226 Ba Ngôi có tồn tại không?

Intro

Nếu ngươi nói rằng Ba Ngôi thực sự tồn tại,

vậy hãy giải thích “một Đức Chúa Trời trong ba thân vị” là gì.

Vị Cha Thánh này là gì? Còn Con ở đây là ai?

Và ai là Đức Thánh Linh? Đức Giê-hô-va có phải Cha Thánh không?

Jêsus có phải là Con không? Nếu vậy Đức Thánh Linh là gì?

Chẳng phải Cha là Thần sao? Chẳng phải thực chất Con cũng là Thần sao?

Chẳng phải công tác của Jêsus cũng là của Đức Thánh Linh sao?

Chẳng phải công tác của Giê-hô-va cũng như Jêsus

đều đã được hoàn thành bởi một vị Thần hay sao?

Đức Chúa Trời có thể có bao nhiêu Thần?

Verse 1

Theo lời giải thích của ngươi, ba thân vị

của Cha, và Con, Đức Thánh Linh đều là một.

Nếu đây là thật, thì sẽ có ba vị Thần,

nhưng “ba Thần” nghĩa là có ba Đức Chúa Trời.

Tức là không có Đức Chúa Trời thật duy nhất.

Sao dạng Đức Chúa Trời này có thực chất vốn có của Đức Chúa Trời được?

Nếu ngươi thừa nhận chỉ có một Đức Chúa Trời,

sao Ngài có một con trai và là một người cha được?

Pre-chorus

Chẳng phải đây toàn là quan niệm của ngươi?

Chorus

Đức Chúa Trời chỉ có một, chỉ có một thân vị trong Ngài,

và cũng chỉ có một Thần của Đức Chúa Trời,

giống như đã được viết bên trong Kinh Thánh rằng:

“Chỉ có một Đức Thánh Linh và một Đức Chúa Trời.”

Verse 2

Dù Cha hay Con trai có tồn tại hay không,

cũng chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất.

Thực chất của ba Đấng mà các ngươi tin

cũng chính là thực chất của Đức Thánh Linh thôi.

Đức Chúa Trời là Thần có thể trở nên xác thịt,

sống giữa loài người và Ngài cũng vượt trên vạn vật.

Ngài ở khắp nơi, và bao trọn tất cả.

Ngài có thể trong xác thịt, đồng thời ở khắp vũ trụ.

Chorus

Đức Chúa Trời chỉ có một, chỉ có một thân vị trong Ngài,

và cũng chỉ có một Thần của Đức Chúa Trời,

giống như đã được viết bên trong Kinh Thánh rằng:

“Chỉ có một Đức Thánh Linh và một Đức Chúa Trời.”

Outro

Vì ai cũng nói chỉ có một Đức Chúa Trời thật duy nhất,

nên chỉ có một Đấng không thể chia tách!

Đức Chúa Trời là Thần duy nhất, chỉ một thôi,

và đó chính là Thần của Đức Chúa Trời.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 225 Nguồn gốc của việc người Pha-ri-si chống đối Jêsus

Tiếp theo: 227 Liệu có phải toàn bộ Kinh thánh đều được Đức Chúa Trời soi dẫn?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 18

Trong tia chớp sáng, mọi loài vật đều hiện nguyên hình hài thật. Cũng vậy, dưới ánh sáng soi rọi của Ta, con người đã lấy lại được sự thánh...

Xét về Kinh Thánh (4)

Nhiều người tin rằng hiểu và có thể giải nghĩa Kinh Thánh cũng giống như tìm ra con đường thật – nhưng trên sự thật, mọi thứ có thực sự đơn...

Chương 12

Khi tia chớp phương Đông lóe sáng – cũng chính là lúc Ta bắt đầu cất tiếng phán dạy – vào lúc mà ánh chớp lóe lên, cả vũ trụ được chiếu...

Chương 5

Tiếng nói Thần của Ta là sự thể hiện của toàn bộ tâm tính Ta. Các ngươi có hiểu không? Không rõ về điểm này sẽ tương đương với việc trực...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger