sự đến của Đấng cứu thế Đức Chúa Jêsus

thì liệu họ có thấy sự đến của

Jêsus Đấng Cứu Thế từ thiên đàng?

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 237 Hãy từ bỏ những quan niệm tôn giáo để đi theo bước chân của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 239 Đức Chúa Trời đã giáng thế giữa nhóm người đắc thắng

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 11

Mỗi người trong nhân loại nên chấp nhận bị Thần của Ta dò xét, nên xem xét kỹ từng lời nói và hành động của họ, và hơn nữa, nên nhìn vào...

Chương 19

Bổn phận của con người là coi lời nói của Ta là nền tảng cho sự sinh tồn của họ. Con người phải thiết lập một phần riêng cho mình trong...

Chương 21

Con người gục ngã giữa ánh sáng của Ta, và đứng vững bởi sự cứu rỗi của Ta. Khi Ta mang sự cứu rỗi đến cho toàn vũ trụ, con người cố tìm...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger