139 Sự khác biệt giữa công tác của Đức Chúa Trời và công tác của con người

Verse 1

Công tác của Đức Chúa Trời

liên quan công tác trên nhân loại

và nó đại diện cho công tác của cả một thời đại.

Điều đó nghĩa là công tác

của Ngài đại diện cho mọi động thái

và tất cả mọi khuynh hướng

công tác của Đức Thánh Linh.


Verse 2

Công tác của các sứ đồ

đến sau công tác của Đức Chúa Trời

và theo sau công tác này,

chứ không dẫn dắt thời đại,

và nó cũng không đại diện

cho bất cứ khuynh hướng

công tác nào của Đức Thánh Linh

trong cả một thời đại.


Pre-chorus

Họ chỉ thực hiện công tác con người phải làm,

chẳng liên quan gì đến công tác quản lý của Ngài.


Chorus

Công tác Đức Chúa Trời làm

là dự án trong công tác quản lý của Ngài.

Công tác mà con người làm

chỉ là bổn phận của những người được sử dụng,

và không liên quan đến

công tác quản lý của Ngài,

nó không liên quan đến

công tác quản lý của Ngài.


Verse 3

Dù trên thực tế chúng đều

là công tác của Đức Thánh Linh,

nhưng do bởi những sự khác biệt trong thân phận

và điều mỗi công tác đại diện,

nên công tác của Đức Chúa Trời

và công tác của con người là hoàn toàn khác biệt.


Bridge

Mức độ công tác được Đức Thánh Linh thực hiện

trên các đối tượng

mang thân phận khác nhau là khác nhau.

Đây là nguyên tắc và phạm vi công tác,

phạm vi công tác của Đức Thánh Linh.


Chorus

Công tác Đức Chúa Trời làm

là dự án trong công tác quản lý của Ngài.

Công tác mà con người làm

chỉ là bổn phận của những người được sử dụng,

và không liên quan đến

công tác quản lý của Ngài,

nó không liên quan đến

công tác quản lý của Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Công tác của Đức Chúa Trời và công việc của con người

Trước: 138 Con người phải chứng thực cho Đức Chúa Trời trong mỗi giai đoạn công tác của Ngài

Tiếp theo: 140 Đức Chúa Trời dùng những danh xưng khác nhau để đại diện cho các thời đại khác nhau

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger