Bản tính kiêu ngạo nằm ở gốc rễ sự chống đối Đức Chúa Trời của con người

Hôm nay, Ta sẽ nói về khía cạnh bản tính, thực chất và tâm tính của nhân loại bại hoại. Bản tính là gì? Bản tính là thực chất vốn có của con người, là thứ bên trong có tác dụng chi phối và chủ đạo. Con người căm ghét, ghê tởm hoặc yêu thích thứ gì, điều này đại diện cho tâm tính của họ, và điều này có liên quan trực tiếp đến thực chất bản tính của họ. Thực ra, bản tính chính là thực chất, và bản tính của một người quyết định thực chất của họ. Tâm tính là thứ bộc lộ ra từ thực chất và bản tính của một người. Tâm tính mà con người bộc lộ ra trong lời nói, hành động và cách cư xử đại diện cho bản tính của họ – tức là thực chất của con người. Khái niệm về bản tính là như vậy. Nói thế nghĩa là, người ta yêu thích, ghê tởm hay căm ghét thứ gì, và người ta mưu cầu điều gì, thì tất cả đều đại diện cho bản tính của họ. Đây là những điều mấu chốt cần xem xét để biết liệu thực chất bản tính của một người rốt cuộc là tốt hay xấu. Ví dụ như nếu một người thích hành ác thì thực chất bản tính của người đó là khá xấu; nếu họ thích hành thiện và hành động theo chính nghĩa thì thực chất bản tính của người đó là tốt. Ta nói như vậy thì các ngươi đều hiểu được khái niệm về bản tính rồi chứ? Bản tính chính là thực chất. Trước đây, người ta nói rằng linh của con người là gì thì họ có thực chất đó: bên trong họ là linh gì hay loại linh gì thì họ sẽ có loại bản tính đó. Tất nhiên, nói thế không sai, nhưng bây giờ nếu chỉ nói linh quyết định bản tính thì hơi mơ hồ và không phù hợp thực tế. Bây giờ Ta sẽ dùng điều gì để nói rõ đây? Ta sẽ dùng tâm tính để nói rõ về bản tính và thực chất của con người, bởi vì tâm tính là thứ bộc lộ ra, là thứ mà con người có thể nhìn thấy, chạm vào và tiếp xúc, do đó tâm tính thì tương đối hiện thực và khách quan hơn. Khi nói về phần linh, con người cho rằng nó có những sắc thái mơ hồ, rằng nó vô cùng kỳ diệu và khá trống rỗng, tất cả chỉ vì họ không thể tưởng tượng ra linh, cũng không thể nhìn thấy hay chạm vào nó, và họ cũng không có cách nào để diễn đạt nó. Nếu cứ nói mãi về linh và hồn thì không phù hợp, cũng không cần thiết. Chúng ta không cần nó để nói rõ vấn đề của bản tính, bởi vì những thứ đó đều không nhìn thấy được và không hiện thực. Điều chúng ta thảo luận bây giờ là hiện thực và chân thực nhất, và có thể giải quyết vấn đề bại hoại của con người. Sử dụng loại ngôn ngữ như vậy để nói rõ vấn đề này thì sẽ có thể đạt được kết quả.

Khi nãy chúng ta đã nói về khái niệm bản tính, nhưng bản tính con người rốt cuộc là gì? Các ngươi có biết không? Sau khi nhân loại bị Sa-tan làm cho bại hoại thì bản tính của họ, cũng chính là thực chất của họ đều đã thay đổi. Vậy, thực chất của con người rốt cuộc là gì? Điều Ta đang nói đến là thực chất và bản tính của mỗi một người, không nhằm vào một cá nhân nhất định nào. Từ khi nhân loại bị Sa-tan làm bại hoại, bản tính của con người đã bắt đầu biến chất, và họ đã dần mất đi lý trí của con người bình thường. Họ bây giờ không còn làm người ở vị trí của con người nữa mà tràn đầy dã tâm, vượt khỏi vị trí của con người và còn muốn vượt cao hơn nữa. “Cao hơn” ở đây ám chỉ điều gì? Họ mong muốn vượt hơn Đức Chúa Trời, vượt hơn các từng trời, và vượt hơn mọi thứ khác. Đâu là căn nguyên của việc con người bộc lộ ra những tâm tính như thế? Xét cho cùng, bản tính của con người quá kiêu ngạo. Hầu hết mọi người đều hiểu ý nghĩa của từ “kiêu ngạo”. Đây là một từ mang nghĩa xấu. Nếu ai đó tỏ ra kiêu ngạo thì những người khác sẽ nghĩ rằng họ không phải là người tốt. Nhìn thấy người nào quá kiêu ngạo thì con người sẽ cảm thấy người này chắc chắn là kẻ ác. Không ai muốn từ này được dùng cho mình cả. Tuy nhiên, trên thực tế, ai cũng kiêu ngạo, và nhân loại bại hoại đều có thực chất này. Một số người nói: “Tôi không kiêu ngạo chút nào. Tôi chưa bao giờ muốn là thiên sứ trưởng, tôi cũng chưa bao giờ muốn vượt hơn Đức Chúa Trời hay vượt hơn mọi thứ. Tôi luôn là người đặc biệt thật thà và giữ bổn phận”. Không hẳn như vậy, những lời này không đúng. Một khi con người đã có bản tính và thực chất kiêu ngạo thì họ có thể thường xuyên bất tuân và chống đối Đức Chúa Trời, không nghe lời Ngài, có quan niệm về Ngài, làm ra những việc phản bội Ngài, còn có thể làm ra những việc tôn họ lên và làm chứng cho chính họ. Ngươi nói ngươi không kiêu ngạo, nhưng giả sử ngươi được ban cho một hội thánh và được phép lãnh đạo hội thánh đó; giả sử Ta đã không xử lý ngươi và không ai trong nhà Đức Chúa Trời chỉ trích hay trợ giúp ngươi: sau khi lãnh đạo hội thánh đó một thời gian, ngươi sẽ đưa mọi người đến dưới chân ngươi và bắt họ đầu phục trước ngươi, thậm chí đến mức coi trọng và trông cậy vào ngươi. Tại sao ngươi lại làm như thế? Điều này sẽ được quyết định bởi bản tính của ngươi; đây chính là sự tỏ lộ tự nhiên. Ngươi không cần phải học điều này từ những người khác, họ cũng không cần phải dạy cho ngươi. Ngươi không cần những người khác ra lệnh hay ép buộc ngươi làm điều này mà cục diện này sẽ tự nhiên được hình thành. Mọi điều ngươi làm đều là để mọi người tán dương ngươi, khen ngợi ngươi, tôn thờ ngươi, quy phục ngươi và nghe lời ngươi trong mọi sự. Nếu cho phép ngươi làm một lãnh đạo thì ắt sẽ dẫn đến cục diện này và điều này không thể thay đổi được. Cục diện này hình thành như thế nào? Nó được quyết định bởi bản tính kiêu ngạo của con người. Biểu hiện của sự kiêu ngạo là phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời. Khi con người ta kiêu ngạo, tự đại và tự nên công chính thì họ sẽ có thể thiết lập một vương quốc độc lập của riêng mình và làm việc theo bất cứ cách nào họ muốn. Họ cũng đưa những người khác vào tầm thâu tóm của mình và lôi kéo những người đó vào vòng tay mình. Khi con người ta có khả năng làm những việc kiêu ngạo như thế thì chứng tỏ rằng thực chất bản tính kiêu ngạo của họ chính là Sa-tan, chính là thiên sứ trưởng. Khi sự kiêu ngạo và tự đại của họ đạt đến một mức độ nhất định thì họ không còn chỗ dành cho Đức Chúa Trời trong lòng, và Đức Chúa Trời bị gạt sang một bên. Sau đó, họ muốn mình trở thành Đức Chúa Trời, bắt mọi người vâng phục và như thế là họ trở thành thiên sứ trưởng. Nếu ngươi có bản tính Sa-tan kiêu ngạo như thế thì trong lòng ngươi sẽ không còn địa vị cho Đức Chúa Trời nữa. Ngay cả khi ngươi tin Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời cũng sẽ không còn công nhận ngươi, sẽ xem ngươi là kẻ ác và sẽ đào thải ngươi.

Chúng ta đã rao truyền Phúc Âm lặp đi lặp lại cho nhiều nhà lãnh đạo trong giới tôn giáo, nhưng dù có thông công về lẽ thật với họ như thế nào thì họ cũng không tiếp nhận. Tại sao lại như vậy? Đó là vì sự kiêu ngạo của họ đã trở thành bản tính, và trong lòng họ không còn Đức Chúa Trời nữa. Một số người sẽ nói rằng: “Có một số người dưới trướng của các mục sư trong giới tôn giáo cũng rất hăng hái; như thể họ có Đức Chúa Trời ở cùng họ vậy”. Ngươi có cho rằng có lòng nhiệt thành tức là hăng hái không? Cho dù những lý thuyết của các mục sư đó có thể nghe cao quý đến đâu đi nữa thì họ có biết Đức Chúa Trời không? Nếu họ thực sự kính sợ Đức Chúa Trời tận đáy lòng thì họ có khiến mọi người đi theo họ và tôn cao họ không? Liệu họ có thể kiểm soát người khác không? Liệu họ có thể ngăn cản người khác tìm kiếm lẽ thật và tìm hiểu con đường thật không? Nếu họ tin rằng con chiên của Đức Chúa Trời đều là của họ và tất cả đều phải nghe lời họ, thì chẳng phải họ xem mình là Đức Chúa Trời sao? Những người như thế còn tệ hơn cả những người Pha-ri-si. Chẳng phải họ đích thực là những kẻ địch lại Đấng Christ sao? Cho nên, sự kiêu ngạo của họ là chí mạng nhất và có thể khiến họ làm ra những chuyện phản bội. Chẳng phải những chuyện như vậy xảy ra giữa các ngươi sao? Các ngươi có thể gài bẫy người ta theo cách này không? Có thể, chỉ là ngươi chưa có cơ hội và ngươi đang không ngừng được tỉa sửa, xử lý nên ngươi không dám mà thôi. Một số người cũng tự đề cao mình theo lối vòng vo, nhưng họ nói rất khéo léo nên những người bình thường không thể phân định được. Một số người quá kiêu ngạo đến mức nói: “Người khác lãnh đạo hội thánh này là không được! Đức Chúa Trời có đến thì cũng phải thông qua tôi, và sau khi tôi đã giải thích tình hình của hội thánh này với Ngài thì Ngài mới có thể rao giảng cho các người. Ngoài tôi ra, không ai khác có thể đến đây và chăm tưới cho các người cả”. Khi nói như vậy thì ý định đằng sau là gì? Điều này phơi bày loại tâm tính gì? Đó chính là sự kiêu ngạo. Khi người ta làm ra những chuyện như vậy thì đó chính là hành vi chống đối và phản nghịch Đức Chúa Trời. Vì vậy, bản tính kiêu ngạo của con người quyết định rằng họ sẽ tôn cao bản thân, phản nghịch và phản bội Đức Chúa Trời, gài bẫy người khác, hủy hoại người khác, và hủy hoại chính mình. Nếu họ chết mà không ăn năn thì cuối cùng họ sẽ bị đào thải. Chẳng phải thật nguy hiểm khi một người có tâm tính kiêu ngạo sao? Nếu họ có tâm tính kiêu ngạo nhưng có thể tiếp nhận lẽ thật thì vẫn còn có thể cứu rỗi họ. Họ phải trải qua sự phán xét, hình phạt và từ bỏ tâm tính bại hoại thì mới có thể đạt được sự cứu rỗi thực sự.

Một số người luôn nói: “Tại sao Đức Chúa Trời lại dùng sự phán xét và hình phạt để cứu rỗi con người trong thời kỳ sau rốt? Tại sao những lời phán xét lại nghiêm khắc như vậy?”. Có một câu nói như thế này, các ngươi có lẽ cũng biết: “Công tác của Đức Chúa Trời biến đổi theo từng cá nhân; công tác ấy linh hoạt và Ngài không bám lấy các quy tắc”. Công tác phán xét và hình phạt trong thời kỳ sau rốt chủ yếu nhằm vào bản tính kiêu ngạo của con người. Sự kiêu ngạo bao hàm rất nhiều thứ, rất nhiều tâm tính bại hoại; sự phán xét và hình phạt là nhằm vào từ “kiêu ngạo” này, chính là phải loại bỏ hoàn toàn tâm tính kiêu ngạo của con người. Đến cuối cùng, con người sẽ không phản nghịch Đức Chúa Trời hay chống đối Ngài, sẽ không còn làm ra những chuyện xây dựng vương quốc độc lập, cũng sẽ không làm ra những chuyện tôn cao hay chứng thực cho bản thân, sẽ không làm ra những chuyện bỉ ổi đó, cũng sẽ không có những đòi hỏi xa xỉ đối với Đức Chúa Trời nữa – bằng cách này, họ đã rũ bỏ tâm tính kiêu ngạo của mình. Sự kiêu ngạo có nhiều biểu hiện. Ví dụ như một người nào đó tin Đức Chúa Trời và đòi hỏi ân điển của Ngài, ngươi dựa vào cái gì mà đòi hỏi chứ? Ngươi là một kẻ bị Sa-tan làm cho bại hoại, một loài thọ tạo; việc ngươi sống và thở đã là ân điển lớn nhất của Đức Chúa Trời rồi. Ngươi có thể vui hưởng tất cả những gì Đức Chúa Trời đã tạo ra trên đất. Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi đủ rồi, vậy tại sao ngươi lại còn đòi hỏi ở Ngài? Đó là bởi vì con người không bao giờ biết đủ, họ luôn nghĩ rằng mình hơn những người khác, rằng họ nên có nhiều hơn, vì vậy họ luôn đòi hỏi như thế từ Đức Chúa Trời. Điều này đại diện cho tâm tính kiêu ngạo của con người. Dù có thể không nói ra ngoài miệng nhưng khi người ta bắt đầu tin Đức Chúa Trời thì rất có thể họ đang nghĩ thầm: “Mình muốn lên thiên đàng, không phải địa ngục. Mình muốn không chỉ mình mình được phước mà là cả gia đình mình. Mình muốn ăn ngon, mặc đẹp, tận hưởng những thứ tốt đẹp. Mình muốn một gia đình tốt, một người chồng (hay vợ) tốt và những đứa con ngoan. Cuối cùng, mình còn muốn trị vì như một vị vua”. Tất cả đều là những yêu cầu và đòi hỏi của họ. Tâm tính này của họ, những điều họ nghĩ trong lòng này, những dục vọng xa xỉ này – tất cả đều là những thứ đại diện cho bản tính kiêu ngạo của con người. Điều gì khiến Ta phán như vậy? Ở đây cần phải làm rõ địa vị của con người. Con người là một loài thọ tạo được tạo ra từ bụi; Đức Chúa Trời đã tạo hình con người bằng đất sét và thổi hơi thở của sự sống vào họ. Địa vị của con người thấp hèn là vậy, ấy thế mà họ vẫn đến trước Đức Chúa Trời để muốn điều này điều kia. Địa vị của con người hèn mọn là thế, họ không nên mở miệng đòi hỏi bất cứ điều gì từ Đức Chúa Trời. Vậy con người nên làm gì? Họ nên nhẫn nhục chịu khó, cặm cụi làm việc và cam tâm quy phục. Nếu nói đó là cam chịu địa vị thấp kém thì cũng không phải, ngươi đừng cam chịu địa vị thấp kém. Đây là địa vị mà con người sinh ra đã có; họ nên vâng lời và cảm thấy thấp kém bẩm sinh, bởi địa vị của con người chính là thấp kém như vậy. Con người không nên đòi hỏi nhiều thứ từ Đức Chúa Trời, cũng không nên có những dục vọng xa xỉ đối với Đức Chúa Trời, trong họ không nên có những thứ như vậy. Lấy một ví dụ đơn giản: một gia đình giàu có thuê một người đầy tớ. Vị trí của người đầy tớ này trong một gia đình giàu có đặc biệt thấp hèn, nhưng người này lại nói với chủ nhân rằng: “Tôi muốn đội mũ của con trai ông, tôi muốn ăn cơm của ông, tôi muốn mặc quần áo của ông và tôi muốn ngủ trên giường của ông. Bất cứ thứ gì ông sử dụng, dù là vàng hay bạc, tôi đều muốn thứ ấy! Tôi có công làm việc và tôi sống trong nhà ông, vì vậy tôi muốn những thứ ấy!”. Người chủ đó nên đối xử với họ như thế nào? Người chủ sẽ nói: “Ngươi phải biết mình là hạng gì, vai trò của ngươi là gì: ngươi là đầy tớ. Ta cho con trai ta những thứ nó muốn bởi vì đó là địa vị của nó. Địa vị của ngươi là gì, thân phận của ngươi là gì? Ngươi không đủ tư cách đòi hỏi những thứ này. Ngươi nên đi làm những gì ngươi phải làm, thực hiện nghĩa vụ theo địa vị và thân phận của ngươi”. Một người như vậy có lý trí không? Có nhiều người tin Đức Chúa Trời mà không có lý trí như vậy. Ngay từ khi bắt đầu tin Đức Chúa Trời, họ đã có những động cơ ngầm, và liên tục sau đó, họ không ngừng đưa ra những đòi hỏi với Đức Chúa Trời: “Con phải có công tác của Đức Thánh Linh theo con khi con rao truyền Phúc Âm! Ngài cũng phải tha thứ và khoan dung cho con khi con làm điều xấu! Nếu con làm nhiều việc thì Ngài phải thưởng cho con!”. Tóm lại, con người luôn muốn nhiều thứ từ Đức Chúa Trời, họ luôn tham lam. Một số người khi đã làm chút việc và lãnh đạo một hội thánh khá tốt thì nghĩ rằng họ vượt trội hơn những người khác, và thường rêu rao những lời như: “Tại sao Đức Chúa Trời lại trọng dụng tôi? Tại sao Ngài cứ nhắc đến tên tôi? Tại sao Ngài cứ nói chuyện với tôi? Đức Chúa Trời đánh giá cao tôi vì tôi có tố chất và vì tôi hơn những người tầm thường. Các người thậm chí còn ghen tị vì Đức Chúa Trời đối xử tốt hơn với tôi. Các người có gì để ghen tị chứ? Các người không thấy được tôi làm nhiều việc và trả giá nhiều như thế nào sao? Các người không nên ghen tị với bất cứ điều gì tốt đẹp mà Đức Chúa Trời ban cho tôi, đó là thứ tôi đáng được có. Tôi đã làm việc nhiều năm và chịu đựng rất nhiều. Tôi có công lao và tôi có vốn liếng”. Cũng có những người nói: “Đức Chúa Trời cho phép tôi tham gia các cuộc họp đồng sự và nghe thông công của Ngài. Tôi có vốn liếng này, các người có không? Thứ nhất, tôi có tố chất cao và tôi mưu cầu lẽ thật nhiều hơn các người. Hơn nữa, tôi dâng mình nhiều hơn các người và tôi có thể giải quyết được công việc của hội thánh, các người có thể không?”. Đây là sự kiêu ngạo. Kết quả thực hiện bổn phận và công tác của mỗi người mỗi khác. Một số người có kết quả tốt, trong khi những người khác thì có kết quả kém. Một số người bẩm sinh có tố chất tốt và cũng có thể tìm kiếm lẽ thật, vì vậy kết quả thực hiện bổn phận của họ được cải thiện nhanh chóng. Đây là do tố chất tốt của họ, là điều được Đức Chúa Trời định trước. Nhưng làm thế nào để giải quyết vấn đề kết quả kém khi thực hiện bổn phận? Ngươi phải liên tục tìm kiếm lẽ thật và không ngừng nỗ lực, khi đó, ngươi cũng có thể dần dần đạt được những kết quả tốt. Miễn là ngươi phấn đấu vì lẽ thật và làm hết khả năng của mình thì Đức Chúa Trời sẽ chấp thuận. Nhưng bất kể kết quả công việc của ngươi có tốt hay không, ngươi cũng không nên có những ý tưởng sai trái. Đừng nghĩ rằng, “Tôi có vốn liếng để đứng ngang hàng với Đức Chúa Trời”, “Tôi có vốn liếng để tận hưởng những gì Đức Chúa Trời đã ban cho tôi”, “Tôi có vốn liếng khiến Đức Chúa Trời khen ngợi tôi”, “Tôi có vốn liếng để lãnh đạo người khác” hay “Tôi có vốn liếng để lên lớp người khác”. Đừng nói rằng ngươi có vốn liếng. Con người không nên có những suy nghĩ này. Nếu ngươi thực sự có những suy nghĩ này thì chứng tỏ ngươi đang không ở đúng vị trí của mình, và ngươi không có cả lý trí tối thiểu mà con người nên có. Vậy ngươi làm sao có thể loại bỏ tâm tính kiêu ngạo của mình? Không cách nào loại bỏ được.

Một số người nói rằng họ không có tâm tính bại hoại, rằng họ không kiêu ngạo. Những người này là ai? Đây là những người không có lý trí, và cũng là những người ngu ngốc và kiêu ngạo nhất. Trên thực tế, họ kiêu ngạo và phản nghịch hơn bất cứ ai; người nào càng nói rằng mình không có tâm tính bại hoại thì người đó càng kiêu ngạo và tự cho mình là đúng. Tại sao những người khác có thể biết mình và chấp nhận sự phán xét của Đức Chúa Trời, còn ngươi thì không? Ngươi là ngoại lệ sao? Ngươi là thánh nhân sao? Ngươi là ngươi sống trong chân không sao? Ngươi không thừa nhận rằng loài người đã bị Sa-tan làm bại hoại sâu sắc, rằng tất cả mọi người đều có tâm tính bại hoại. Điều này nghĩa là ngươi hoàn toàn không hiểu lẽ thật, và ngươi là kẻ phản nghịch, vô tri và kiêu ngạo nhất. Nói theo cách của ngươi, thế gian có nhiều người tốt và chỉ có một vài người xấu – vậy tại sao thế gian chỉ toàn bóng tối, những thứ uế tạp, sự bại hoại và chiến tranh? Tại sao trong thế giới của con người lại luôn có những chuyện tranh đoạt lẫn nhau? Ngay cả những người tin Đức Chúa Trời cũng không ngoại lệ. Người ta luôn tranh giành, đấu đá với nhau. Sự xung đột này bắt nguồn từ đâu? Tất nhiên, đó là sản phẩm của bản tính bại hoại của con người, chính là sự bộc lộ tâm tính bại hoại của họ. Những người có bản tính bại hoại thì từ họ sẽ bộc lộ ra sự kiêu ngạo và phản nghịch; những người sống theo tâm tính Sa-tan thì hiếu chiến hiếu thắng. Những người hiếu chiến hiếu thắng là những người kiêu ngạo nhất trong tất cả, không quy phục bất kỳ ai. Tại sao người ta thường xưng tội nhưng lại không ăn năn? Tại sao họ tin Đức Chúa Trời nhưng không thể đưa lẽ thật vào thực hành? Tại sao họ đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm nhưng lại không thể tương hợp với Ngài? Toàn bộ điều này là do bản tính kiêu ngạo của con người gây ra. Nhân loại luôn phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời, hoàn toàn không sẵn lòng tiếp nhận lẽ thật, thậm chí còn thù ghét và loại bỏ lẽ thật. Đây không phải là vì những yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với con người quá cao, mà đúng hơn là vì con người chống đối Đức Chúa Trời quá quyết liệt và tàn nhẫn, đến mức sẵn sàng biến Đức Chúa Trời thành kẻ thù của mình và đóng đinh Ngài vào thập tự giá. Chẳng phải nhân loại bại hoại như vậy là quá hung dữ, kiêu ngạo và không có chút lý trí nào sao? Đức Chúa Trời bày tỏ rất nhiều lẽ thật, Ngài có lòng nhân từ và cứu rỗi con người, tha thứ tội lỗi của họ – nhưng nhân loại lại không hề tiếp nhận lẽ thật, họ luôn lên án và chống đối Đức Chúa Trời, khiến mình không đội trời chung với Ngài. Bây giờ, mối quan hệ của loài người với Đức Chúa Trời đang ở mức độ nào? Con người đã trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời, kẻ đối chọi Ngài. Đức Chúa Trời bày tỏ lẽ thật để phơi bày, phán xét và cứu rỗi con người; vậy mà con người lại không tiếp nhận hay chú ý gì đến Ngài. Con người không làm những gì Đức Chúa Trời yêu cầu họ mà thay vào đó, họ làm những điều Ngài căm ghét và ghê tởm. Đức Chúa Trời bày tỏ lẽ thật nhưng lại gặp phải sự từ bỏ của con người. Đức Chúa Trời phán xét và hành phạt những tâm tính bại hoại của con người, nhưng họ không những không tiếp nhận lẽ thật mà còn nói lý lẽ và phản kháng. Con người đã kiêu ngạo đến mức độ nào rồi? Nhân loại bại hoại đã trắng trợn phủ nhận và chống đối Đức Chúa Trời. Ngay cả khi tin Đức Chúa Trời thì họ vẫn luôn mưu cầu phước lành, phần thưởng lớn và bước vào thiên quốc; họ còn muốn trở thành những người cai trị và cầm quyền. Đây là đại diện điển hình cho sự kiêu ngạo, chính là tâm tính bại hoại của con người.

Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt để cứu rỗi con người, nhưng để đón tiếp Ngài, con người lại đòi hỏi chi phí sinh hoạt, phần thưởng, phước lành và còn đi khắp nơi huênh hoang rằng mình đã tiếp Đức Chúa Trời, nói rằng họ được Đức Chúa Trời yêu thương, khiến những người khác đánh giá cao họ. Còn có những con người cá biệt, rõ ràng biết rằng Đấng mà họ đón tiếp là Đức Chúa Trời, vậy mà họ còn đòi phí tiếp đãi từ các hội thánh. Những kẻ kiêu ngạo đó còn nói rằng họ không có tâm tính bại hoại, rằng đức tin của họ vượt hơn bất kỳ ai khác, rằng họ trung thành với Đức Chúa Trời và làm tốt hơn bất kỳ ai khác. Một số người còn tự khen rằng: “Tôi đã tin Đức Chúa Trời hai mươi năm rồi. Khi tôi mới bắt đầu tin thì chưa có hội thánh, đi đâu tôi cũng rao truyền Phúc Âm cả!”. Tại sao ngươi lại tự khen? Ngươi không xứng được tự khen. Dựa trên cách hành xử hiện thời của ngươi thì ngươi nên tát vào miệng mình, rủa sả mình, căm ghét và ghê tởm mình. Tại sao ngươi lại có thể tự khen? Tâm tính kiêu ngạo của ngươi quá nghiêm trọng – ngươi đã lên đến đỉnh điểm, đến cực điểm rồi! Dù người ta nói nhiều hay ít thì giọng điệu, ý định và lời lẽ của họ cũng đều có mùi và thực chất kiêu ngạo. Ta sẽ nêu một ví dụ đơn giản. Giả sử hội thánh có một người mới bắt đầu tin, con người họ khá là thật tình và là người chân thành mưu cầu. Một số người có thể coi thường họ, từ trên cao nhìn xuống mà nói với họ rằng: “Anh đã là tín hữu được bao nhiêu năm rồi? Anh từ đâu đến? Anh có một số quan niệm nào đó không? Anh vẫn chưa sáng tỏ về những lẽ thật nào? Anh có được trang bị những lẽ thật cơ bản này không? Sau khi được trang bị, anh nên đi rao truyền Phúc Âm!”. Ngươi có vốn liếng gì để lên lớp ai đó như vậy? Ngươi cũng là con người, chỉ là đã tiếp nhận sớm hơn người ta một chút mà thôi. Tuy thế, ngươi vẫn chưa vứt bỏ được sự kiêu ngạo trong thực chất tâm tính bại hoại của chính mình. Ngươi có vốn liếng gì để lên lớp người khác? Tất nhiên, ngươi có thể thông công với họ, nhưng những quan điểm và ý định của ngươi không đúng đắn, thái độ của ngươi sai trật, và tính cách của ngươi thật quá xấu xa! Một số người được Bề trên liên hệ để hiểu tình hình công tác Phúc Âm, hỏi họ xem có khó khăn gì trong việc rao truyền Phúc Âm không, hoặc hỏi họ những vấn đề gì cần được giải quyết trong công tác Phúc Âm. Họ nói: “Công việc vẫn bình thường, không có vấn đề gì cả”, và tỏ thái độ bàng quan. Họ hiếm khi báo cáo những vấn đề còn tồn tại trong công tác Phúc Âm hay cách giải quyết những vấn đề đó, càng ít nói đến những khó khăn cần được Bề trên giải quyết. Đây là loại vấn đề gì vậy? Đây có phải là biểu hiện của việc thực hiện bổn phận có trách nhiệm không? Đây có phải là một biểu hiện của lòng trung thành với Đức Chúa Trời không? Họ nói đi nói lại rằng mình quy phục và đi theo Đức Chúa Trời, rằng mình đã nhìn thấy Đức Chúa Trời thật, rằng mình thực sự quy phục và sẵn lòng dâng mình cho Đức Chúa Trời, sẵn lòng trả giá, nhưng cuối cùng, họ lại có thể bộc lộ ra tâm tính và nói những lời như vậy. Các ngươi nói xem hạng người này rốt cuộc có thực chất gì? Kết cục của một người như vậy có thể là gì? Họ xứng đáng với điều gì? Nếu Ta không phán những lời này, nếu Ta không quan tâm gì đến những vấn đề như thế này thì các ngươi nói xem, những người như vậy còn có thể đi đến bước đường nào nữa? Thật không thể tưởng tượng hậu quả sẽ là gì. Khi Ta phán và trò chuyện với một số người bằng giọng điệu bình thường thì họ trở nên kiêu ngạo, nghĩ rằng Ta là một người bình thường. Họ đắc ý vênh váo và bắt đầu khoe khoang khoác lác, muốn xen ngang và đánh giá mọi thứ, cũng như luôn muốn thể hiện bản thân. Một khi Ta đã thấy rằng họ là người như vậy thì Ta sẽ không chú ý gì đến họ nữa. Nói thật với các ngươi, Ta thấy rằng đa số con người đều khá kinh tởm. Khi vừa mới tiếp xúc, Ta chưa nói hết ba câu thì họ đã bắt đầu cúi đầu khom lưng; tiếp xúc chưa đầy một tuần thì họ đã dám lên lớp Đức Chúa Trời. Sau khi tiếp xúc người như vậy một thời gian, Ta có ác cảm với họ và sẽ không để ý đến họ nữa. Sau đó Ta nghe nói rằng họ đã làm một số chuyện xấu, rằng họ chính là kẻ ác. Hãy đặt mình vào vị trí của người khác và suy nghĩ một chút: nếu các ngươi gặp phải loại tình huống như thế này khi nuôi dạy con cái thì các ngươi sẽ cảm thấy thế nào? Người ta nuôi dạy con cái để chúng phụng dưỡng họ lúc tuổi già và mai táng họ đàng hoàng; nếu con cái không quan tâm đến họ khi họ về già, nói chuyện với họ thì ra vẻ ta đây và lên lớp họ, hoặc để họ bị sỉ nhục và ức hiếp họ, không hề hiếu thuận, thì họ sẽ cảm thấy thế nào? Chẳng phải họ sẽ cảm thấy vừa giận vừa buồn sao? Bây giờ các ngươi còn trẻ, trải nghiệm còn nông cạn và còn chưa thể lĩnh hội được chuyện này. Ta đã đến nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều người. Trong số những người đó, phàm là những người mà Ta có thể ngang vai ngang vế mà thông công và trò chuyện về những chuyện thường ngày, không một ai trong số họ nói: “Đức Chúa Trời thật tốt với tôi. Tôi phải có chút lương tâm và lý trí, tôi sẽ không làm điều gì trái lương tâm của mình”. Con người không thể làm một chút chuyện có lương tâm hoặc nhân tính nào, thậm chí không thể phát biểu từ vị trí của chính mình hoặc tuân giữ bổn phận của mình, chứ đừng nói gì đến việc thực hành lẽ thật, điều mà họ càng không thể làm được. Nếu người ta trở nên quá kiêu ngạo thì họ sẽ còn nghiêm trọng hơn thiên sứ trưởng, thuộc loại người ngày một tồi tệ hơn.

Một số người có tố chất tốt hơn một chút, có thể làm chút việc và được chọn để trở thành lãnh đạo hội thánh. Sau khi trở thành lãnh đạo, họ chưa làm được bao nhiêu công việc thực tế thì đã bắt đầu trở nên kiêu ngạo. Công tác của họ có sai sót gì thì người khác cũng không dám xử lý hay chỉ trích; nếu ngươi mạnh miệng hay hơi nghiêm khắc với họ thì họ nổi giận và nói: “Tôi không làm nữa. Anh muốn ai làm thì để họ làm đi. Để tôi xem liệu có ai có thể làm tốt hơn tôi không. Hãy để Đức Thánh Linh phơi bày họ!”. Những lời này mới kiêu ngạo làm sao! Con người đã phản nghịch đến mức độ nào rồi? Họ không hề có cảm xúc về những lời mình nói hay những việc mình làm – họ hoàn toàn không ý thức được. Khi Ta mổ xẻ những lời kiêu ngạo, những hành động kiêu ngạo, những động cơ mà họ giữ trong lòng và sự xấu xa mà họ tỏ lộ từng chút một, thì con người dần dần biết mình. Con người tê dại đến thế đó. Nếu không mổ xẻ và làm rõ như vậy, liệu con người có thể biết mình không? Liệu họ có thể làm chuyện có nhân tính không? Họ sẽ chỉ thật thà hơn một chút nếu Ta liên tục dùng roi đánh họ. Con người vô dụng như thế đấy! Bây giờ con người đã kiêu ngạo đến mức độ này rồi, có được sửa dạy cũng hoàn toàn vô ích. Một số người nói: “Sau khi đọc nhiều lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy rằng chúng là lẽ thật, và những lời Ngài phơi bày về con người là đúng, nhưng tôi đã tin Đức Chúa Trời vài năm rồi, tại sao Ngài vẫn chưa sửa dạy tôi?”. Các ngươi nói xem, khi thiên sứ trưởng phản bội Đức Chúa Trời, nếu Đức Chúa Trời ngay lập tức sửa dạy và trừng phạt nó thì liệu nó có thể phản bội không? Bản tính phản bội của nó có thể được giải quyết không? Tâm tính kiêu ngạo của nó có thể bị loại bỏ không? Không thể! Cho nên, con người ngày nay kiêu ngạo đến gấp mười, hai mươi lần so với thiên sứ trưởng, chỉ sửa dạy thôi thì chưa đủ, họ phải tiếp nhận sự phán xét và hình phạt, họ phải tiếp nhận và mưu cầu lẽ thật – chỉ khi đó Đức Chúa Trời mới có thể công tác trên họ, mới có thể thử thách và tinh luyện họ. Nếu ngươi không thể tiếp nhận lẽ thật thì ngươi có tin bao nhiêu năm cũng vô ích, bởi vì Đức Chúa Trời sẽ không công tác trên ngươi. Nếu ngươi không có lương tâm, cũng không có lý trí, thì ngươi thuộc về loài súc sinh. Ngài không có gì để nói với ngươi, cho dù ngươi làm gì thì cũng không được sửa dạy, và nếu làm nhiễu loạn hội thánh thì ngươi sẽ bị thanh trừ. Ta đã phán nhiều lẽ thật như vậy, bây giờ chỉ còn xem liệu con người có mưu cầu hay không mà thôi. Nếu ngươi nói: “Tôi không muốn mưu cầu chút nào cả, tôi cam tâm trụy lạc. Tôi bằng lòng tiếp tục trụy lạc”, thì ngươi đang chờ nhận sự trừng phạt. Bây giờ Ta không sửa dạy bất kỳ ai, Ta chỉ nói chuyện với họ, phơi bày và phán xét sự bại hoại của họ. Nếu ngươi thật sự ghi nhớ trong lòng thì ngươi đang mưu cầu theo hướng đi lên; còn nếu không ghi nhớ như thế thì ngươi đang chờ đợi sự trừng phạt sau này. Bây giờ, ngoài sự cung cấp lẽ thật thì còn có sự mặc khải, sự phán xét và hình phạt, sau đó thì chính là sự trừng phạt và báo ứng. Tất nhiên, sự báo ứng và trừng phạt sớm muộn sẽ đến; nói không chừng ngày nào đó ngươi sẽ có thể vi phạm một sắc lệnh quản trị, rồi ngươi sẽ chết. Tuy nhiên, Ta khuyên mỗi người trong các ngươi đừng đợi sự trừng phạt đến rồi mới tỉnh ngộ và mưu cầu; lúc đó có hối hận cũng đã quá muộn, khi đó thì ngươi chết chắc rồi. Ngươi sẽ không còn cơ hội để ăn năn nữa. Lúc đó, có mưu cầu cũng sẽ là quá muộn và cũng sẽ là vô ích. Chi bằng nhân lúc này, ngươi hãy sớm tỉnh ngộ, làm một số việc có nhân tính và một số việc có lương tâm. Đừng mãi u mê không tỉnh ngộ.

Một số người rêu rao rằng mình có nhân tính tốt, nhưng nếu ngươi thực sự có nhân tính thì tại sao lại làm ra những việc kiêu ngạo như vậy? Tại sao ngươi không thể làm bất cứ chuyện có nhân tính nào? Tại sao ngươi không có chút lương tâm hay lý trí gì? Con người quá kiêu ngạo đến nỗi họ muốn mọi thứ trừ Đức Chúa Trời; họ tôn sùng mọi ngôi sao, ma quỷ và Sa-tan nhưng lại không thờ phượng Đức Chúa Trời, cũng không quy phục Ngài; chuyện gì xấu họ cũng có thể làm được. Ta đã đến nhiều nơi. Một số người tiếp đón Ta đã tính tiền rất cao cho thức ăn và chỗ ở, hơn nữa, thức ăn và các vật dụng hàng ngày đều do hội thánh chi trả. Ta hỏi ngươi, sao những người này lại không hề có chút lương tâm vậy? Ta không đủ tư cách để ăn một bữa ăn của họ sao? Trước đây, họ nói mình cam tâm tình nguyện tiếp đãi, nhưng khi Ta đến thì đức tính của họ lại thành ra như thế. Họ có còn là con người không? Họ có còn nhân tính không? Đừng khua môi múa mép nữa, ngươi không thể làm được, ngươi không có nhân tính, và ngươi chính là súc sinh. Bản tính và sự kiêu ngạo của ngươi đã lên án ngươi. Đức tin của con người quá nhỏ bé. Họ kiêu ngạo và phản nghịch đến nỗi không còn chỗ cho Đức Chúa Trời! Một người bại hoại đến mức này có xứng được gọi là con người không? Đây chính là điển hình của ma quỷ, của Sa-tan. Con người cho rằng: “Cho dù Ngài có lẽ thật thì Ngài cũng chỉ là một con người, vậy thì Ngài có thể làm gì được? Ngài có thể giúp gì cho tôi? Ngài có thể làm gì với tôi? Ngài có thể đưa tôi đến đâu? Tôi coi thường Ngài. Ngài có phải Đức Chúa Trời không cũng chẳng sao cả”. Họ không quan tâm đến điều này. Ta dám chắc rằng nếu lãnh đạo công ty đến nhà, người ta có muốn đi thì ngươi cũng sẽ không để người ta đi; ngươi sẽ kéo họ ở lại nhà ngươi hai ngày và sẽ chiêu đãi họ thật nồng hậu. Vậy nên, con người đừng lúc nào cũng nói năng kiêu ngạo, đừng nói rằng mình muốn Đức Chúa Trời hơn bất kỳ ai khác, rằng mình thực hành lẽ thật tốt hơn, dâng mình tốt hơn, trả giá đắt hơn bất kỳ ai khác, và rằng mình trung thành hơn bất kỳ ai khác. Đừng tự khen, ngươi không đủ vốn liếng để làm như vậy, ngươi cũng chưa trả cái giá đó, cũng chưa làm được bao nhiêu công việc thực tế cả. Mặc dù ngươi đã làm một vài công tác nhưng như thế cũng không đồng nghĩa với việc chân thành dâng mình cho Đức Chúa Trời, càng không phải là trung thành với Đức Chúa Trời và quy phục cho đến chết. Ngươi có thể kiên trì được từ ba đến năm năm, nhưng thời gian trôi qua, ngươi sẽ không thể kiên trì hơn nữa, và ngươi sẽ qua loa, chiếu lệ và sẽ than oán. Đừng tưởng rằng mình cao trọng hơn những người khác. Cái “cao” của ngươi so với người khác có khi lại là không đạt tiêu chuẩn và còn lâu mới đạt được tiêu chuẩn; ngươi càng không thể so sánh mình với những thánh đồ của các thời đại. Ngươi còn có vốn liếng gì đáng được khen không? Tất cả các ngươi đều nói: “Nếu sau này tôi tiếp xúc với Đức Chúa Trời, tôi đảm bảo sẽ không lừa gạt Ngài”. Sự đảm bảo của ngươi cần được khảo nghiệm một thời gian. Ta không sẵn lòng tiếp xúc với nhiều người hơn; tiếp xúc với những người như vậy và nhìn thấy cách cư xử của họ cũng đủ để Ta nổi giận rồi! Một số người trong các ngươi có thể đã biết Ta giận như thế nào vì chuyện này. Ta đặc biệt tức giận khi nhìn thấy những kẻ không hề mưu cầu lẽ thật mà còn luôn muốn dùng uy quyền để kiểm soát người khác. Ta ghê tởm họ. Phàm là những người không hề mưu cầu lẽ thật đều rất xấu xa, họ không có nhân tính; Ta dứt khoát sẽ không tiếp xúc với những người như thế. Có lẽ khi những người như vậy thấy rằng Ta không chú ý đến họ thì họ sẽ than oán. Những người này thật không có lý trí chút nào! Hiện nay, đa số mọi người đều không biết cách mưu cầu lẽ thật – vóc giạc của họ quá nhỏ bé, chút nhân tính và lý trí ít ỏi mà họ có là quá kém cỏi, nên Ta không tài nào tiếp xúc với họ. Nếu ngươi tiếp xúc với một người như vậy trong hai ngày thì họ sẽ coi thường ngươi, trở nên kiêu ngạo – kiêu ngạo kinh khủng – và bất kể ngươi có nói gì thì họ cũng sẽ không lắng nghe.

Trước đây khi đi lại trong các hội thánh, Ta đã nhìn thấy đủ loại gia chủ và đủ loại tín hữu của Đức Chúa Trời. Tại sao Ta không còn sẵn lòng tiếp xúc với quá nhiều người? Con người quá xấu xa, đa số họ không có lương tâm, cũng không có lý trí, không dung nạp được Đức Chúa Trời, và họ luôn mưu tính với Ngài, nên Ta chọn cách xa lánh con người, chỉ làm công tác Ta phải làm. Một số người nói: “Chẳng phải Đức Chúa Trời sống giữa con người sao?”. Không sai, Ta sống giữa con người, nhưng không thể ngự giữa những kẻ ác, thật quá nguy hiểm. Nếu có linh thể thì được, Ta có thể làm bất cứ điều gì giữa con người – một linh thể như Đức Chúa Jêsus sẽ thật tốt, Ngài có thể làm bất cứ gì và con người sẽ không dám bách hại. Nhưng bây giờ, dù sao Ta cũng có một thân thể xác thịt bình thường, cũng là một thân thể xác thịt rất đỗi bình thường, không có gì siêu nhiên, nên con người không thể chấp nhận được chuyện này; họ luôn có những quan niệm và muốn nghiên cứu Đức Chúa Trời. Các ngươi nói xem, nếu loại người này, với loại tâm tính này, bị sửa dạy và trừng phạt một chút, cho đau đầu cả tháng trời, như vậy có ích không? Sẽ vô ích thôi. Họ sẽ đứng dậy sau cơn đau đầu kéo dài cả tháng đó và mắng chửi ngươi. Các ngươi nói xem, chỉ sửa dạy thôi thì có thể thay đổi họ không? Không thể. Vậy nên, có nhiều người Ta đã từng tiếp xúc, nhưng rất ít người trong số họ yêu lẽ thật. Ta chỉ có thể nói với các ngươi rằng con người không nên tin Đức Chúa Trời để nhận được điều gì đó từ Ngài. Ngươi chỉ nên quan tâm đến việc làm tròn bổn phận của mình, đến việc sử dụng hết sức lực của mình. Nếu tố chất của ngươi quá kém, thật sự không phù hợp để sử dụng, thì ngươi nên nhanh chóng từ chức. Ngươi phải phục tùng và tuân thủ quy tắc, nên làm gì thì làm cái đó, không nên làm cái gì thì đừng làm cái đó, và ngươi phải có chút lý trí. Ngươi là một con người. Nếu Đức Chúa Trời không ban cho ngươi hơi thở, sự sống và sức sống thì ngươi sẽ không thể làm bất cứ điều gì. Con người không nên đòi hỏi bất cứ điều gì, cũng không nên so sánh tư cách; dù ngươi có tư cách thế nào thì cũng vô ích thôi! Nếu một hội thánh bổ nhiệm ngươi làm lãnh đạo thì đó là trách nhiệm của ngươi, và nếu người khác được bổ nhiệm làm lãnh đạo thì đó là trách nhiệm của họ. Tất nhiên, trong phạm vi công việc, ngươi nên thông công, nhưng ngươi không nên so sánh tư cách và cho rằng: “Ở hội thánh này tôi là người có tư cách hơn cả, họ nên tôn trọng tôi trước nhất. Tôi là người lớn nhất, anh chỉ xếp sau thôi”. Đừng nói điều như vậy, thật không có lý trí chút nào cả. Một số người còn nói: “Tôi đã từ bỏ những việc riêng và cả gia đình của mình để dâng mình cho Đức Chúa Trời, và bây giờ tôi đã đạt được gì? Tôi chẳng đạt được gì, và Đức Chúa Trời vẫn đang giáo huấn con người”. Ngươi nghĩ gì về những lời này? Con người nên đứng ở đúng vị trí, và trước tiên, hãy biết rõ một thực tế rằng mình là con người, hơn nữa còn là nhân loại bại hoại. Nếu ngươi được chọn làm lãnh đạo thì hãy làm lãnh đạo; nếu ngươi không được chọn làm lãnh đạo thì hãy là một người đi theo bình thường; nếu được giao việc để làm thì ngươi có cơ hội để làm điều gì đó; nếu không được giao việc để làm thì ngươi không thể làm gì được. Đừng khoác lác – khoác lác là một dấu hiệu xấu, chứng tỏ rằng ngươi đang đi về phía cực đoan, về phía cái chết. Đừng khoác lác và nói rằng: “Tôi đã thu phục được một nhóm người ở đâu đó, họ là thành quả của tôi. Nếu tôi mà không đi thì đã không ai khác có thể làm được việc đó. Tôi vừa đi thì Đức Thánh Linh đã thực hiện một công tác lớn!”. Đừng khoác lác theo kiểu này. Thay vào đó, ngươi nên nói: “Thu phục được những người này là thành quả có được nhờ công tác của Đức Thánh Linh, còn con người chỉ có thể làm chút việc thôi. Nếu chúng ta rao truyền Phúc Âm xong và Đức Chúa Trời đuổi chúng ta về nhà thì chúng ta sẽ về nhà”. Đừng nói: “Con đã làm gì sai mà Ngài đuổi con về nhà? Nếu Ngài không nói được lý do thì con sẽ không về nhà!”. Đừng có yêu cầu này. Nếu ngươi có yêu cầu này thì chứng tỏ tâm tính của ngươi đặc biệt kiêu ngạo. Nếu ngươi không mắc lỗi thì không thể đuổi ngươi về nhà sao? Nếu ngươi làm đúng thì không thể đuổi ngươi về nhà sao? Ngay cả khi ngươi làm đúng và làm tốt, nếu ngươi bị đuổi về nhà thì ngươi phải trở về nhà. Nếu bị xử lý thì ngươi cũng nên tiếp nhận và quy phục. Đây là một nghĩa vụ, một trách nhiệm, và ngươi đừng nói lý lẽ gì cả. Gióp tin Đức Chúa Trời, chỉ chú trọng vào việc kính sợ Ngài và lánh khỏi điều ác. Gióp không đòi hỏi gì, và Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ông. Một số người nói: “Đó là bởi vì Gióp tốt với Đức Chúa Trời nên dĩ nhiên Đức Chúa Trời đã ban phước cho ông; đó là do đức tin và việc hành nghĩa của Gióp đổi lấy được”. Nói như vậy là không đúng, đó không phải là một sự trao đổi, mà là Đức Giê-hô-va muốn ban phước cho ông. Tại sao ông không than oán khi Đức Giê-hô-va lấy đi mọi thứ của ông? Tại sao ông không nói: “Tôi hành nghĩa, tôi có vốn liếng nhiều như vậy, Ngài không nên đối xử với tôi theo cách này”? Đây không phải là vấn đề nên hay không nên! Khi nói đến đức tin nơi Đức Chúa Trời, nếu con người luôn có sự lựa chọn của riêng mình, luôn nói về những quan niệm và giáo lý của con người thì như thế là không đúng. Đây là sự kiêu ngạo và phản nghịch của con người. Sự lựa chọn của con người chính là sự uế tạp của họ.

Khi bộc lộ tâm tính kiêu ngạo, bản thân các ngươi có ý thức được không? Một số người không ý thức được và còn nói rằng: “Tôi không kiêu ngạo, tôi chưa từng nói bất cứ điều gì kiêu ngạo cả”. Trên thực tế, ngay cả khi không ý thức được thì ngươi vẫn có tâm tính kiêu ngạo, chỉ là nó chưa bộc lộ ra mà thôi. Việc ngươi chưa bộc lộ tâm tính kiêu ngạo ra bên ngoài không chứng tỏ rằng ngươi không có tâm tính kiêu ngạo; có thể lòng ngươi kiêu ngạo hơn bất kỳ ai khác, chỉ là ngươi biết cách ngụy trang nên nó không bộc lộ ra ngoài, nhưng những người biết phân định thì sẽ có thể nhìn ra được. Cho nên, mỗi người đều có tâm tính kiêu ngạo, đây là bản tính chung của nhân loại. Những người có bản tính kiêu ngạo có khả năng bất tuân với Đức Chúa Trời, chống đối Ngài, thực hiện những hành vi xét đoán và phản bội Ngài, cũng như làm ra những việc đề cao bản thân mình và thiết lập vương quốc độc lập. Giả sử một quốc gia nọ có vài chục nghìn người đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời, và nhà Đức Chúa Trời cử ngươi đến đó để lãnh đạo, chăn dắt những người được Đức Chúa Trời chọn. Giả sử nhà Đức Chúa Trời giao quyền hành cho ngươi, cho phép ngươi làm việc mà không cần Ta hay bất kỳ ai khác giám sát. Sau vài tháng, ngươi sẽ trở nên giống như một người cai trị tối cao, mọi quyền hành sẽ nằm trong tay ngươi, ngươi chỉ đạo mọi sự. Tất cả những người được Đức Chúa Trời chọn sẽ trông cậy vào ngươi, thờ phượng ngươi, vâng lời ngươi như thể ngươi là Đức Chúa Trời, sẽ hết lời ca ngợi ngươi, nói ngươi thuyết giảng sâu sắc, và cứ khẳng định rằng những lời ngươi thốt ra chính là những gì họ cần, rằng ngươi có thể chu cấp cho họ, lãnh đạo họ, và lòng họ sẽ không có chỗ cho Đức Chúa Trời. Chẳng phải công tác này sẽ nảy sinh vấn đề sao? Ngươi đã làm như thế nào? Những người này có thể phản ứng như vậy thì chứng tỏ công việc ngươi đang làm hoàn toàn không liên quan đến việc làm chứng cho Đức Chúa Trời; đúng hơn, đó chỉ là làm chứng cho chính ngươi và thể hiện bản thân ngươi. Làm sao ngươi có thể đi đến kết quả như vậy? Một số người nói: “Điều tôi thông công là lẽ thật, tôi chắc chắn chưa bao giờ làm chứng cho chính mình!”. Thái độ đó của ngươi – kiểu cách đó – là thái độ thông công với mọi người từ vị trí của Đức Chúa Trời, chứ hoàn toàn không phải là thái độ đứng ở vị trí của một con người bại hoại. Mọi thứ ngươi nói đều ba hoa khoác lác và đòi hỏi ở người khác, nó không liên quan chút gì đến bản thân ngươi. Do đó, kết quả mà ngươi đạt được là khiến mọi người tôn thờ ngươi và ghen tị với ngươi, đến cuối cùng khiến họ đều quy phục ngươi, làm chứng cho ngươi, tôn vinh ngươi và tâng bốc ngươi lên tận mây xanh. Khi chuyện này xảy ra thì ngươi kể như xong, ngươi sẽ thất bại! Đây chẳng phải là con đường các ngươi đều đang đi ngay lúc này sao? Nếu được yêu cầu dẫn dắt vài nghìn hoặc vài vạn người, ngươi sẽ cảm thấy phấn khởi. Sau đó, ngươi sẽ sinh lòng kiêu ngạo và bắt đầu đứng ở vị trí của Đức Chúa Trời, nói năng khoa tay múa chân, và ngươi sẽ không biết phải mặc gì, phải ăn gì hay đi đứng ra sao. Ngươi sẽ tham hưởng sự an nhàn và trịch thượng, không chịu gặp gỡ những anh chị em bình thường. Ngươi sẽ trở nên hoàn toàn suy đồi và sẽ bị vạch trần, đào thải, bị đánh gục giống như thiên sứ trưởng. Các ngươi đều có thể như thế này, chẳng phải vậy sao? Thế thì các ngươi nên làm gì? Nếu một ngày nào đó, các ngươi thực sự được bố trí phụ trách công tác Phúc Âm ở mọi quốc gia, và các ngươi có thể bước đi con đường của một kẻ Địch lại Đấng Christ, thì làm sao công tác có thể mở rộng cho được? Như thế chẳng phải sẽ phiền phức rồi sao? Vậy thì ai dám để các ngươi ra ngoài kia? Sau khi được cử ra ngoài kia, ngươi sẽ không bao giờ quay trở lại; ngươi sẽ không chú ý đến bất cứ điều gì Đức Chúa Trời phán và sẽ chỉ tiếp tục thể hiện bản thân, làm chứng cho chính mình, như thể ngươi đang cứu rỗi con người, đang làm công tác của Đức Chúa Trời, khiến mọi người cảm thấy như thể Đức Chúa Trời đã xuất hiện và đang làm việc ở đây – và khi mọi người tôn thờ ngươi, ngươi sẽ hưởng thụ cảm giác đó và thậm chí còn ngầm cho phép họ đối xử với ngươi như Đức Chúa Trời. Một khi đã đến giai đoạn đó thì ngươi tiêu đời rồi, ngươi sẽ bị loại bỏ. Kiểu bản tính kiêu ngạo này cuối cùng sẽ hủy hoại ngươi tự lúc nào không hay. Đây là ví dụ về một người đi con đường của những kẻ địch lại Đấng Christ. Những người đạt đến bước đường này đã mất hết ý thức, lương tâm và lý trí của họ không còn thực hiện bất kỳ chức năng nào, và họ thậm chí không biết cầu nguyện hay tìm kiếm nữa. Đừng đợi đến lúc đó mới nghĩ: “Mình phải để mắt kỹ đến bản thân, mình phải cầu nguyện cho đàng hoàng!”. Đến lúc đó thì đã quá muộn. Ngươi phải biết trước về chuyện này và phải tìm kiếm: “Mình nên hành động như thế nào để chứng thực về Đức Chúa Trời, làm tròn công việc mà không chứng thực cho bản thân? Mình phải dùng những phương pháp nào để thông công với người khác, để lãnh đạo họ?”. Ngươi phải chuẩn bị theo cách như vậy. Nếu một ngày nào đó khi thật sự bố trí các ngươi ra ngoài làm việc mà các ngươi vẫn có khả năng làm ra những việc tôn cao cũng như chứng thực cho chính mình, dẫn đến việc nhiều người bị hủy hoại trong tay ngươi, thì ngươi sẽ gặp rắc rối, ngươi cứ đợi chịu sự trừng phạt của Đức Chúa Trời thôi! Ta không phán những lời này với các ngươi thì có được không? Trước khi Ta phán, các ngươi có khả năng làm như vậy, và nếu các ngươi vẫn có khả năng làm như vậy sau khi Ta đã phán, thì chẳng phải các ngươi gặp rắc rối rồi sao? Tất cả các ngươi phải suy nghĩ về cách thực hiện công việc, cách cư xử của bản thân làm sao để phù hợp nhất. Tất cả những gì các ngươi nói và làm, nhất cử nhất động, mọi lời nói và việc làm, mọi ý định trong lòng ngươi đều phải đạt tiêu chuẩn; không thể bỏ qua một điều nào, và ngươi không thể lợi dụng bất kỳ sơ hở nào. Mặc dù kiêu ngạo là bản tính của con người và không dễ thay đổi, nhưng con người vẫn cần biết về những tâm tính kiêu ngạo của mình, cần có nguyên tắc thực hành. Ngươi phải hiểu: “Nếu mình thực sự được ban cho một số hội thánh thì mình cần phải hành động như thế nào để không chiếm địa vị của Đức Chúa Trời? Mình cần phải hành động như thế nào để không kiêu ngạo? Mình sẽ hành động như thế nào cho phù hợp? Mình sẽ hành động như thế nào để đưa mọi người đến trước Đức Chúa Trời, để chứng thực về Ngài?”. Ngươi phải suy ngẫm về những chuyện này cho đến khi chúng thật rõ ràng. Giả sử có người hỏi: “Anh có thể lãnh đạo tốt các hội thánh không?” và ngươi nói: “Tôi có thể”, nhưng kết quả là ngươi lại dẫn dắt con người đến trước ngươi, khiến họ quy phục ngươi chứ không quy phục Đức Chúa Trời – thì điều này chẳng phải là rắc rối sao? Với tư cách là lãnh đạo hay chấp sự, nếu ngươi không biết thế nào là đưa người khác đến trước Đức Chúa Trời hay thế nào là đưa họ đến trước chính ngươi, thì người như vậy có thể phụng sự Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể phù hợp để Đức Chúa Trời sử dụng không? Tuyệt đối là không. Chẳng phải những người có khả năng đưa người khác đến trước chính họ đều là những kẻ địch lại Đấng Christ sao? Nếu ai đó tin Đức Chúa Trời nhưng trong lòng lại không có chỗ cho Đức Chúa Trời, họ không kính sợ Ngài, không có lòng vâng phục Đức Chúa Trời hay ý chí quy phục Ngài, thì người đó không tin Đức Chúa Trời. Vậy rốt cuộc là họ tin ai? Ngươi hãy tự phân tích đi. Sau này đừng nói: “Tôi không kiêu ngạo, tôi là người tốt, tôi chỉ làm điều tốt thôi” – những lời này thật trẻ con làm sao! Mọi người khác đều kiêu ngạo còn ngươi thì không ư? Ngươi đã bị phơi bày như vậy mà vẫn không biết mình, và vẫn nói rằng mình không kiêu ngạo – da mặt của ngươi dày đến cỡ nào! Ngươi tê dại đến mức dù có bị phơi bày thế nào cũng không được! Các ngươi biết mục đích của Ta khi phán những lời này không? Tại sao Ta lại vạch trần con người như vậy? Nếu Ta không vạch trần theo cách này thì liệu họ có biết mình không? Nếu Ta không vạch trần theo cách này thì người ta vẫn sẽ nghĩ rằng họ khá tốt, rằng họ làm việc khá giỏi, rằng họ không có lỗi gì để bị chỉ ra cả, và họ sẽ tưởng rằng mọi sự liên quan đến bản thân đều ổn. Ngay cả khi tất cả đều ổn thì họ cũng không nên ở trạng thái kiêu ngạo, cũng không nên cho rằng mình đủ vốn liếng, cũng không nên tự khen. Ta vạch trần tình trạng của con người theo cách này không phải để kết án tử họ, cũng không phải để nói rằng họ không thể được cứu rỗi, mà đúng hơn là để họ thực sự biết mình, hiểu được thực chất bại hoại và bản tính của mình, để họ có thể thật sự hiểu biết bản thân. Điều này có lợi cho việc thoát khỏi tâm tính bại hoại của họ. Nếu các ngươi có thể nhìn nhận những lời Ta vạch trần và xử lý con người theo cách đúng đắn, không trở nên tiêu cực mà còn có thể thực hiện bổn phận một cách bình thường, có thể xem việc của nhà Đức Chúa Trời như việc của riêng mình, và nếu ngươi có thể nhận trách nhiệm mà không làm một cách qua loa chiếu lệ và có thể trung thành với Đức Chúa Trời, thì thái độ này là đúng, và ngươi sẽ có thể làm tròn bổn phận của mình.

Có một số người khi hành động thì thường vi phạm nguyên tắc. Họ không chấp nhận bị tỉa sửa hay bị xử lý, trong lòng biết rõ rằng những điều người khác nói là phù hợp với lẽ thật nhưng họ lại không tiếp nhận. Những người như vậy thật kiêu ngạo và tự nên công chính! Tại sao lại nói họ kiêu ngạo? Nếu họ không chấp nhận bị tỉa sửa hay bị xử lý thì đây chính là không vâng phục, và chẳng phải không vâng phục là kiêu ngạo sao? Họ cho rằng mình làm tốt, họ không nghĩ mình mắc lỗi, đây chính là không biết mình và kiêu ngạo. Vậy nên, có một số điều mà ngươi cần nghiêm túc phân tích, đào sâu từng chút một. Khi các ngươi làm công việc của hội thánh, nếu ngươi được người khác nể phục, còn có thể đưa ra những ý kiến với ngươi, cởi mở với ngươi khi thông công, thì điều này chứng tỏ ngươi đã làm tròn công việc. Nếu người ta luôn bị ngươi kiểm soát thì dần dần, họ sẽ phân định được ngươi, họ sẽ xa lánh ngươi, và điều này chứng tỏ ngươi không có thực tế lẽ thật, cho nên mọi điều ngươi nói chắc chắn chỉ là câu chữ giáo lý, nhằm kiểm soát người khác. Có một số lãnh đạo hội thánh bị thay thế, tại sao họ bị thay thế? Tại vì họ chỉ nói câu chữ giáo lý, luôn thể hiện và chứng thực về bản thân. Họ nói rằng chống đối họ là chống đối Đức Chúa Trời, và rằng bất cứ ai báo cáo tình hình với Bề trên thì là đang làm nhiễu loạn công việc của hội thánh. Đây là vấn đề gì? Những người này đã trở nên quá kiêu ngạo đến mức không còn lý trí gì nữa. Đây chẳng phải là kẻ địch lại Đấng Christ hiện nguyên hình sao? Còn phát triển theo hướng như vậy nữa thì chẳng phải họ sẽ bắt đầu thành lập vương quốc độc lập sao? Một số người mới tin sẽ tôn thờ họ và chứng thực về họ. Họ sẽ rất hưởng thụ cảm giác đó và rất đắc ý. Con người kiêu ngạo đến mức này thì toi đời rồi. Một người có khả năng nói “chống đối tôi là chống đối Đức Chúa Trời” thì đã trở thành Phao-lô thời hiện đại rồi; nói như vậy không khác gì câu nói của Phao-lô: “Ðấng Christ là sự sống của tôi”. Chẳng phải những người nói như vậy đang gặp nguy hiểm vô cùng sao? Ngay cả khi không thành lập vương quốc độc lập thì họ cũng vẫn là những kẻ địch lại Đấng Christ đích thực. Nếu một người như vậy lãnh đạo hội thánh thì hội thánh đó sẽ nhanh chóng trở thành vương quốc của những kẻ địch lại Đấng Christ. Có một số người, sau khi trở thành lãnh đạo hội thánh thì chuyên môn chú trọng vào việc nói những bài giảng cao siêu và thể hiện bản thân, chuyên môn nói những điều huyền bí để mọi người đánh giá cao họ, và kết quả là họ ngày càng xa rời thực tế lẽ thật. Điều này dẫn đến việc đa số mọi người đều sùng bái các thuyết tâm linh. Hễ ai nói năng cao siêu thì mọi người sẽ nghe người đó; hễ ai nói về lối vào sự sống thì mọi người không chú ý đến người đó. Chẳng phải đây là dẫn mọi người đi vào con đường sai lầm sao? Nếu ai đó thông công về thực tế lẽ thật thì không ai chịu lắng nghe, và điều này thật rắc rối. Ngoại trừ người này, không ai có thể lãnh đạo hội thánh, bởi vì mọi người đều tôn thờ thuyết tâm linh; những người không thể nói về thuyết tâm linh thì không thể trụ vững. Một hội thánh như vậy vẫn có thể có được công tác của Đức Thánh Linh chứ? Con người vẫn có thể bước vào thực tế lẽ thật chứ? Tại sao việc thông công về lẽ thật và việc nói về những trải nghiệm thực tế đều bị cự tuyệt, đến mức họ không sẵn lòng nghe Ta thông công về lẽ thật? Điều đó chứng tỏ rằng những lãnh đạo này đã mê hoặc và khống chế những người này. Những người này lắng nghe và quy phục họ chứ không quy phục Đức Chúa Trời. Rõ ràng, những người này là loại người quy phục lãnh đạo của họ chứ không phải là người quy phục Đức Chúa Trời. Bởi vì những người chân thành tin Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật không phải là loại người thờ phượng hay đi theo con người; họ có một vị trí cho Đức Chúa Trời trong lòng, và họ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, vậy thì làm sao họ có thể bị con người kiểm soát chứ? Làm sao họ có thể ngoan ngoãn phục tùng một lãnh đạo giả không có thực tế lẽ thật chứ? Một lãnh đạo giả sợ nhất là người có thực tế lẽ thật, người kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Nếu con người không có lẽ thật nhưng lại muốn khiến người khác vâng phục mình thì chẳng phải đó là ma quỷ và Sa-tan kiêu ngạo nhất sao? Nếu ngươi lũng đoạn hội thánh hoặc khống chế dân sự được Đức Chúa Trời chọn thì ngươi đã xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời, hủy hoại bản thân, và ngươi thậm chí có thể không có cơ hội ăn năn nữa. Mỗi một người trong các ngươi đều phải cẩn thận; đây là một việc rất nguy hiểm, là điều mà bất cứ ai cũng có thể làm rất dễ dàng. Có thể có một số người nói rằng: “Tôi sẽ không làm thế đâu, tôi sẽ không chứng thực cho chính mình đâu!”. Đó chỉ là vì ngươi mới làm việc một thời gian ngắn. Thời gian lâu rồi ngươi sẽ dám làm như thế. Ngươi sẽ dần trở nên táo bạo hơn, càng làm nhiều ngươi càng táo bạo. Nếu những người mà ngươi lãnh đạo tiếp tục khen và nghe theo ngươi thì ngươi sẽ tự nhiên cảm thấy rằng mình đang ở một vị trí cao, rằng mình thật tuyệt vời: “Nhìn tôi này, tôi khá là giỏi đấy. Tôi có thể lãnh đạo tất cả những người này và tất cả họ đều nghe lời tôi; những người không nghe lời tôi thì tôi làm cho khuất phục. Điều này chứng tỏ tôi vẫn có năng lực làm việc và có thể đảm nhiệm công việc này”. Theo thời gian, những thứ kiêu ngạo trong bản tính của ngươi sẽ bắt đầu bộc lộ, ngươi sẽ trở nên kiêu ngạo đến mức mất lý trí và ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi có thấy rõ điều này không? Một khi đã bộc lộ tâm tính kiêu ngạo và không chịu phục tùng ai thì người sẽ gặp rắc rối. Ta có phán thì ngươi cũng không nghe. Nhà Đức Chúa Trời thay thế ngươi mà ngươi còn dám nói: “Để Đức Thánh Linh mặc khải đi”. Ngươi nói như vậy chứng tỏ ngươi không tiếp nhận lẽ thật. Ngươi quá ư phản nghịch – sự phản nghịch đã vạch trần thực chất bản tính của ngươi. Ngươi căn bản là không biết Đức Chúa Trời. Vì vậy, hôm nay Ta phán tất cả những điều này với các ngươi để các ngươi sẽ tự cảnh giới. Đừng tôn cao hay chứng thực cho chính mình. Con người dễ nhất là thiết lập vương quốc độc lập, bởi vì tất cả đều thích địa vị, vinh hoa phú quý và những thứ hư vinh, dưới một người trên vạn người, và đều thích thể hiện uy phong: “Thấy tôi nói những lời đó ghê gớm chưa. Ngay khi tôi đe dọa là họ không dám nữa và phục tùng ngay”. Đừng thể hiện loại uy phong này; nó vô ích, chẳng chứng tỏ được gì mà chỉ chứng tỏ rằng ngươi đặc biệt kiêu ngạo, và rằng ngươi có một tâm tính tồi tệ; nó không chứng tỏ rằng ngươi có bất kỳ bản lĩnh nào, càng không chứng tỏ rằng ngươi có thực tế lẽ thật. Sau khi nghe các bài giảng được một vài năm, tất cả các ngươi đều biết mình chứ? Các ngươi không cảm thấy rằng mình đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm sao? Nếu không phải nhờ Đức Chúa Trời phán và công tác để cứu rỗi con người thì chẳng phải các ngươi đều sẽ thiết lập những vương quốc độc lập sao? Chẳng phải các ngươi cũng muốn độc chiếm những hội thánh mà các ngươi phụ trách, đưa những người đó vào tầm ảnh hưởng của ngươi, để không ai trong số họ có thể thoát khỏi bàn tay ngươi, để họ phải nghe lời ngươi sao? Một khi làm ra những chuyện như vậy và khống chế mọi người, vậy thì ngươi chính là ma quỷ, là Sa-tan. Sẽ rất nguy hiểm nếu ngươi có những tư tưởng như vậy; ngươi đã bước vào con đường của một kẻ địch lại Đấng Christ. Nếu ngươi không tự phản tỉnh, không thể xưng tội với Đức Chúa Trời và ăn năn, thì ngươi chắc chắn sẽ bị gạt sang một bên và Đức Chúa Trời sẽ không để ý gì đến ngươi. Ngươi nên biết cách ăn năn, biết cách xoay chuyển bản thân để phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời, để đảm bảo rằng ngươi không xúc phạm tâm tính của Ngài. Đừng đợi đến khi nhà Đức Chúa Trời xác định rằng ngươi là kẻ địch lại Đấng Christ và khai trừ ngươi, khi đó thì mọi sự đã quá muộn rồi.

Mùa thu năm 1997

Trước: Khi tin Đức Chúa Trời, điều quan trọng nhất là đạt được lẽ thật

Tiếp theo: Ý nghĩa của lời cầu nguyện và việc thực hành

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger