705 Chỉ những sự thay đổi về tâm tính mới là thay đổi thật

Verse 1

Sa-tan đã đầu độc và chà đạp con người.

Tâm tính bại hoại của con người

khởi nguồn chính từ đó.

Những điều cơ bản của họ

đã bị làm cho bại hoại:

suy nghĩ, sự thông sáng,

đạo đức và ý thức của họ.

Chúng hoàn toàn khác xa

nguyên bản Ngài đã tạo ra,

nên họ không hiểu lẽ thật

và chống đối Đức Chúa Trời.


Pre-chorus 1

Vì thế, sự thay đổi trong tâm tính con người

nên bắt đầu bằng những thay đổi trong suy nghĩ,

sự thông sáng cũng như ý thức của họ,

để thay đổi hiểu biết của họ về Ngài và lẽ thật.


Chorus

Con người đạt được

những thay đổi thực sự trong tâm tính

bắt đầu từ việc hiểu thấu đáo

về thực chất của họ,

qua những thay đổi trong suy nghĩ,

bản tính, cách nhìn của họ.

Thì họ mới có thể đạt được

những đổi thay cơ bản.


Verse 2

Khi loài người chưa bị

làm bại hoại bởi Sa-tan,

họ đã theo Ngài, và vâng theo

những lời của Ngài;

họ có ý thức, lương tâm

và nhân tính bình thường.

Sau khi bị Sa-tan làm cho bại hoại,

ý thức, lương tâm,

nhân tính của họ trở nên trì độn.

Họ đã đánh mất tình yêu,

sự vâng lời đối với Ngài.


Pre-chorus 2

Ý thức con người đã lệch lạc, tâm tính của họ

giống như của con vật,

họ cũng dấy loạn trầm trọng hơn,

ấy vậy mà vẫn không biết gì

về những chuyện này,

và cứ mù quáng dấy loạn

và chống đối Đức Chúa Trời.


Chorus

Con người đạt được

những thay đổi thực sự trong tâm tính

bắt đầu từ việc hiểu thấu đáo

về thực chất của họ,

qua những thay đổi trong suy nghĩ,

bản tính, cách nhìn của họ.

Thì họ mới có thể đạt được

những đổi thay cơ bản.


Bridge

Tâm tính của con người được bộc lộ

qua sự thông sáng, ý thức và lương tâm

đã trở nên hư hoại, trì độn.

Thế nên tâm tính của họ đã

dấy loạn và chống lại Đức Chúa Trời.

Nếu ý thức, sự thông sáng không thay đổi

thì tâm tính họ cũng sẽ không đổi thay,

và họ sẽ không bao giờ

hành động hợp lòng Ngài.


Chorus

Con người đạt được

những thay đổi thực sự trong tâm tính

bắt đầu từ việc hiểu thấu đáo

về thực chất của họ,

qua những thay đổi trong suy nghĩ,

bản tính, cách nhìn của họ.

Thì họ mới có thể đạt được

những đổi thay cơ bản.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Có một tâm tính không thay đổi là thù nghịch với Đức Chúa Trời

Trước: 704 Biết bản tính của mình là chìa khóa để thay đổi tâm tính

Tiếp theo: 706 Đức Chúa Trời đánh giá những sự thay đổi trong tâm tính con người như thế nào

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger