324 Những ý định đê tiện đằng sau niềm tin của con người nơi Đức Chúa Trời

Verse 1

Những việc làm của Đức Chúa Trời còn

nhiều hơn hằng hà sa số cát trên bãi biển,

và Ngài khôn ngoan hơn hết thảy các con trai của Sa-lô-môn,

vậy mà loài người chỉ nghĩ Ngài như

một thầy thuốc bé nhỏ chẳng đáng bận tâm,

một người thầy vô danh của con người.

Pre-chorus

Rất nhiều người chỉ tin vào Ngài để Ngài có thể chữa lành họ,

hay để Ngài có thể đuổi những linh hồn ô uế khỏi thân xác họ,

và rất nhiều người tin để nhận sự bình an và niềm vui từ Ngài,

nhiều người tin để có thể đòi hỏi nhiều của cải hơn từ Ngài.

Rất nhiều người tin Ngài chỉ để được sống cuộc đời này trong bình yên,

họ tin để được bình an vô sự trong kiếp sau.

Chorus

Nên Ngài nói con người có đức tin nơi Ngài

bởi Ngài ban quá nhiều ân điển,

và Ngài nói con người có đức tin nơi Ngài

vì có quá nhiều thứ để lấy.

Verse 2

Rất nhiều người tin Ngài chỉ bởi vì

muốn tránh sự đau đớn nơi địa ngục

và nhận lãnh các ân phước của thiên đàng.

Rất nhiều người tin nơi Đức Chúa Trời

chỉ vì muốn có sự an yên tạm thời,

chứ không tìm kiếm để có được gì

trong kiếp sau trong tương lai.

Chorus

Nên Ngài nói con người có đức tin nơi Ngài

bởi Ngài ban quá nhiều ân điển,

và Ngài nói con người có đức tin nơi Ngài

vì có quá nhiều thứ để lấy.

Bridge

Khi Ngài trút cơn giận dữ lên đầu con người,

tước đi niềm vui và sự an lành của họ,

họ trở nên nghi ngờ.

Khi Ngài cho họ sự đau đớn của địa ngục

và lấy đi những ân phước của thiên đàng,

nỗi nhục của họ thành cơn giận.

Chorus

Nên Ngài nói con người có đức tin nơi Ngài

bởi Ngài ban quá nhiều ân điển,

và Ngài nói con người có đức tin nơi Ngài

vì có quá nhiều thứ để lấy.

Verse 3

Khi con người xin Ngài chữa lành,

Ngài ghê tởm, chẳng quan tâm đến họ,

nên họ đã rời bỏ Ngài để tìm,

theo đuổi con đường của tà dược và ma thuật.

Khi Ngài lấy đi tất cả mọi thứ,

những thứ con người đã đòi hỏi từ Ngài,

họ sẽ biến mất không chút dấu vết.

Chorus

Nên Ngài nói con người có đức tin nơi Ngài

bởi Ngài ban quá nhiều ân điển,

và Ngài nói con người có đức tin nơi Ngài

vì có quá nhiều thứ để lấy.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 323 Mọi người không xem Đức Chúa Trời như một Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 325 Đức tin của con người vào Đức Chúa Trời thật quá tồi tệ

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 16

Đối với con người, Đức Chúa Trời quá vĩ đại, quá chan chứa, quá diệu kỳ, quá khó hiểu thấu; trong mắt mọi người, những lời của Đức Chúa...

A Brief Introduction About the Background of the Appearance and Work of Christ of the Last Days in China

China is the land where the great red dragon resides, and is the place that has resisted and condemned God most severely throughout history. China is like a fortress of demons and a prison controlled by the devil, impenetrable and impermeable. Furthermore, the regime of the great red dragon stands guard at all levels and has set up defenses in every household. As a result, nowhere is more difficult to spread God’s gospel and carry out the work of God. When the Chinese Communist Party came to power in 1949, religious belief in Mainland China was completely suppressed and banned. Millions of Christians suffered public humiliation and torture, and imprisonment. All the churches were completely sealed off and cleared out. Even house meetings were banned. If anyone was caught taking part in an assembly, they would be put in prison and could even be beheaded. At that time, religious activities almost disappeared without a trace. Only a small number of Christians continued believing in God, but they could only silently pray to God and sing hymns of praise to God in their hearts, beseeching God to revive the church. Finally, in 1981, the church was truly revived, and the Holy Spirit began to work on a large scale in China. The churches sprang up like bamboo shoots after a spring rain, and more and more people began believing in God. In 1983, when the revival of the church reached its climax, the Chinese Communist Party began a new round of cruel suppression. Millions of people were arrested, detained, and educated through labor. The regime of the great red dragon only allowed believers in God to join the Three-Self Patriotic Church set up by the government. The CCP government set up the Three-Self Patriotic Church in an attempt to thoroughly do away with the underground house church and bring those believers in the Lord firmly under the government’s control. It believed that this was the only way to achieve its aim of banning faith and turning China into a land without God. But the Holy Spirit continued to do much work in the house church and in those who truly believed in God, which the CCP government had no way of stopping. At that time, in the house church where the Holy Spirit worked, Christ of the last days secretly appeared to work, and began expressing the truth and doing the work of judgment beginning with the house of God.

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger