241 Chối bỏ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt là phạm đến Đức Thánh Linh

Verse 1

Thời kỳ sau rốt, Đấng Christ đã xuất hiện

để tất cả những ai thực sự tin tưởng ở Ngài

được ban sự sống, có thể được ban sự sống.

Công tác của Ngài là để khép lại

thời đại cũ và bước vào thời đại mới,

và đây chính là con đường mà tất cả

đều sẽ phải đi qua để bước vào thời đại mới.

Nếu ngươi không thể thừa nhận Ngài,

thay vào đó chỉ trích, bổ báng,

thậm chí bức hại Ngài

thì chắc chắn ngươi sẽ bị thiêu đốt đời đời,

và sẽ mãi mãi không thể bước vào

vương quốc của Đức Chúa Trời.


Chorus

Chính Đấng Christ là sự tỏ hiện

của Đức Thánh Linh và Đức Chúa Trời

cũng chính là Đấng đã được giao phó

để làm công tác của Đức Chúa Trời trên thế gian.

Ngài phán nếu ngươi không thể chấp nhận những gì

mà Đấng Christ đã thực hiện vào thời kỳ sau rốt

thì cũng là bổ báng Đức Thánh Linh,

và quả báo là điều hiển nhiên

cho tất cả những ai phạm đến Ngài.


Verse 2

Đức Chúa Trời phán rằng nếu ngươi chống lại

và chối bỏ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

thì không ai khác có thể chịu hậu quả,

không ai khác chịu thay ngươi.

Ngươi sẽ không bao giờ còn cơ hội

để có được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời.

Dù ngươi có cố gắng chuộc tội,

thì ngươi cũng không thể

thấy lại dung nhan của Ngài.

Bởi điều ngươi chống lại

chẳng phải một con người,

bởi điều ngươi chối bỏ

chẳng phải một sinh linh yếu mềm,

mà chính là Đấng Christ.

Liệu ngươi có biết đến hậu quả của việc này?


Chorus

Chính Đấng Christ là sự tỏ hiện

của Đức Thánh Linh và Đức Chúa Trời

cũng chính là Đấng đã được giao phó

để làm công tác của Đức Chúa Trời trên thế gian.

Ngài phán nếu ngươi không thể chấp nhận những gì

mà Đấng Christ đã thực hiện vào thời kỳ sau rốt

thì cũng là bổ báng Đức Thánh Linh,

và quả báo là điều hiển nhiên

cho tất cả những ai phạm đến Ngài.


Bridge

Ngươi đã phạm một tội ác tày trời,

không chỉ là một chút sai lầm.

Nên đừng có đưa ra những lời chỉ trích bừa bãi

hay giương nanh chống lại lẽ thật.

Vì chỉ có lẽ thật mới mang lại sự sống

và cho phép ngươi được tái sinh

và chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Chúa Trời.


Chorus

Chính Đấng Christ là sự tỏ hiện

của Đức Thánh Linh và Đức Chúa Trời

cũng chính là Đấng đã được giao phó

để làm công tác của Đức Chúa Trời trên thế gian.

Ngài phán nếu ngươi không thể chấp nhận những gì

mà Đấng Christ đã thực hiện vào thời kỳ sau rốt

thì cũng là bổ báng Đức Thánh Linh,

và quả báo là điều hiển nhiên

cho tất cả những ai phạm đến Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu

Trước: 240 Những người từ bỏ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt sẽ bị trừng phạt mãi mãi

Tiếp theo: 242 Chối bỏ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt là báng bổ Đức Thánh Linh

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger