324 Những ý định đê tiện đằng sau niềm tin của con người nơi Đức Chúa Trời

Verse 1

Những việc làm của Đức Chúa Trời còn

nhiều hơn hằng hà sa số cát trên bãi biển,

và Ngài khôn ngoan hơn hết thảy

các con trai của Sa-lô-môn,

vậy mà loài người chỉ nghĩ Ngài như

một thầy thuốc bé nhỏ chẳng đáng bận tâm,

một người thầy vô danh của con người.


Pre-chorus

Rất nhiều người chỉ tin vào Ngài

để Ngài có thể chữa lành họ,

hay để Ngài có thể đuổi

những linh hồn ô uế khỏi thân xác họ,

và rất nhiều người tin

để nhận sự bình an và niềm vui từ Ngài,

nhiều người tin để có thể

đòi hỏi nhiều của cải hơn từ Ngài.

Rất nhiều người tin Ngài

chỉ để được sống cuộc đời này trong bình yên,

họ tin để được bình an vô sự trong kiếp sau.


Chorus

Nên Ngài nói con người có đức tin nơi Ngài

bởi Ngài ban quá nhiều ân điển,

và Ngài nói con người có đức tin nơi Ngài

vì có quá nhiều thứ để lấy.


Verse 2

Rất nhiều người tin Ngài chỉ bởi vì

muốn tránh sự đau đớn nơi địa ngục

và nhận lãnh các ân phước của thiên đàng.

Rất nhiều người tin nơi Đức Chúa Trời

chỉ vì muốn có sự an yên tạm thời,

chứ không tìm kiếm để có được gì

trong kiếp sau trong tương lai.


Chorus

Nên Ngài nói con người có đức tin nơi Ngài

bởi Ngài ban quá nhiều ân điển,

và Ngài nói con người có đức tin nơi Ngài

vì có quá nhiều thứ để lấy.


Bridge

Khi Ngài trút cơn giận dữ lên đầu con người,

tước đi niềm vui và sự an lành của họ,

họ trở nên nghi ngờ.

Khi Ngài cho họ sự đau đớn của địa ngục

và lấy đi những ân phước của thiên đàng,

nỗi nhục của họ thành cơn giận.


Chorus

Nên Ngài nói con người có đức tin nơi Ngài

bởi Ngài ban quá nhiều ân điển,

và Ngài nói con người có đức tin nơi Ngài

vì có quá nhiều thứ để lấy.


Verse 3

Khi con người xin Ngài chữa lành,

Ngài ghê tởm, chẳng quan tâm đến họ,

nên họ đã rời bỏ Ngài để tìm,

theo đuổi con đường của tà dược và ma thuật.

Khi Ngài lấy đi tất cả mọi thứ,

những thứ con người đã đòi hỏi từ Ngài,

họ sẽ biến mất không chút dấu vết.


Chorus

Nên Ngài nói con người có đức tin nơi Ngài

bởi Ngài ban quá nhiều ân điển,

và Ngài nói con người có đức tin nơi Ngài

vì có quá nhiều thứ để lấy.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Ngươi biết gì về đức tin?

Trước: 323 Mọi người không xem Đức Chúa Trời như một Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 325 Đức tin của con người vào Đức Chúa Trời thật quá tồi tệ

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger