324 Những ý định đê tiện đằng sau niềm tin của con người nơi Đức Chúa Trời

Verse 1

Những việc làm của Đức Chúa Trời còn

nhiều hơn hằng hà sa số cát trên bãi biển,

và Ngài khôn ngoan hơn hết thảy các con trai của Sa-lô-môn,

vậy mà loài người chỉ nghĩ Ngài như

một thầy thuốc bé nhỏ chẳng đáng bận tâm,

một người thầy vô danh của con người.

Pre-chorus

Rất nhiều người chỉ tin vào Ngài để Ngài có thể chữa lành họ,

hay để Ngài có thể đuổi những linh hồn ô uế khỏi thân xác họ,

và rất nhiều người tin để nhận sự bình an và niềm vui từ Ngài,

nhiều người tin để có thể đòi hỏi nhiều của cải hơn từ Ngài.

Rất nhiều người tin Ngài chỉ để được sống cuộc đời này trong bình yên,

họ tin để được bình an vô sự trong kiếp sau.

Chorus

Nên Ngài nói con người có đức tin nơi Ngài

bởi Ngài ban quá nhiều ân điển,

và Ngài nói con người có đức tin nơi Ngài

vì có quá nhiều thứ để lấy.

Verse 2

Rất nhiều người tin Ngài chỉ bởi vì

muốn tránh sự đau đớn nơi địa ngục

và nhận lãnh các ân phước của thiên đàng.

Rất nhiều người tin nơi Đức Chúa Trời

chỉ vì muốn có sự an yên tạm thời,

chứ không tìm kiếm để có được gì

trong kiếp sau trong tương lai.

Chorus

Nên Ngài nói con người có đức tin nơi Ngài

bởi Ngài ban quá nhiều ân điển,

và Ngài nói con người có đức tin nơi Ngài

vì có quá nhiều thứ để lấy.

Bridge

Khi Ngài trút cơn giận dữ lên đầu con người,

tước đi niềm vui và sự an lành của họ,

họ trở nên nghi ngờ.

Khi Ngài cho họ sự đau đớn của địa ngục

và lấy đi những ân phước của thiên đàng,

nỗi nhục của họ thành cơn giận.

Chorus

Nên Ngài nói con người có đức tin nơi Ngài

bởi Ngài ban quá nhiều ân điển,

và Ngài nói con người có đức tin nơi Ngài

vì có quá nhiều thứ để lấy.

Verse 3

Khi con người xin Ngài chữa lành,

Ngài ghê tởm, chẳng quan tâm đến họ,

nên họ đã rời bỏ Ngài để tìm,

theo đuổi con đường của tà dược và ma thuật.

Khi Ngài lấy đi tất cả mọi thứ,

những thứ con người đã đòi hỏi từ Ngài,

họ sẽ biến mất không chút dấu vết.

Chorus

Nên Ngài nói con người có đức tin nơi Ngài

bởi Ngài ban quá nhiều ân điển,

và Ngài nói con người có đức tin nơi Ngài

vì có quá nhiều thứ để lấy.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 323 Mọi người không xem Đức Chúa Trời như một Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 325 Đức tin của con người vào Đức Chúa Trời thật quá tồi tệ

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Woe to Those Who Crucify God Once Again

During the last days, God has been incarnated in China to work, and has expressed millions of words, conquering and saving a group of people with His word and ushering in the new age of judgment beginning with the house of God. Today, the spreading of God’s work during the last days has reached its climax in Mainland China. Most of the people in Catholic communities and all Christian denominations who pursue the truth have returned before God’s throne. The incarnate God has accomplished the work of “the Son of man’s secret coming” prophesied in the Bible, and will soon appear publicly to every nation and place in the world. All people in every nation and place who thirst for God’s appearance will look upon God’s public appearance. No force can hinder or destroy God’s kingdom, and anyone who resists God will be punished by God’s wrath, just as it is said in God’s words: “My kingdom is coming into shape above the whole universe, and My throne holds sway in the hearts of hundreds of millions of people. With the angels’ assistance, My great accomplishment will soon be brought to fruition. All My sons and My people await My return with bated breath, longing for Me to reunite with them, never to be separated again. How could the multitudinous populace of My kingdom not race toward one another in joyful celebration because of My being together with them? Can this be a reunion for which no price need be paid? I am honorable in all men’s eyes, I am proclaimed in the words of all. When I return, I will conquer all enemy forces even more. The time has come! I will put My work in motion, I will reign as King among men! I am on the point of return! And I am about to depart! This is what everyone is hoping for, it is what they wish. I shall let the whole of humanity see the arrival of My day, and let them welcome the coming of My day with joy!” (“The Twenty-seventh Utterance” of God’s Utterances to the Entire Universe in The Word Appears in the Flesh). “All those that I love will surely live for eternity, and all those who stand against Me will surely be chastised by Me for eternity. For I am a jealous God, I will not lightly spare men for all that they have done. I will watch over the whole earth, and, appearing in the East of the world with righteousness, majesty, wrath, and chastisement, I will reveal Myself to the myriad hosts of humanity!” (“The Twenty-sixth Utterance” of God’s Utterances to the Entire Universe in The Word Appears in the Flesh).

Xét về danh xưng và thân phận

Nếu muốn được phù hợp để Đức Chúa Trời sử dụng, các ngươi phải biết công tác của Đức Chúa Trời; các ngươi phải biết công tác mà Ngài đã làm...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger