185 Đức Chúa Trời nhìn nhận nhân loại như thế nào

Verse 1

Chứng kiến cuộc sống của con người trong tội lỗi

lòng Jêsus có khao khát mạnh mẽ –

để con người thoát khỏi sự chật vật của họ.

Ngài phải sớm gánh tội cho họ trên thập giá.

Đây là suy nghĩ của Jêsus khi sống với con người,

và cảm nhận sự khốn khổ của họ khi sống trong tội lỗi.

Pre-chorus 1

Việc Đức Chúa Trời nhập thể có thể có ý muốn này cho nhân loại –

đây có phải là một tâm tính mà một người bình thường có hay không?

Chorus

Ngài sẽ luôn quan sát nhân loại

từ góc độ của thần tính,

từ độ cao vị trí tư cách của Ngài là Đấng Sáng Tạo.

Ngài sẽ luôn nhìn loài người qua tư duy,

thực chất của Đức Chúa Trời,

chứ không phải qua đôi mắt của nhân loại bại hoại, bình thường.

Verse 2

Dù Đức Chúa Trời trong xác thịt giống con người,

Ngài học kiến thức và ngôn ngữ của họ,

dù dùng cách của con người để bày tỏ suy nghĩ,

nhưng Ngài lại nhìn họ theo cách họ không thể thấy.

Ngài cũng không nhìn nhận thực chất của sự việc

giống cách nhìn sự việc của nhân loại bại hoại.

Pre-chorus 2

Vị trí cao nơi Ngài đứng cũng như góc nhìn của Ngài là thứ

mà bất kỳ con người bại hoại nào cũng không thể đạt được.

Chorus

Ngài sẽ luôn quan sát nhân loại

từ góc độ của thần tính,

từ độ cao vị trí tư cách của Ngài là Đấng Sáng Tạo.

Ngài sẽ luôn nhìn loài người qua tư duy,

thực chất của Đức Chúa Trời,

chứ không phải qua đôi mắt của nhân loại bại hoại, bình thường.

Bridge

Vì chính Đức Chúa Trời là lẽ thật,

xác thịt của Ngài cũng có thực chất của Ngài,

suy nghĩ như con người của Ngài,

và điều Ngài bày tỏ đều là lẽ thật.

Dù xác thịt của Ngài hèn mọn thế nào,

hay con người coi khinh Ngài ra sao,

không ai có thể bắt chước được suy nghĩ

và thái độ của Ngài đối với họ.

Chorus

Ngài sẽ luôn quan sát nhân loại

từ góc độ của thần tính,

từ độ cao vị trí tư cách của Ngài là Đấng Sáng Tạo.

Ngài sẽ luôn nhìn loài người qua tư duy,

thực chất của Đức Chúa Trời,

chứ không phải qua đôi mắt của nhân loại bại hoại, bình thường.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 184 Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt để đánh bại Sa-tan và cứu rỗi nhân loại

Tiếp theo: 186 Con người có thể hiểu rõ hơn về Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Trời nhập thể

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 15

Loài người hết thảy là những tạo vật thiếu hiểu biết về bản thân, và họ không thể biết được chính mình. Tuy nhiên, họ biết rõ tất cả những...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger