806 Những hậu quả của việc không biết tâm tính Đức Chúa Trời

Verse 1

Nếu như ngươi không hiểu

tâm tính của Đức Chúa Trời,

ngươi không thể làm được

công tác nên làm cho Ngài.

Nếu ngươi không biết thực chất của Ngài,

ngươi không thể tôn kính, kính sợ Ngài.

Thay vào đó, sẽ chỉ có sự báng bổ, bất cẩn.


Chorus

Nếu các ngươi không hiểu

tâm tính của Đức Chúa Trời,

thì các ngươi sẽ rất dễ xúc phạm Ngài,

rất có thể chọc giận Ngài,

như thế là vi phạm các sắc lệnh của Ngài.


Verse 2

Mặc dù biết tâm tính và thực chất

của Ngài là việc rất quan trọng,

nhưng chưa ai từng nghiên cứu

hay đào sâu vào những vấn đề này.

Rõ ràng các ngươi đã gạt bỏ

các sắc lệnh quản trị của Ngài.


Chorus

Nếu các ngươi không hiểu

tâm tính của Đức Chúa Trời,

thì các ngươi sẽ rất dễ xúc phạm Ngài,

rất có thể chọc giận Ngài,

như thế là vi phạm các sắc lệnh của Ngài.


Bridge

Đức Chúa Trời muốn các ngươi biết tâm tính Ngài

là điều không trái công tác của Ngài.

Bởi nếu thường xuyên

vi phạm các sắc lệnh của Ngài,

chắc chắn các ngươi sẽ bị trừng phạt.

Vậy chẳng phải công tác của Ngài sẽ vô ích sao?

Nên Ngài yêu cầu các ngươi thận trọng,

để ý bước đi của mình.

Đây là yêu cầu cao hơn của Ngài.

Các ngươi hãy lưu tâm kỹ.

Và nếu hành động của các ngươi

khiến Ngài giận lôi đình,

thì mình các ngươi sẽ phải

gánh chịu những hậu quả,

chẳng ai có thể chịu phạt thay các ngươi được.


Chorus

Nếu các ngươi không hiểu

tâm tính của Đức Chúa Trời,

thì các ngươi sẽ rất dễ xúc phạm Ngài,

rất có thể chọc giận Ngài,

như thế là vi phạm các sắc lệnh của Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Hiểu được tâm tính của Đức Chúa Trời là điều rất quan trọng

Trước: 805 Chỉ những ai biết Đức Chúa Trời mới có thể làm chứng cho Ngài

Tiếp theo: 807 Ngươi nên noi gương Phi-e-rơ

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger