301 Mọi người không biết gương mặt thật của Đức Chúa Trời

1 Kể từ khi sáng thế, từ khi Sa-tan làm con người bại hoại đến mức họ sa ngã ngày hôm nay, chính vì sự bại hoại của họ mà Ta đã trở nên, theo quan điểm của họ, ngày càng ẩn giấu hơn và ngày càng không thể hiểu thấu. Nhân loại chưa bao giờ thấy được gương mặt thật của Ta và chưa bao giờ trực tiếp tương tác với Ta. Chỉ trong tin đồn và thần thoại mà đã có một “Ta” trong trí tưởng tượng của con người. Do đó, Ta hòa vào trí tưởng tượng này của con người – nghĩa là, những ý niệm của con người – để giải quyết “Ta” trong tâm trí của mọi người, để mà Ta có thể thay đổi được tình trạng của “Ta” mà họ đã nuôi giữ trong rất nhiều năm. Đây là nguyên tắc công tác của Ta. Không một người nào có thể biết rõ được điều này.

2 Mặc dù con người đã phủ phục với Ta và đến trước Ta để thờ phượng Ta, nhưng Ta không thích thú những hành động như vậy của con người, vì trong lòng họ, mọi người không giữ hình ảnh của Ta, mà một hình ảnh khác không phải của Ta. Do đó, vì họ thiếu hiểu biết về tâm tính Ta, con người không nhận ra diện mạo thật của Ta chút nào. Kết quả là, khi họ tin họ đã chống đối Ta hay vi phạm các sắc lệnh quản trị của Ta, Ta vẫn nhắm mắt làm ngơ – và vì thế, trong ký ức của họ, Ta hoặc là Đức Chúa Trời tỏ lòng thương xót với mọi người thay vì hành phạt họ, hoặc chính là Đức Chúa Trời, Đấng nói vậy mà không phải vậy. Những thứ này hết thảy là trí tưởng tượng sinh ra từ suy nghĩ của con người, và chúng không phù hợp với sự thật.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ, Chương 14

Trước: 300 Con người đang sống trong một vùng đất thật nhơ bẩn

Tiếp theo: 302 Mọi người xem Đấng Christ là một con người bình thường

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger