508 Tập trung thực hành lẽ thật để được hoàn thiện

Verse 1

Nếu ngươi chân thật, cởi mở và hiểu bản thân,

đưa lẽ thật vào thực hành,

Ngài chắc chắn sẽ ban phước cho ngươi,

để khi ngươi yếu đuối cũng như tiêu cực,

Ngài sẽ khai sáng cho ngươi gấp đôi,

giúp ngươi hiểu chính bản thân mình nhiều hơn,

sẵn sàng ăn năn về bản thân hơn,

để thực hành điều mình nên thực hành.

Chỉ bằng cách này lòng ngươi mới có thể

bình an, thoải mái.


Chorus

Khi Ngài hoàn thiện ngươi,

Ngài sẽ khai sáng ngươi

bằng cách sử dụng

một phần đáng mong muốn của ngươi

để ngươi có được một con đường để thực hành,

có thể tách bản thân

khỏi những trạng thái tiêu cực,

giúp linh hồn của ngươi được giải thoát,

khiến ngươi có thể yêu kính Ngài hơn.

Đây là cách để ngươi có thể

vứt bỏ tâm tính bại hoại của Sa-tan.


Verse 2

Ai tập trung vào việc thực hành của mình,

hiểu về bản thân, cũng như biết Ngài,

sẽ có thể thường xuyên nhận lãnh công tác,

sự dẫn dắt, khai sáng của Đức Chúa Trời.

Cho dù một người như thế có thể

đang ở trong trạng thái tiêu cực,

họ có thể xoay chuyển tình thế ngay lập tức

nhờ có lương tâm hay sự soi sáng của lời Ngài.


Verse 3

Sự thay đổi tâm tính

của một người luôn đạt được

khi người đó biết rõ trạng thái của mình

và khi họ biết rõ tâm tính cũng như

công tác của Ngài, Đấng Tạo Hóa.

Những ai sẵn lòng biết mình và cởi mở,

yêu lẽ thật đều có thể thực hành lẽ thật.

Họ hiểu và trung thành với Đức Chúa Trời,

dù sự hiểu biết này là sơ sài hay phong phú.

Đây là sự công chính của Ngài

và đó là lợi ích của riêng họ.


Chorus

Khi Ngài hoàn thiện ngươi,

Ngài sẽ khai sáng ngươi

bằng cách sử dụng

một phần đáng mong muốn của ngươi

để ngươi có được một con đường để thực hành,

có thể tách bản thân

khỏi những trạng thái tiêu cực,

giúp linh hồn của ngươi được giải thoát,

khiến ngươi có thể yêu kính Ngài hơn.

Đây là cách để ngươi có thể

vứt bỏ tâm tính bại hoại của Sa-tan.


Bridge

Một người có hiểu biết về Ngài

là người có cơ sở và khải tượng.

Họ chắc chắn về xác thịt của Ngài,

công tác, lời Ngài.

Bất kể Ngài phán dạy, công tác ra sao,

hay người khác gây nhiễu loạn thế nào,

họ cũng có thể giữ vững lập trường,

đứng ra làm chứng cho Ngài.


Chorus

Khi Ngài hoàn thiện ngươi,

Ngài sẽ khai sáng ngươi

bằng cách sử dụng

một phần đáng mong muốn của ngươi

để ngươi có được một con đường để thực hành,

có thể tách bản thân

khỏi những trạng thái tiêu cực,

giúp linh hồn của ngươi được giải thoát,

khiến ngươi có thể yêu kính Ngài hơn.

Đây là cách để ngươi có thể

vứt bỏ tâm tính bại hoại của Sa-tan.


Outro

Một người càng có

nhiều hiểu biết về Đức Chúa Trời,

họ càng có thể thực hành

lẽ thật mình hiểu nhiều hơn.

Vì họ luôn thực hành lời của Đức Chúa Trời,

họ biết rõ Ngài hơn

và muốn đứng ra làm chứng đến,

đến muôn đời, đến muôn đời.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Chỉ những ai tập trung vào thực hành mới có thể được hoàn thiện

Trước: 507 Chỉ bằng cách sống thể hiện ra thực tế, ngươi mới có thể làm chứng

Tiếp theo: 509 Những người được Đức Chúa Trời thu nhận đã sở hữu thực tế

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger