243 Hậu quả của việc chối bỏ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Chorus

Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

mang đến sự sống, con đường lẽ thật bền vững, vĩnh cửu –

con đường để có được sự sống,

nơi con người biết đến Đức Chúa Trời, được Ngài chấp thuận.

Verse 1

Nếu ngươi không kiếm tìm con đường sự sống

được Đấng Christ của thời kỳ sau rốt cung cấp,

thì sẽ không được Jêsus chấp thuận hay được vào thiên đàng,

vì ngươi là con rối, là tù nhân của lịch sử.

Những ai bị trói buộc vào phép tắc và lịch sử

sẽ không có được sự sống và con đường sự sống đời đời;

họ sẽ chỉ có nước đục

mà họ đã bám vào hàng ngàn năm qua,

không phải là nước sự sống tuôn chảy từ ngôi.

Chorus

Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

mang đến sự sống, con đường lẽ thật bền vững, vĩnh cửu –

con đường để có được sự sống,

nơi con người biết đến Đức Chúa Trời, được Ngài chấp thuận.

Bridge

Ai không có nước sự sống sẽ mãi là xác chết,

là đồ chơi của Sa-tan, là con của địa ngục.

Vậy sao họ thấy được Đức Chúa Trời?

Nếu ngươi đứng yên, cứ bám lấy quá khứ,

nếu ngươi không có nỗ lực thay đổi hiện trạng,

chẳng phải ngươi sẽ luôn chống lại Ngài?

Chorus

Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

mang đến sự sống, con đường lẽ thật bền vững, vĩnh cửu –

con đường để có được sự sống,

nơi con người biết đến Đức Chúa Trời, được Ngài chấp thuận.

Verse 2

Các bước công tác của Ngài mạnh mẽ tiến lên,

như sóng trào sấm dội, nhưng ngươi lại ngồi

thụ động chờ đợi sự hủy diệt.

Sao ngươi có thể được coi là người theo bước chân Chiên Con?

Sao ngươi chứng minh được Đức Chúa Trời của ngươi

là Đức Chúa Trời luôn mới, không bao giờ cũ?

Sao những chữ ố vàng đưa được ngươi sang thời đại mới,

dẫn ngươi tìm công tác của Ngài? Lên được thiên đàng?

Đó chỉ là sự an ủi tạm bợ, không phải là

lẽ thật ban sự sống, hay dẫn đến sự hoàn thiện.

Điều này không đáng để ngươi suy ngẫm sao?

Ngươi có thấy những mầu nhiệm trong đó không?

Liệu ngươi có khả năng tự mình lên thiên đàng

để gặp Đức Chúa Trời không?

Outro

Hãy xem giờ ai đang làm việc,

cứu con người trong thời kỳ sau rốt.

Nếu không, ngươi sẽ không bao giờ có được

lẽ thật và có được sự sống.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 242 Chối bỏ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt là báng bổ Đức Thánh Linh

Tiếp theo: 244 Việc bất chấp Đức Chúa Trời chỉ có thể kết thúc trong sự trừng phạt

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 19

Dường như trong trí tưởng tượng của con người, Đức Chúa Trời rất cao lớn và khó đoán. Dường như Đức Chúa Trời không sống chung với con...

The Spreading of Almighty God’s Kingdom Gospel in China

In 1995, the work of testifying to the kingdom gospel of Almighty God formally began in Mainland China. Through our gratitude to God and with a love that was true, we testified to the appearance and work of Almighty God to the brothers and sisters in various denominations. Little did we expect to suffer extreme resistance and slander from their leaders. We could only come before Almighty God to pray earnestly, beseeching God to work in person. From 1997 onward, we beheld the Holy Spirit work on a great scale. There was a rapid increase in the members of churches in various locations. At the same time, many signs and wonders occurred, and many people in various denominations returned to Almighty God as a result of receiving God’s revelations or seeing these signs and wonders. If the Holy Spirit had not worked, what could man do? This made us realize: Although we understood some truths, we could not testify to Almighty God through our human strength alone. After these people from various denominations accepted Almighty God, they gradually became certain of Almighty God in their hearts through eating and drinking and enjoying the word of Almighty God, and after a period of time, there was produced in them genuine faith and obedience. People from every denomination were thus lifted before the throne, and no longer expected to “meet the Lord in the sky” as they had imagined.

Chương 8

Khi sự tỏ lộ của Ta đạt đến đỉnh điểm, và khi sự phán xét của Ta đã gần đi đến hồi kết, cũng sẽ là khi tất cả dân sự của Ta đều được vạch...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger