243 Hậu quả của việc chối bỏ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Chorus

Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

mang đến sự sống, con đường lẽ thật bền vững, vĩnh cửu –

con đường để có được sự sống,

nơi con người biết đến Đức Chúa Trời, được Ngài chấp thuận.

Verse 1

Nếu ngươi không kiếm tìm con đường sự sống

được Đấng Christ của thời kỳ sau rốt cung cấp,

thì sẽ không được Jêsus chấp thuận hay được vào thiên đàng,

vì ngươi là con rối, là tù nhân của lịch sử.

Những ai bị trói buộc vào phép tắc và lịch sử

sẽ không có được sự sống và con đường sự sống đời đời;

họ sẽ chỉ có nước đục

mà họ đã bám vào hàng ngàn năm qua,

không phải là nước sự sống tuôn chảy từ ngôi.

Chorus

Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

mang đến sự sống, con đường lẽ thật bền vững, vĩnh cửu –

con đường để có được sự sống,

nơi con người biết đến Đức Chúa Trời, được Ngài chấp thuận.

Bridge

Ai không có nước sự sống sẽ mãi là xác chết,

là đồ chơi của Sa-tan, là con của địa ngục.

Vậy sao họ thấy được Đức Chúa Trời?

Nếu ngươi đứng yên, cứ bám lấy quá khứ,

nếu ngươi không có nỗ lực thay đổi hiện trạng,

chẳng phải ngươi sẽ luôn chống lại Ngài?

Chorus

Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

mang đến sự sống, con đường lẽ thật bền vững, vĩnh cửu –

con đường để có được sự sống,

nơi con người biết đến Đức Chúa Trời, được Ngài chấp thuận.

Verse 2

Các bước công tác của Ngài mạnh mẽ tiến lên,

như sóng trào sấm dội, nhưng ngươi lại ngồi

thụ động chờ đợi sự hủy diệt.

Sao ngươi có thể được coi là người theo bước chân Chiên Con?

Sao ngươi chứng minh được Đức Chúa Trời của ngươi

là Đức Chúa Trời luôn mới, không bao giờ cũ?

Sao những chữ ố vàng đưa được ngươi sang thời đại mới,

dẫn ngươi tìm công tác của Ngài? Lên được thiên đàng?

Đó chỉ là sự an ủi tạm bợ, không phải là

lẽ thật ban sự sống, hay dẫn đến sự hoàn thiện.

Điều này không đáng để ngươi suy ngẫm sao?

Ngươi có thấy những mầu nhiệm trong đó không?

Liệu ngươi có khả năng tự mình lên thiên đàng

để gặp Đức Chúa Trời không?

Outro

Hãy xem giờ ai đang làm việc,

cứu con người trong thời kỳ sau rốt.

Nếu không, ngươi sẽ không bao giờ có được

lẽ thật và có được sự sống.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 242 Chối bỏ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt là báng bổ Đức Thánh Linh

Tiếp theo: 244 Việc bất chấp Đức Chúa Trời chỉ có thể kết thúc trong sự trừng phạt

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

A Brief Introduction About the Background of the Appearance and Work of Christ of the Last Days in China

China is the land where the great red dragon resides, and is the place that has resisted and condemned God most severely throughout history. China is like a fortress of demons and a prison controlled by the devil, impenetrable and impermeable. Furthermore, the regime of the great red dragon stands guard at all levels and has set up defenses in every household. As a result, nowhere is more difficult to spread God’s gospel and carry out the work of God. When the Chinese Communist Party came to power in 1949, religious belief in Mainland China was completely suppressed and banned. Millions of Christians suffered public humiliation and torture, and imprisonment. All the churches were completely sealed off and cleared out. Even house meetings were banned. If anyone was caught taking part in an assembly, they would be put in prison and could even be beheaded. At that time, religious activities almost disappeared without a trace. Only a small number of Christians continued believing in God, but they could only silently pray to God and sing hymns of praise to God in their hearts, beseeching God to revive the church. Finally, in 1981, the church was truly revived, and the Holy Spirit began to work on a large scale in China. The churches sprang up like bamboo shoots after a spring rain, and more and more people began believing in God. In 1983, when the revival of the church reached its climax, the Chinese Communist Party began a new round of cruel suppression. Millions of people were arrested, detained, and educated through labor. The regime of the great red dragon only allowed believers in God to join the Three-Self Patriotic Church set up by the government. The CCP government set up the Three-Self Patriotic Church in an attempt to thoroughly do away with the underground house church and bring those believers in the Lord firmly under the government’s control. It believed that this was the only way to achieve its aim of banning faith and turning China into a land without God. But the Holy Spirit continued to do much work in the house church and in those who truly believed in God, which the CCP government had no way of stopping. At that time, in the house church where the Holy Spirit worked, Christ of the last days secretly appeared to work, and began expressing the truth and doing the work of judgment beginning with the house of God.

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger