240 Những kẻ từ bỏ Đấng Christ của những ngày sau rốt sẽ bị trừng phạt mãi mãi

Nhiều người có thể không quan tâm đến những gì Ta phán,

nhưng Đức Chúa Trời vẫn muốn phán với từng người

được gọi là thánh đồ đi theo Jêsus rằng,

khi các ngươi nhìn thấy tận mắt Jêsus giáng thế

từ trời trên một đám mây trắng,

đây sẽ là sự xuất hiện công khai của Mặt Trời của sự công chính.

Có lẽ đó sẽ là thời điểm vô cùng phấn khích của các ngươi,

nhưng các ngươi cần biết rằng

thời điểm các ngươi chứng kiến Jêsus giáng thế từ trời

cũng là lúc các ngươi xuống địa ngục để chịu trừng phạt.

Đó sẽ là thời điểm kết thúc kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời,

và nó sẽ là khi Đức Chúa Trời ban thưởng cho những người tốt và trừng phạt kẻ xấu.

Vì sự phán xét của Đức Chúa Trời

sẽ kết thúc trước khi loài người nhìn thấy các dấu lạ,

khi chỉ còn sự bày tỏ của lẽ thật.

Những người chấp nhận lẽ thật và không tìm kiếm các dấu lạ,

và do đó đã được tinh sạch,

sẽ trở lại trước ngai của Đức Chúa Trời và bước vào vòng tay của Đấng Tạo Hóa.

Chỉ những người cố chấp với niềm tin rằng

“Jêsus không cưỡi trên một đám mây trắng

là chirst giả” sẽ phải chịu sự trừng phạt đời đời,

“Jêsus không cưỡi trên một đám mây trắng là chirst giả”

sẽ phải chịu sự trừng phạt đời đời,

bởi vì họ chỉ tin vào Jêsus là Đấng biểu lộ các dấu kỳ,

mà không thừa nhận Jêsus là Đấng tuyên bố sự phán xét nghiêm khắc

và ban ra con đường thật của sự sống.

Và vì vậy chỉ có thể là Jêsus sẽ giải quyết họ

khi Ngài công khai tái lâm trên một đám mây trắng.

Bởi vì họ chỉ tin vào Jêsus là Đấng biểu lộ các dấu kỳ,

mà không thừa nhận Jêsus là Đấng tuyên bố sự phán xét nghiêm khắc

và ban ra con đường thật của sự sống.

Và vì vậy chỉ có thể là Jêsus sẽ giải quyết họ

khi Ngài công khai tái lâm trên một đám mây trắng.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 239 Đức Chúa Trời đã giáng thế giữa nhóm người đắc thắng

Tiếp theo: 241 Chối bỏ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt là phạm đến Đức Thánh Linh

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Ba Ngôi có tồn tại không?

Sau khi sự thật về Jêsus trở nên xác thịt trở thành hiện thực, con người đã tin điều rằng trên trời không chỉ có Cha, mà còn có Con, và...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger