220 Các tín đồ phải theo sát bước chân Đức Chúa Trời


Intro

Vì con người tin nơi Đức Chúa Trời,

họ phải theo sát bước chân của Ngài.


Verse 1

Công tác của Đức Thánh Linh loại trừ

những ai tuân theo giáo lý

một cách mù quáng.

Mỗi thời kỳ,

Đức Chúa Trời bắt đầu công tác mới,

mang đến sự khởi đầu mới giữa con người.

Nếu con người chỉ tuân theo

những lẽ thật của một thời đại

rằng “Giê-hô-va là Đức Chúa Trời”

và “Jêsus là Đấng Christ”,

con người sẽ không bao giờ theo kịp

công tác của Đức Thánh Linh,

và mãi mãi không có khả năng có được.


Chorus

Vì con người tin nơi Đức Chúa Trời,

họ phải theo sát bước chân của Ngài.

Họ nên theo sát Ngài từng bước một,

“Chiên Con đi đâu, những kẻ nầy theo đó”.

Chỉ những người tìm kiếm

con đường thật này,

mới là người biết đến

công tác của Đức Thánh Linh.

Chỉ những ai đi theo

bước chân của Chiên Con đến cùng

mới có được phước lành cuối cùng.


Verse 2

Những người không đi theo đến tận cùng,

hay không theo kịp

công tác của Đức Thánh Linh,

và những người chỉ bám víu vào công tác cũ,

không những không trung tín

với Đức Chúa Trời,

mà ngược lại, đã trở thành

kẻ chống đối Đức Chúa Trời,

đã trở thành những kẻ bị thời đại mới chối bỏ,

và cuối cùng, tất cả họ sẽ bị trừng phạt.

Còn ai đáng thương hơn họ không?


Chorus

Vì con người tin nơi Đức Chúa Trời,

họ phải theo sát bước chân của Ngài.

Họ nên theo sát Ngài từng bước một,

“Chiên Con đi đâu, những kẻ nầy theo đó”.

Chỉ những người

tìm kiếm con đường thật này,

mới là người biết đến

công tác của Đức Thánh Linh.

Chỉ những ai đi theo

bước chân của Chiên Con đến cùng

mới có được phước lành cuối cùng.


Bridge

Những kẻ mù quáng bám vào luật pháp

họ càng thể hiện lòng trung thành với luật pháp,

thì họ càng là những kẻ dấy nghịch

chống đối Đức Chúa Trời.


Verse 3

Bởi giờ không phải Thời đại Luật Pháp

mà là Thời đại Vương Quốc.

Công tác của ngày hôm nay

và công tác của quá khứ

không thể được đề cập đồng thời,

và công tác của quá khứ

không thể so sánh với

công tác của ngày hôm nay.

Công tác của Đức Chúa Trời thay đổi,

thực hành của con người cũng vậy,

chẳng còn là tuân giữ luật pháp,

hay vác cây thập tự.

Vì vậy lòng trung thành của con người

đối với luật pháp và cây thập tự

sẽ không được Đức Chúa Trời chấp thuận.


Chorus

Vì con người tin nơi Đức Chúa Trời,

họ phải theo sát bước chân của Ngài.

Họ nên theo sát Ngài từng bước một,

“Chiên Con đi đâu, những kẻ nầy theo đó”.

Chỉ những người

tìm kiếm con đường thật này,

mới là người biết đến

công tác của Đức Thánh Linh.

Chỉ những ai đi theo

bước chân của Chiên Con đến cùng

mới có được phước lành cuối cùng.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Công tác của Đức Chúa Trời và sự thực hành của con người

Trước: 219 Hãy mau tỉnh ngộ, hỡi những người thông minh

Tiếp theo: 221 Ngươi có làm theo công tác hiện tại của Đức Chúa Trời không?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger