Những điều răn của thời đại mới

Trong khi trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, các ngươi phải đọc lời Đức Chúa Trời cẩn thận và trang bị cho mình lẽ thật. Nhưng đối với điều các ngươi muốn làm hay cách các ngươi muốn làm điều đó, các ngươi không cần phải cầu nguyện hay thỉnh cầu tha thiết, và quả thực những thứ này đều vô dụng. Tuy nhiên, hiện tại, những vấn đề mà các ngươi đang phải đối mặt là các ngươi không biết cách trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, và có nhiều sự thụ động trong các ngươi. Các ngươi biết nhiều học thuyết, nhưng lại không có nhiều thực tế. Đây chẳng phải là dấu hiệu của sự sai lầm hay sao? Nhiều sai lầm có thể nhìn thấy trong các ngươi, trong nhóm này. Ngày nay, các ngươi không có khả năng hoàn thành được những thử luyện như “những kẻ phục vụ”, và không có khả năng tưởng tượng hoặc hoàn thành những thử luyện và sự tinh luyện khác liên quan đến lời Đức Chúa Trời. Các ngươi phải tuân thủ nhiều điều mà các ngươi nên đưa vào thực hành. Điều này có nghĩa là mọi người phải tuân thủ nhiều bổn phận mà họ nên thực hiện. Đây là những gì mọi người nên tuân theo, đây là những gì họ phải thực hiện. Hãy để Đức Thánh Linh làm những gì phải được làm bởi Đức Thánh Linh; con người không thể đóng vai trò gì trong đó. Con người nên tuân thủ những gì phải được thực hiện bởi con người, là những điều vốn không liên quan đến Đức Thánh Linh. Đó không gì khác chính là những điều phải được thực hiện bởi con người, và nên được tuân thủ như điều răn, giống như sự tuân thủ luật pháp trong Cựu Ước. Mặc dù bây giờ không phải là Thời đại Luật pháp, nhưng vẫn còn nhiều lời cần được tuân theo, tương tự như những lời được phán trong Thời đại Luật pháp. Những lời này không được thực hiện chỉ bằng cách dựa vào sự cảm thúc của Đức Thánh Linh, mà đúng hơn, chúng là điều gì đó con người nên tuân thủ. Ví dụ:

Các ngươi chớ phán xét về công tác của Đức Chúa Trời thực tế.

Các ngươi chớ chống đối người được Đức Chúa Trời chứng thực.

Trước mặt Đức Chúa Trời, các ngươi hãy giữ vị trí của mình và chớ bê tha.

Các ngươi nên ôn hòa trong cách nói năng, và lời nói, hành động của các ngươi phải theo sự sắp đặt của người được Đức Chúa Trời chứng thực.

Các ngươi nên tôn kính lời chứng của Đức Chúa Trời. Các ngươi chớ phớt lờ công tác của Đức Chúa Trời và những lời từ miệng của Ngài.

Các ngươi chớ bắt chước giọng điệu và mục đích của những lời phán của Đức Chúa Trời.

Ở bên ngoài, các ngươi chớ làm bất cứ điều gì rõ ràng chống đối lại người được Đức Chúa Trời chứng thực.

Đây là những gì mỗi người nên tuân thủ. Trong mỗi thời đại, Đức Chúa Trời quy định nhiều quy tắc giống với luật pháp và phải được con người tuân thủ. Thông qua điều này, Ngài chế ngự tâm tính của con người, và nhận ra được sự chân thành của họ. Chẳng hạn như những lời “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi” của thời đại Cựu Ước. Những lời này không áp dụng ngày nay; vào thời điểm đó, chúng chỉ đơn thuần kìm hãm một số tâm tính bên ngoài của con người, chúng đã được sử dụng để chứng minh sự chân thành trong đức tin của con người vào Đức Chúa Trời, và là một dấu hiệu của những người tin vào Đức Chúa Trời. Mặc dù bây giờ là Thời đại Vương quốc, nhưng vẫn còn nhiều quy tắc mà con người phải tuân thủ. Các quy tắc của quá khứ không được áp dụng; và ngày nay, có rất nhiều sự thực hành phù hợp hơn để con người thực hiện, và chúng là cần thiết. Chúng không liên quan đến công việc của Đức Thánh Linh mà phải được thực hiện bởi con người.

Trong Thời đại Ân điển, nhiều thực hành của Thời đại Luật pháp đã bị loại bỏ vì những luật này không đặc biệt hiệu quả đối với công việc tại thời điểm đó. Sau khi chúng bị loại bỏ, nhiều thực hành đã được đặt ra phù hợp với thời đại, và đã trở thành nhiều quy tắc của ngày nay. Khi Đức Chúa Trời của ngày nay đến, những quy tắc này đã được miễn trừ, không còn đòi hỏi phải tuân thủ chúng nữa, và nhiều sự thực hành đã được đặt ra phù hợp với công tác của ngày nay. Ngày nay, những thực hành này không phải là những quy tắc, mà thay vào đó là để đạt được những hiệu quả; chúng thích hợp cho ngày nay – có lẽ ngày mai, chúng sẽ trở thành những quy tắc. Tóm lại, ngươi nên tuân thủ những gì có kết quả cho công tác của ngày hôm nay. Đừng chú ý đến ngày mai: Những gì được thực hiện hôm nay là vì lợi ích của ngày hôm nay. Có thể khi ngày mai đến, sẽ có những thực hành tốt hơn mà ngươi sẽ được yêu cầu thực hiện – nhưng đừng quá chú ý đến điều đó. Tốt hơn, hãy tuân thủ những điều cần tuân thủ hôm nay để tránh chống đối Đức Chúa Trời. Ngày nay, không có gì quan trọng để con người tuân thủ hơn những điều sau:

Ngươi không được phỉnh nịnh Đức Chúa Trời là Đấng đứng trước mắt ngươi, hay giấu Đức Chúa Trời bất cứ điều gì.

Ngươi chớ thốt ra lời nói bẩn thỉu hay kiêu ngạo trước Đức Chúa Trời đứng trước mặt ngươi.

Ngươi chớ lừa dối Đức Chúa Trời trước mắt ngươi bằng những lời nói đường mật và cách nói chuyện khéo léo hòng có được lòng tin của Ngài.

Ngươi chớ hành động bất kính trước Đức Chúa Trời. Ngươi hãy tuân theo tất cả những điều được phán ra từ miệng của Đức Chúa Trời, và chớ chống lại, chống đối hoặc tranh cãi những lời của Ngài.

Ngươi chớ diễn giải, theo ý các ngươi, những lời được phán từ miệng của Đức Chúa Trời. Ngươi nên cẩn thận miệng lưỡi của mình để tránh nó khiến ngươi trở thành con mồi cho những mưu đồ giả dối của kẻ ác.

Ngươi nên canh giữ bước chân của mình để tránh vi phạm các ranh giới được Đức Chúa Trời đặt ra cho ngươi. Nếu ngươi vi phạm, điều này sẽ khiến ngươi đứng vào vị trí của Đức Chúa Trời và nói những lời tự phụ, khoa trương, và do đó mà ngươi sẽ trở nên bị Đức Chúa Trời ghê tởm.

Ngươi chớ bất cẩn truyền bá những lời được phán ra từ miệng của Đức Chúa Trời, kẻo người khác chế nhạo ngươi và ma quỷ biến ngươi thành trò hề.

Ngươi hãy vâng phục tất cả các công tác của Đức Chúa Trời của ngày hôm nay. Ngay cả khi ngươi không hiểu nó, ngươi chớ phán xét về nó; tất cả những gì ngươi có thể làm là tìm kiếm và thông công.

Không ai được vi phạm vị trí ban đầu của Đức Chúa Trời. Ngươi không thể làm gì hơn là phụng sự Đức Chúa Trời của ngày hôm nay từ vị trí của con người. Ngươi không thể dạy Đức Chúa Trời của ngày hôm nay từ vị trí của con người – làm như vậy là sai lầm.

Không ai có thể đứng ở vị trí của người được Đức Chúa Trời chứng thực; trong lời nói, hành động và suy nghĩ sâu xa nhất của ngươi, ngươi đứng ở vị trí của con người. Điều này phải được tuân thủ, đó là trách nhiệm của con người, và không ai có thể thay đổi nó; cố làm như vậy sẽ vi phạm các sắc lệnh quản trị. Tất cả mọi người nên ghi nhớ điều này.

Thời gian dài mà Đức Chúa Trời dành để phán dạy đã khiến con người xem việc đọc và ghi nhớ những lời của Đức Chúa Trời là nhiệm vụ chính của mình. Không ai chú ý đến việc thực hành, và ngay cả những gì phải tuân theo các ngươi cũng không làm. Điều này đã mang lại nhiều khó khăn và nan đề cho sự phục vụ của các ngươi. Nếu, trước khi thực hành những lời của Đức Chúa Trời, ngươi đã không tuân theo những điều mà ngươi nên tuân thủ, thì ngươi là một trong những người bị Đức Chúa Trời khinh ghét và loại bỏ. Khi tuân thủ các thực hành này, ngươi nên nghiêm túc và chân thành. Ngươi không nên xem chúng như xiềng xích, mà hãy tuân thủ chúng như những điều răn. Ngày nay, ngươi không nên bận tâm đến những hiệu quả cần đạt được; nói tóm lại, đây là cách Đức Thánh Linh làm việc, và bất cứ ai phạm tội đều phải bị trừng phạt. Đức Thánh Linh không có cảm xúc, và không chú ý đến sự hiểu biết hiện tại của ngươi. Nếu ngày nay ngươi xúc phạm Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ trừng phạt ngươi. Nếu ngươi xúc phạm Ngài trong phạm vi quyền hạn của Ngài, thì Ngài sẽ không tha cho ngươi. Ngài không quan tâm ngươi nghiêm túc đến mức nào trong việc ngươi tuân thủ những lời của Jêsus. Nếu ngươi vi phạm các điều răn của ngày hôm nay của Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ trừng phạt ngươi, và kết án ngươi tội chết. Làm thế nào có thể chấp nhận được việc ngươi không tuân thủ chúng? Các ngươi phải tuân thủ, ngay cả khi điều đó có nghĩa là chịu đựng một chút đau đớn! Bất kể tôn giáo, khu vực, quốc gia, hoặc giáo phái gì, trong tương lai tất cả họ đều phải tuân thủ các thực hành này. Không ai được miễn trừ, và không ai được tha! Vì chúng là những gì Đức Thánh Linh sẽ làm ngày nay, và không ai có thể vi phạm chúng. Mặc dù chúng không phải là điều to lớn, nhưng chúng phải được thực hiện bởi mọi người và chúng là những điều răn được đặt ra cho con người bởi Jêsus, Đấng đã phục sinh và Đấng đã thăng thiên. “Con đường… (7)” chẳng phải đã nói rằng định nghĩa của Jêsus về việc ngươi là công chính hay có tội là tùy theo thái độ của ngươi đối với Đức Chúa Trời ngày nay sao? Không ai có thể xem nhẹ điểm này. Trong Thời đại Luật pháp, thế hệ nối tiếp thế hệ của những người Pha-ri-si đã tin vào Đức Chúa Trời, nhưng đến Thời đại Ân điển, họ không biết Jêsus và chống đối Jêsus. Vì vậy, tất cả những gì họ đã làm không có kết quả gì, là vô ích, và Đức Chúa Trời đã không chấp nhận những việc làm của họ. Nếu ngươi có thể nhìn thấu điều này, thì ngươi sẽ không dễ dàng phạm tội. Nhiều người, có lẽ, đã so sánh bản thân mình với Đức Chúa Trời. Chống đối Đức Chúa Trời thì có mùi vị thế nào? Đắng hay ngọt? Ngươi nên hiểu điều này; đừng giả vờ không biết. Có lẽ một số người vẫn chưa thấy thuyết phục trong lòng. Tuy nhiên, Ta khuyên ngươi nên thử và xem – xem nó có vị như thế nào. Điều này sẽ ngăn nhiều người không còn luôn nghi ngờ về nó. Nhiều người đọc những lời của Đức Chúa Trời nhưng trong lòng lại thầm chống đối Đức Chúa Trời. Sau khi chống đối Đức Chúa Trời như thế này, ngươi không cảm thấy như có một con dao đã đâm xoáy vào trong tim mình sao? Nếu đó không phải là sự bất hòa trong gia đình, thì đó là sự khó chịu về thể xác, hoặc phiền não về con cái. Mặc dù xác thịt của ngươi được tha chết, nhưng bàn tay của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ rời khỏi ngươi. Ngươi nghĩ rằng nó có thể đơn giản như vậy sao? Đặc biệt, nhiều người gần gũi với Đức Chúa Trời càng cần phải tập trung vào điều này hơn. Khi thời gian trôi qua, ngươi sẽ quên nó, và, không hề nhận ra rằng ngươi sẽ chìm ngập trong cám dỗ và trở nên lơ là với mọi thứ, và đây sẽ là khởi đầu cho việc phạm tội của ngươi. Điều này có vẻ tầm thường với ngươi không? Nếu ngươi có thể làm tốt điều này, thì ngươi sẽ có cơ hội được làm cho hoàn thiện – để đến trước Đức Chúa Trời và nhận được sự hướng dẫn từ chính miệng của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi bất cẩn, thì sẽ rắc rối cho ngươi – ngươi sẽ chống đối Đức Chúa Trời, lời nói và hành động của ngươi sẽ trác táng, và sớm hay muộn ngươi sẽ bị cuốn theo những cơn gió lớn và các con sóng dữ. Mỗi người trong các ngươi nên lưu ý những điều răn này. Nếu ngươi vi phạm chúng, thì mặc dù người được Đức Chúa Trời chứng thực có thể không kết án ngươi, nhưng Thần của Đức Chúa Trời sẽ chưa xong việc với ngươi, và Ngài sẽ không tha cho ngươi. Ngươi có thể chịu hậu quả do sự xúc phạm của mình không? Do đó, bất kể Đức Chúa Trời phán điều gì, ngươi phải đưa lời của Ngài vào thực hành và phải tuân thủ chúng bằng mọi cách có thể. Đây không phải là vấn đề đơn giản!

Trước: Về trải nghiệm

Tiếp theo: Vương quốc Một Nghìn năm đã đến

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger