Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Lời xuất hiện trong xác thịt

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

0 kết quả

Không tìm thấy kết quả nào

Xét về Kinh Thánh (4)

Nhiều người tin rằng việc hiểu và có thể giải nghĩa Kinh Thánh cũng giống như việc tìm ra con đường thật – nhưng trên thực tế, mọi thứ có thực sự đơn giản như vậy không? Không ai biết được thực tế của Kinh Thánh: rằng nó không là gì khác hơn một bản ghi chép mang tính lịch sử về công tác của Đức Chúa Trời, và là một giao ước cho hai giai đoạn trước đây trong công tác của Đức Chúa Trời, và rằng nó không cung cấp cho ngươi sự hiểu biết về những mục tiêu trong công tác của Đức Chúa Trời. Tất cả những ai đã đọc Kinh Thánh đều biết rằng nó ghi lại hai giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời trong Thời đại Luật pháp và Thời đại Ân điển. Cựu Ước ghi lại lịch sử của Y-sơ-ra-ên và công tác của Đức Giê-hô-va từ thời điểm sáng thế cho đến khi kết thúc Thời đại Luật pháp. Tân Ước ghi lại công tác của Jêsus trên đất, trong Bốn Sách Phúc Âm, cũng như công tác của Phao-lô; chẳng phải những sách này cũng đều là những bản ghi chép mang tính lịch sử sao? Việc đề cập những điều của quá khứ hôm nay khiến chúng trở thành lịch sử, và dù có thể chúng là thật hoặc thực tế ra sao đi nữa, chúng vẫn là lịch sử – và lịch sử không thể giải quyết hiện tại, vì Đức Chúa Trời không nhìn lại lịch sử! Và vì vậy, nếu ngươi chỉ hiểu Kinh Thánh mà không hiểu gì về công tác Đức Chúa Trời dự định làm ngày nay, và nếu ngươi tin vào Đức Chúa Trời nhưng lại không tìm kiếm công tác của Đức Thánh Linh, thì ngươi không hiểu ý nghĩa của việc tìm kiếm Đức Chúa Trời. Nếu ngươi đọc Kinh Thánh để nghiên cứu lịch sử của Y-sơ-ra-ên, để nghiên cứu lịch sử tạo dựng tất cả trời đất của Đức Chúa Trời, thì ngươi không tin vào Đức Chúa Trời. Nhưng ngày nay, vì ngươi tin vào Đức Chúa Trời và theo đuổi sự sống, vì ngươi theo đuổi kiến thức về Đức Chúa Trời mà không theo đuổi những câu chữ và giáo lý đã hết hiệu lực, hoặc sự hiểu biết về lịch sử, nên ngươi phải tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời ngày nay, và phải tìm kiếm phương hướng công tác của Đức Thánh Linh. Nếu ngươi là một nhà khảo cổ học thì ngươi đã có thể đọc Kinh Thánh – nhưng ngươi không phải, ngươi là một trong những người tin vào Đức Chúa Trời, và tốt nhất ngươi nên tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời ngày nay. Bằng cách đọc Kinh Thánh, cùng lắm ngươi sẽ hiểu một chút về lịch sử của Y-sơ-ra-ên, ngươi sẽ biết về cuộc đời của Áp-ra-ham, Đa-vít và Môi-se, ngươi sẽ hiểu về cách họ tôn kính Đức Giê-hô-va, cách Đức Giê-hô-va thiêu đốt những kẻ chống lại Ngài, và cách Ngài phán với dân sự của thời đại đó. Ngươi sẽ chỉ hiểu về công tác của Đức Chúa Trời trong quá khứ. Các ghi chép của Kinh Thánh liên quan đến việc những người Y-sơ-ra-ên đầu tiên tôn kính Đức Chúa Trời và sống dưới sự hướng dẫn của Đức Giê-hô-va như thế nào. Bởi vì dân Y-sơ-ra-ên là dân sự được Đức Chúa Trời chọn nên trong Cựu Ước, ngươi có thể thấy lòng trung thành của tất cả dân Y-sơ-ra-ên đối với Đức Giê-hô-va, tất cả những người vâng lời Đức Giê-hô-va được Ngài chăm sóc và ban phước ra sao, ngươi có thể biết được rằng khi Đức Chúa Trời làm việc ở Y-sơ-ra-ên thì Ngài đầy lòng thương xót và tình yêu, cũng như sở hữu những ngọn lửa thiêu đốt, và rằng tất cả dân Y-sơ-ra-ên, từ thấp hèn đến vĩ đại, đều đã tôn kính Đức Giê-hô-va, và vì thế cả đất nước đã được Đức Chúa Trời ban phước. Đó là lịch sử của Y-sơ-ra-ên được ghi lại trong Cựu Ước.

Kinh Thánh là một bản ghi chép mang tính lịch sử về công tác của Đức Chúa Trời ở Y-sơ-ra-ên, và ghi lại nhiều lời tiên báo của các vị tiên tri cổ đại cũng như một số lời phán của Đức Giê-hô-va trong công tác của Ngài lúc bấy giờ. Vì vậy, tất cả mọi người đều xem quyển sách này là linh thiêng (vì Đức Chúa Trời là thánh khiết và vĩ đại). Tất nhiên, tất cả điều này đều là kết quả của sự tôn kính họ dành cho Đức Giê-hô-va và sự tôn sùng họ dành cho Đức Chúa Trời. Mọi người nhắc đến quyển sách này theo cách này chỉ bởi vì các loài thọ tạo của Đức Chúa Trời rất sùng kính và tôn thờ Đấng Tạo Hóa của mình, và thậm chí có những người gọi quyển sách này là một quyển sách từ trời. Trên thực tế, nó chỉ đơn thuần là một bản ghi chép của con người. Nó đã không được đích thân Đức Giê-hô-va đặt tên, cũng chẳng phải Đức Giê-hô-va đã đích thân hướng dẫn việc tạo ra nó. Nói cách khác, tác giả của quyển sách này không phải là Đức Chúa Trời, mà là con người. Kinh Thánh chỉ là tên gọi trân trọng mà con người trao cho nó. Tên gọi này không phải do Đức Giê-hô-va và Jêsus quyết định sau khi thảo luận với nhau; nó không là gì hơn một ý tưởng của con người. Vì quyển sách này không được viết bởi Đức Giê-hô-va, càng không phải bởi Jêsus. Thay vào đó, nó là những bản ký thuật được đưa ra bởi nhiều tiên tri, sứ đồ và những người tiên kiến cổ đại, được các thế hệ sau biên soạn thành một quyển sách của các tác phẩm cổ đại mà đối với mọi người, nó dường như đặc biệt linh thiêng, một quyển sách mà họ tin rằng có chứa nhiều lẽ mầu nhiệm sâu sắc và không thể dò lường đang chờ đợi để được khai mở bởi các thế hệ tương lai. Như vậy, mọi người thậm chí còn dễ tin hơn rằng quyển sách này là một quyển sách từ trời. Với việc bổ sung Bốn Sách Phúc Âm và Sách Khải Huyền, thái độ của mọi người đối với nó đặc biệt khác với bất kỳ quyển sách nào khác, và do đó không ai dám mổ xẻ “quyển sách từ trời” này vì nó quá “thiêng liêng”.

Tại sao, ngay khi đọc Kinh Thánh, mọi người có thể tìm thấy một con đường thích hợp để thực hành trong đó? Tại sao họ có thể đạt được nhiều thứ mà đã từng vượt quá tầm hiểu biết của họ? Ngày nay, Ta đang mổ xẻ Kinh Thánh theo cách này và điều đó không có nghĩa là Ta ghét nó, hoặc là Ta phủ nhận giá trị tham khảo của nó. Ta đang giải thích và làm rõ giá trị và nguồn gốc vốn có của Kinh Thánh cho ngươi để ngăn ngươi khỏi bị bưng bít về nó. Vì mọi người có rất nhiều quan điểm về Kinh Thánh, và hầu hết trong số đó đều sai; đọc Kinh Thánh theo cách này không chỉ ngăn họ đạt được những gì họ cần đạt được, mà quan trọng hơn, nó còn cản trở công tác mà Ta dự định làm. Nó gây trở ngại to lớn cho công tác của tương lai, và chỉ đem lại những bất lợi, chứ không phải những lợi thế. Do đó, những gì Ta đang dạy ngươi chỉ đơn giản là bản chất và câu chuyện bên trong của Kinh Thánh. Ta không yêu cầu ngươi đừng đọc Kinh Thánh, hoặc ngươi phải đi khắp nơi tuyên bố rằng nó vô giá trị, mà chỉ để ngươi có kiến thức và quan điểm chính xác về Kinh Thánh. Đừng quá phiến diện! Mặc dù Kinh Thánh là một sách sử được viết bởi con người, nhưng nó cũng ghi lại nhiều nguyên tắc mà bởi đó các thánh đồ và các tiên tri cổ đại đã hầu việc Đức Chúa Trời, cũng như những kinh nghiệm của các sứ đồ gần đây khi hầu việc Đức Chúa Trời – tất cả những gì đã được những người này thực sự nhìn thấy và biết đến, và có thể làm tài liệu tham khảo cho những người của thời đại này khi theo đuổi con đường thật. Do đó, qua việc đọc Kinh Thánh, người ta cũng có thể đạt được nhiều con đường sự sống mà không thể được tìm thấy trong các sách khác. Những con đường này là những con đường sự sống trong công tác của Đức Thánh Linh mà các tiên tri và các sứ đồ đã trải qua trong thời xa xưa, nhiều lời trong số này là quý giá, và có thể chu cấp những điều mọi người cần. Vì vậy, tất cả mọi người đều thích đọc Kinh Thánh. Bởi vì có rất nhiều điều ẩn giấu trong Kinh Thánh, nhìn nhận của mọi người về nó không giống với sự nhìn nhận về những tác phẩm của các nhân vật thuộc linh vĩ đại. Kinh Thánh là một bản ghi chép và tập hợp những kinh nghiệm, kiến thức của những người đã hầu việc Đức Giê-hô-va và Jêsus trong thời đại cũ và mới, và vì vậy các thế hệ sau này đã có thể đạt được nhiều sự khai sáng, sự soi sáng và những con đường để thực hành từ đó. Lý do Kinh Thánh cao quý hơn các tác phẩm của bất kỳ nhân vật thuộc linh vĩ đại nào là bởi vì mọi tác phẩm của họ đều được rút ra từ Kinh Thánh, tất cả kinh nghiệm của họ đều đến từ Kinh Thánh, và tất cả chúng đều giải thích Kinh Thánh. Và vì vậy, mặc dù mọi người có thể đạt được sự chu cấp từ các sách của bất kỳ nhân vật thuộc linh vĩ đại nào, nhưng họ vẫn tôn thờ Kinh Thánh, vì nó dường như rất cao quý và sâu sắc đối với họ! Mặc dù Kinh Thánh tập hợp một số sách về những lời sự sống, chẳng hạn như các thư tín của Phao-lô và các thư tín của Phi-e-rơ, và mặc dù mọi người có thể được chu cấp và hỗ trợ bởi các sách này, nhưng các sách này vẫn lỗi thời, chúng vẫn thuộc về thời đại cũ, và cho dù chúng tốt đẹp ra sao, chúng chỉ phù hợp trong một thời kỳ, chứ không phải đời đời. Vì công tác của Đức Chúa Trời luôn phát triển, và nó không thể chỉ đơn giản là dừng lại ở thời của Phao-lô và Phi-e-rơ, hoặc luôn ở trong Thời đại Ân điển mà Jêsus đã bị đóng đinh vào cây thập tự. Và vì vậy, các sách này chỉ phù hợp cho Thời đại Ân điển, chứ không phù hợp cho Thời đại Vương quốc của những ngày sau rốt. Chúng chỉ có thể chu cấp cho các tín đồ của Thời đại Ân điển, chứ không phải cho các thánh đồ của Thời đại Vương quốc, và cho dù chúng có tốt đẹp ra sao, chúng vẫn lỗi thời. Cũng tương tự với công tác sáng thế của Đức Giê-hô-va hoặc công tác của Ngài ở Y-sơ-ra-ên: Cho dù công tác này tuyệt vời ra sao, nó vẫn sẽ trở nên lỗi thời, và vẫn sẽ đến lúc nó qua đi. Công tác của Đức Chúa Trời cũng giống như vậy: Nó thật tuyệt vời, nhưng sẽ đến lúc nó kết thúc; nó không thể luôn tồn tại giữa công tác sáng thế, cũng như giữa công tác chịu đóng đinh vào cây thập tự. Cho dù công tác chịu đóng đinh vào cây thập tự có thuyết phục ra sao, cho dù nó có hiệu quả như thế nào trong việc đánh bại Sa-tan, thì rốt cuộc công tác vẫn là công tác, và rốt cuộc thời đại vẫn là thời đại; công tác không thể luôn ở trên cùng một nền tảng, thời gian cũng không thể không bao giờ thay đổi, bởi vì đã có sự sáng thế thì phải có những ngày sau rốt. Điều này là không thể tránh khỏi! Do đó, ngày nay những lời sự sống trong Tân Ước – các thư tín của các sứ đồ, và Bốn Sách Phúc Âm – đã trở thành các sách sử, chúng đã trở thành những quyển niên giám cũ, và làm sao những quyển niên giám cũ có thể đưa mọi người vào thời đại mới? Cho dù những quyển niên giám này có khả năng chu cấp cho con người sự sống ra sao, cho dù chúng có thể dẫn dắt mọi người đến thập giá ra sao, chẳng phải chúng lỗi thời sao? Chẳng phải chúng đã mất giá trị rồi sao? Vì vậy, Ta cho rằng ngươi không nên mù quáng tin vào những quyển niên giám này. Chúng đã quá cũ, chúng không thể đưa ngươi vào công tác mới, mà chúng chỉ có thể khiến ngươi nặng nề. Chúng chẳng những không thể đưa ngươi vào công tác mới và lối vào mới, mà còn đưa ngươi vào các hội thánh tôn giáo cũ – và nếu đúng là như vậy, chẳng phải ngươi sẽ thụt lùi trong niềm tin của mình vào Đức Chúa Trời sao?

Những gì Kinh Thánh ghi lại là công tác của Đức Chúa Trời ở Y-sơ-ra-ên, bao gồm một số việc đã được thực hiện bởi dân sự được chọn của Y-sơ-ra-ên. Mặc dù thực tế là đã có sự lựa chọn nào đó về các phần để đưa vào hoặc loại bỏ, mặc dù Đức Thánh Linh không chấp thuận, nhưng Ngài vẫn không đổ lỗi. Kinh Thánh chỉ là lịch sử của Y-sơ-ra-ên, cũng là lịch sử công tác của Đức Chúa Trời. Những con người, những sự việc, và những điều nó ghi lại đều là thật, và không điều nào về chúng có ý nghĩa tượng trưng – tất nhiên, ngoại trừ những lời tiên tri của Ê-sai, Đa-ni-ên và các tiên tri khác, hoặc sách về các khải tượng của Giăng. Những người Y-sơ-ra-ên đầu tiên thật am hiểu và giàu văn hóa, kiến thức và văn hóa cổ đại của họ khá tiên tiến, và vì vậy những gì họ đã viết ở tầm cao hơn những gì con người ngày nay viết. Vì lẽ đó, việc họ đã có thể viết các sách này sẽ không gây ngạc nhiên, vì Đức Giê-hô-va đã làm rất nhiều việc giữa họ, và họ đã nhìn thấy rất nhiều điều. Đa-vít đã tận mắt trông thấy những việc làm của Đức Giê-hô-va, người đã đích thân trải nghiệm chúng, và đã thấy nhiều dấu kỳ phép lạ, vì vậy người đã viết tất cả những thi thiên đó để ca ngợi những việc làm của Đức Giê-hô-va. Họ đã có thể viết các sách này trong những hoàn cảnh nhất định, chứ không phải vì họ có tài năng đặc biệt. Họ đã ca ngợi Đức Giê-hô-va vì họ đã nhìn thấy Ngài. Nếu các ngươi chưa nhìn thấy gì về Đức Giê-hô-va và không biết đến sự tồn tại của Ngài, làm sao các ngươi có thể ca ngợi Ngài? Nếu các ngươi chưa trông thấy Đức Giê-hô-va, thì các ngươi sẽ không biết ca ngợi Ngài, cũng không biết thờ phượng Ngài, các ngươi sẽ càng không thể viết những bài hát ca tụng Ngài, và ngay cả khi các ngươi được yêu cầu bịa đặt ra một số việc làm của Đức Giê-hô-va, các ngươi sẽ không thể làm vậy. Ngày nay, việc các ngươi có thể ca ngợi Đức Chúa Trời và yêu mến Đức Chúa Trời cũng là vì các ngươi đã nhìn thấy Ngài, và cũng đã trải nghiệm công tác của Ngài – và nếu tố chất của các ngươi được cải thiện, chẳng phải các ngươi cũng sẽ có thể viết những bài thơ ca ngợi Đức Chúa Trời giống như Đa-vít sao?

Hiểu Kinh Thánh, hiểu lịch sử, nhưng không hiểu những gì Đức Thánh Linh đang làm ngày nay – điều đó thật sai trật! Ngươi đã làm rất tốt trong việc nghiên cứu lịch sử, ngươi đã làm một việc xuất sắc, nhưng ngươi không hiểu gì về công tác mà Đức Thánh Linh làm ngày nay. Chẳng phải điều này là ngu ngốc sao? Những người khác hỏi ngươi: “Đức Chúa Trời đang làm gì ngày nay? Bạn nên bước vào điều gì ngày nay? Việc theo đuổi sự sống của bạn như thế nào? Bạn có hiểu ý Đức Chúa Trời không?” Ngươi sẽ không có câu trả lời cho những điều họ hỏi – vậy ngươi biết gì? Ngươi sẽ nói: “Tôi chỉ biết rằng mình phải quay lưng lại với xác thịt và nhận biết chính mình”. Và nếu sau đó họ hỏi ngươi: “Bạn còn biết gì nữa không?” thì ngươi sẽ nói rằng mình cũng biết vâng theo mọi sự sắp xếp của Đức Chúa Trời, và rằng mình hiểu một chút về lịch sử của Kinh Thánh, và chỉ có vậy. Có phải đó là tất cả những gì ngươi đã đạt được từ việc tin vào Đức Chúa Trời trong suốt những năm qua không? Nếu đó là tất cả những gì ngươi hiểu, thì ngươi còn thiếu sót rất nhiều. Do đó, vóc giạc hiện tại của các ngươi về cơ bản là không có khả năng đạt được những gì Ta yêu cầu ở các ngươi, và những lẽ thật mà các ngươi hiểu được quá ít ỏi, cũng như năng lực phân biệt của các ngươi – nghĩa là, niềm tin của các ngươi quá hời hợt! Các ngươi phải được trang bị nhiều lẽ thật hơn, các ngươi cần nhiều kiến thức hơn, các ngươi phải nhìn thấy nhiều hơn, và chỉ khi đó các ngươi mới có thể truyền bá Phúc Âm, vì đây là điều các ngươi phải đạt được!

Trước:Xét về Kinh Thánh (3)

Tiếp theo:Sự thực hành (1)

Nội dung liên quan