12 Đức Chúa Trời đã mang sự vinh hiển của Ngài đến phương Đông

Verse 1

Đức Chúa Trời đã ban vinh hiển

cho Y-sơ-ra-ên, rồi lại tước bỏ đi,

sau đó mang người Y-sơ-ra-ên

và toàn thể nhân loại đến phương Đông

để tất cả được đoàn tụ với sự sáng

và gắn kết với sự sáng,

để loài người không còn phải

đi tìm kiếm sự sáng nữa.


Verse 2

Ngài sẽ để những ai đang kiếm tìm

sự sáng lại nhìn thấy sự sáng,

nhìn thấy vinh hiển của Ngài ở Y-sơ-ra-ên,

mọi vinh hiển của Ngài.

Đức Chúa Trời sẽ cho họ thấy

Ngài đã ngự mây trắng

giáng trần xuống giữa nhân loại.

Và Ngài sẽ cho họ nhìn thấy

trái cây sai trĩu cành

cùng muôn vàn đám mây trắng.


Chorus

Đức Chúa Trời làm thế để tất cả đều biết

Ngài đã lấy đi vinh hiển của Ngài

khỏi Giu-đê từ lâu rồi

và mang nó đến phương Đông.

Vì giờ đây, thời kỳ sau rốt đã đến rồi,

thời kỳ sau rốt đã đến rồi,

thời kỳ sau rốt đã đến rồi.


Verse 3

Ngài để người tìm kiếm thấy Giê-hô-va,

Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên,

nhìn thấy Đức Thầy của người Do Thái,

Đấng Mê-si mà họ hằng mỏi mong,

và để họ thấy toàn bộ diện mạo

của Đức Chúa Trời đã bị bách hại

bởi những vị vua xuyên suốt các thời đại.


Verse 4

Đức Chúa Trời sẽ làm việc trên toàn thể vũ trụ,

Ngài sẽ thực hiện một công tác vĩ đại,

mặc khải mọi vinh hiển

và những việc làm của Ngài

trong thời kỳ sau rốt.


Chorus

Đức Chúa Trời làm thế để tất cả đều biết

Ngài đã lấy đi vinh hiển của Ngài

khỏi Giu-đê từ lâu rồi

và mang nó đến phương Đông.

Vì giờ đây, thời kỳ sau rốt đã đến rồi,

thời kỳ sau rốt đã đến rồi,

thời kỳ sau rốt đã đến rồi.


Bridge

Ngài sẽ cho những người

đã chờ đợi Ngài biết bao năm,

đã mong mỏi Ngài đến trên đám mây trắng,

cho một Y-sơ-ra-ên đã khao khát Ngài

xuất hiện thêm một lần,

và cho toàn thể nhân loại kia,

những kẻ đã từng bách hại Ngài,

thấy được đầy đủ diện mạo vinh hiển của Ngài.


Chorus

Đức Chúa Trời làm thế để tất cả đều biết

Ngài đã lấy đi vinh hiển của Ngài

khỏi Giu-đê từ lâu rồi

và mang nó đến phương Đông.

Vì giờ đây, thời kỳ sau rốt đã đến rồi,

thời kỳ sau rốt đã đến rồi,

thời kỳ sau rốt đã đến rồi.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Bảy tiếng sấm rền – Tiên đoán rằng Phúc Âm của vương quốc sẽ truyền bá khắp vũ trụ

Trước: 11 Chúng con đã được cất lên trước ngai vàng

Tiếp theo: 13 Vinh quang của Đức Chúa Trời chiếu rọi từ phương Đông

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger