240 Những người từ bỏ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt sẽ bị trừng phạt mãi mãi

Nhiều người không để tâm đến những gì Đức Chúa Trời phán,

nhưng Đức Chúa Trời vẫn muốn phán

với những ai được cho là thánh đồ theo chân Jêsus rằng,

Đức Chúa Trời vẫn muốn phán rằng:


Khi chính mắt các ngươi thấy Jêsus giáng thế trên mây,

đây sẽ là sự xuất hiện công khai của Mặt Trời của sự công chính.

Có thể các ngươi thấy phấn khích,

nhưng các ngươi nên biết rằng,

thời khắc các ngươi chịu sự trừng phạt nơi địa ngục đã đến.

Ngày đó, kế hoạch của Đức Chúa Trời chấm dứt,

ban thưởng cho người thiện, và Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt kẻ ác.

Vì sự phán xét của Đức Chúa Trời

vốn đã kết thúc trước khi loài người nhận thấy các dấu hiệu,

khi ấy chỉ còn sự bày tỏ của lẽ thật.


Những người chấp nhận lẽ thật không màng dấu hiệu,

cho nên được tinh sạch,

sẽ quay về trước ngai Đức Chúa Trời, nép trong vòng tay Ngài.

Kẻ nào cố chấp rằng "Jêsus không cưỡi mây

thì chỉ là Christ giả", sẽ phải chịu sự trừng phạt muôn đời.

Họ chỉ tin Jêsus bởi các dấu kỳ, chẳng thừa nhận rằng

Jêsus là Đấng phán xét và ban bố con đường thật của sự sống.

Nên Jêsus phải đích thân xử lí những kẻ ấy,

ngày Ngài quay lại, giáng trần cưỡi một đám mây trắng.


Họ chỉ tin Jêsus bởi các dấu kỳ, chẳng thừa nhận rằng

Jêsus là Đấng phán xét và ban bố con đường thật của sự sống.

Nên Jêsus phải đích thân xử lí những kẻ ấy

ngày Ngài quay lại, giáng trần cưỡi một đám mây trắng,

cưỡi một đám

mây trắng.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Khi ngươi thấy được thân thể thuộc linh của Jêsus, Đức Chúa Trời đã làm mới lại trời đất

Trước: 239 Đức Chúa Trời đã giáng thế giữa nhóm người đắc thắng

Tiếp theo: 241 Chối bỏ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt là phạm đến Đức Thánh Linh

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger