Câu hỏi 7: Nếu không chấp nhận công tác phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng, thì chúng ta có thể thực sự làm theo ý của Cha trên trời không? Có thể vào vương quốc thiên đàng không?

Câu trả lời: Nếu con người chỉ chấp nhận công tác cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus trong Thời đại Ân điển, nhưng không chấp nhận công tác phán xét và hành phạt của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt, họ sẽ không thể tự thoát khỏi tội lỗi, làm theo ý Cha trên trời và vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Điều này là dĩ nhiên! Vì trong Thời đại Ân điển, Đức Chúa Jêsus đã làm công tác cứu chuộc của Ngài. Do vóc giạc của người dân thời đó, Đức Chúa Jêsus chỉ ban cho họ cách ăn năn, yêu cầu họ hiểu một vài lẽ thật và con đường thô sơ để thực hành chúng. Ví dụ: Ngài bảo họ thú nhận tội lỗi, ăn năn và chịu lấy thập giá. Ngài dạy họ khiêm nhường, kiên nhẫn, yêu thương, ăn chay, làm phép báp-têm, v.v. Đây là một vài sự thật rất hạn chế mà con người thời đó có thể hiểu và đạt được. Đức Chúa Jêsus không bao giờ bày tỏ những lẽ thật sâu xa hơn có liên quan đến việc thay đổi tâm tính sống, được cứu rỗi, trở nên tinh sạch, được hoàn thiện, v.v. bởi vì tại thời điểm đó, người ta thiếu vóc giạc cần thiết để chịu những lẽ thật này. Phải đợi Đức Chúa Jêsus trở lại công tác trong thời kỳ sau rốt, Ngài sẽ ban cho loài người bại hoại mọi lẽ thật họ cần để được cứu rỗi và hoàn thiện theo kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời để cứu nhân loại và theo nhu cầu của con người bại hoại. Hệt như Đức Chúa Jêsus đã phán, “Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến(Giăng 16:12-13). Những lời của Đức Chúa Jêsus rất rõ ràng. Trong Thời đại Ân điển, Đức Chúa Jêsus chưa hề ban cho con người bại hoại tất cả lẽ thật mà họ cần để được cứu. Vẫn còn nhiều lẽ thật sâu xa hơn, cao cả hơn, cho phép con người được giải thoát khỏi tâm tính Sa-tan bại hoại và đạt được sự thánh khiết, cũng như những lẽ thật mà con người cần để vâng phục và biết Đức Chúa Trời. Nên trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ mọi lẽ thật cần thiết để cứu nhân loại. Ngài dùng chúng để phán xét, hành phạt, tinh sạch và hoàn thiện những ai chấp nhận sự cứu rỗi của Ngài trong thời kỳ sau rốt. Cuối cùng, họ sẽ được hoàn thành và đưa vào vương quốc Đức Chúa Trời. Kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời để cứu nhân loại sẽ hoàn thành như thế. Nếu chỉ chấp nhận công tác cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus, mà bỏ qua công tác phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt, ta sẽ không bao giờ có thể có được lẽ thật và thay đổi tâm tính. Ta sẽ không bao giờ trở thành người làm theo ý Chúa hay đủ tư cách vào vương quốc của Đức Chúa Trời.

Con người của thời kỳ sau rốt đã bị Sa-tan làm bại hoại sâu sắc; họ chứa đầy chất độc của sa-tan. Quan điểm của họ, nguyên tắc sống còn, quan niệm về cuộc đời, giá trị sống, v.v. đi ngược lại lẽ thật và đối nghịch với Đức Chúa Trời. Con người tôn thờ cái ác và đã trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. Nếu một nhân loại chứa đầy tâm tính Sa-tan bại hoại không trải nghiệm sự phán xét, hành phạt, đốt cháy và làm tinh sạch bằng lời nói của Đức Chúa Trời Toàn Năng, thì sao họ có thể chống lại Sa-tan và giải thoát bản thân khỏi ảnh hưởng của hắn? Làm sao họ có thể tôn kính Đức Chúa Trời, tránh cái ác và làm theo ý Ngài? Có thể thấy, nhiều người đã tin vào Đức Chúa Jêsus trong nhiều năm, nhưng dù họ nhiệt tình làm chứng Đức Chúa Jêsus là Đấng Cứu Rỗi và làm việc chăm chỉ, họ lại không biết tâm tính công chính của Đức Chúa Trời và tôn kính Ngài, nên họ phán xét và lên án công tác của Đức Chúa Trời, phủ nhận và từ chối sự trở lại của Ngài khi Đức Chúa Trời Toàn Năng công tác trong thời kỳ sau rốt. Họ còn đóng đinh Đấng Christ trên thập giá khi Ngài trở lại vào thời kỳ sau rốt. Điều này cho thấy nếu con người không chấp nhận công tác phán xét và hành phạt của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt, nguồn gốc tội lỗi và bản tính Sa-tan của họ sẽ không bao giờ được giải quyết. Sự chống đối Đức Chúa Trời sẽ khiến họ diệt vong. Đây là một thực tế mà không ai có thể phủ nhận! Chỉ những tín đồ chân thành chấp nhận sự phán xét và hành phạt của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt mới có được lẽ thật như sự sống, trở thành những người làm theo ý Cha trên trời, biết Đức Chúa Trời và tương hợp với Ngài. Họ sẽ đủ tư cách hưởng lời hứa của Đức Chúa Trời và được vào vương quốc của Ngài.

Trích từ kịch bản phim Những ký ức nhói đau

Trước: Câu hỏi 6: Các anh nói nếu muốn được giải thoát khỏi tội lỗi và được tinh sạch, ta phải chấp nhận công tác phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt. Vậy Đức Chúa Trời phán xét và làm tinh sạch con người như thế nào? Suốt những năm tin vào Chúa, tôi luôn nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu đến lúc con người không còn phạm tội nữa. Lúc đó, cuộc sống sẽ không còn đau khổ!

Tiếp theo: Câu hỏi 8: Vậy với những người đã nhiều năm tin vào Đức Chúa Jêsus và cả đời hy sinh vì Ngài, nếu không chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời toàn năng trong thời kỳ sau rốt, họ thực sự sẽ không thể vào vương quốc thiên đàng?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger