541 Làm theo lời Đức Chúa Trời để gạt bỏ ảnh hưởng của bóng tối

Verse 1

Để thoát khỏi ảnh hưởng của bóng tối, trước hết

ngươi phải trung thành với Đức Chúa Trời,

và ngươi phải háo hức mưu cầu lẽ thật,

thì ngươi mới sống

trong một trạng thái đúng đắn.

Khi không sống trong trạng thái đúng đắn,

thì có nghĩa ngươi đang

không trung thành với Đức Chúa Trời,

và ngươi không háo hức tìm kiếm lẽ thật,

vì vậy ngươi không thể

thoát khỏi ảnh hưởng của bóng tối.


Chorus

Lời Đức Chúa Trời là cơ sở

để cho loài người có thể

thoát khỏi ảnh hưởng của bóng tối.

Nếu như không thực hành theo lời Ngài,

con người sẽ không thể

thoát khỏi xiềng xích của bóng tối.


Verse 2

Sống trong trạng thái đúng đắn nghĩa là

sống theo sự dẫn dắt của lời Ngài,

trung thành với Đức Chúa Trời,

mưu cầu lẽ thật,

chân thành dâng mình

cho Đức Chúa Trời và yêu kính Ngài.

Ai sống trong trạng thái này sẽ chuyển hóa

khi họ bước vào chiều sâu của lẽ thật,

và họ sẽ chuyển hóa khi công tác đi sâu hơn.

Họ sẽ được Ngài thu phục,

trở nên thực sự yêu kính Ngài.


Chorus

Lời Đức Chúa Trời là cơ sở

để cho loài người có thể

thoát khỏi ảnh hưởng của bóng tối.

Nếu như không thực hành theo lời Ngài,

con người sẽ không thể

thoát khỏi xiềng xích của bóng tối.


Bridge

Những người thoát khỏi bóng tối

sẽ hiểu ý muốn của Ngài.

Họ sẽ trở thành tâm phúc của Ngài.

Họ sẽ không có những quan niệm

hay phản nghịch Ngài.

Họ sẽ khinh ghét bản thân

trước kia và yêu kính Ngài.

Điều Ngài đòi hỏi là

tình yêu duy nhất của con người,

lòng họ yêu thương Ngài

và để lời Ngài xâm chiếm.

Con người nên sống và

tìm kiếm mưu cầu trong lời Ngài,

sống, chạy theo và

yêu Đức Chúa Trời vì lời Ngài.


Chorus

Lời Đức Chúa Trời là cơ sở

để cho loài người có thể

thoát khỏi ảnh hưởng của bóng tối.

Nếu như không thực hành theo lời Ngài,

con người sẽ không thể

thoát khỏi xiềng xích của bóng tối.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Thoát ra khỏi ảnh hưởng của bóng tối, và các ngươi sẽ được Đức Chúa Trời thu nhận

Trước: 540 Gạt bỏ ảnh hưởng của bóng tối thì mới được Đức Chúa Trời khen ngợi

Tiếp theo: 542 Lẽ thật của hôm nay được ban cho những ai khao khát và tìm kiếm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger