222 Hãy là người chấp nhận lẽ thật


Verse 1

Chọn đi những lối riêng nhưng hãy nhớ luôn luôn,

đừng phạm đến Đức Thánh Linh hay chối từ lẽ thật.

Ngu dốt hãy chớ nên, cũng tránh thói kiêu căng.

Tìm kiếm lẽ đúng sai,

hãy vâng theo Đức Thánh Linh.


Chorus

Sự tái lâm của Jesus chính là sự cứu rỗi

cho những người tôn kính khiêm nhường

biết chấp nhận lẽ thật.

Sự tái lâm của Jesus chính là sự kết án

đối với những người kiêu căng khờ dại

không thể chấp nhận lẽ thật.


Verse 2

Lợi ích chỉ đến nơi ai khao khát và tìm kiếm lẽ thật,

nghe theo Đức Thánh Linh mà hướng về lẽ thật.

Dại dột ngu dốt sao những người dám coi khinh,

lẽ thật đã lắng nghe mà vẫn mãi kiêu căng.


Chorus

Sự tái lâm của Jesus chính là sự cứu rỗi

cho những người tôn kính khiêm nhường

biết chấp nhận lẽ thật.

Sự tái lâm của Jesus chính là sự kết án

đối với những người kiêu căng khờ dại

không thể chấp nhận lẽ thật.

Oh~ biết chấp nhận lẽ thật,

oh~ biết chấp nhận lẽ thật.


Bridge

Bước đi cẩn trọng trên đường tin vào Đức Chúa Trời.

Chớ xét đoán hay luận kết quá vội vàng.

Càng tránh vô tâm, ơ thờ

trong niềm tin nơi Đức Chúa Trời.

Ai đặt niềm tin nơi Ngài

nên giữ tính khiêm nhường và kính tôn.


Verse 3

Kiêu căng ngốc nghếch sao những người quá vội vàng

luận kết lẽ đúng sai, chỉ trích lẽ thật.


Chorus

Sự tái lâm của Jesus chính là sự cứu rỗi

cho những người tôn kính khiêm nhường

biết chấp nhận lẽ thật.

Sự tái lâm của Jesus chính là sự kết án

đối với những người kiêu căng khờ dại

không thể chấp nhận lẽ thật.


Outro

Không ai tin vào Jesus lại có tư cách rủa sả

hay chỉ trích những người khác.

(Oh~ biết chấp nhận lẽ thật)

Tất cả các ngươi đều cần phải trở thành

người có lý trí và người chấp nhận lẽ thật.

Sự tái lâm của Jesus chính là sự cứu rỗi

cho những người tôn kính khiêm nhường

biết chấp nhận lẽ thật.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Khi ngươi thấy được thân thể thuộc linh của Jêsus, Đức Chúa Trời đã làm mới lại trời đất

Trước: 221 Ngươi có làm theo công tác hiện tại của Đức Chúa Trời không?

Tiếp theo: 223 Thái độ của ngươi đối với lẽ thật rất quan trọng

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger