407 Ngươi đã đạt được bất kỳ điều gì từ những năm có đức tin chưa?

Ngươi nên biết chính xác mục đích công tác của Ta là gì, và Ta thực hiện nó vì ai. Tình yêu của ngươi chứa đựng sự thiện hay sự ác? Hiểu biết của ngươi về Ta có giống như của Đa-vít và Môi-se không? Sự phục vụ của ngươi dành cho Ta có giống sự phục vụ của Áp-ra-ham không? Ngươi thật sự đang được Ta hoàn thiện, nhưng ngươi phải biết ngươi sẽ đại diện cho ai, cũng như sẽ chung kết cục với ai. Suốt cuộc đời ngươi, khi trải nghiệm công tác của Ta, ngươi đã gặt hái được vụ mùa vui mừng và bội thu gì chưa? Có sinh hoa trái và dồi dào không? Ngươi phải suy ngẫm về bản thân mình: Suốt nhiều năm ngươi đã nhọc công vì Ta, nhưng ngươi đã từng đạt được gì chưa? Ngươi đã từng trải qua bất kỳ sự chuyển hóa nào hay thu được gì chưa? Đổi lại những trải nghiệm gian khổ của ngươi, ngươi đã trở nên như Phi-e-rơ chịu đóng đinh, hay như Phao-lô bị đánh gục và đón nhận ánh sáng lớn chưa? Ngươi phải có được chút ý thức về những điều này.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Thực chất và thân phận con người

Trước: 406 Đức tin của ngươi chính xác là như thế nào?

Tiếp theo: 408 Ngươi đã thật sự dâng sự sống trong đức tin của mình chưa?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger