Một người chăn chiên phù hợp nên được trang bị những gì

Ngươi cần phải hiểu về nhiều trạng thái mà con người sẽ có khi Đức Thánh Linh thực hiện công tác trên họ. Cụ thể là, những ai phối hợp trong việc phục vụ Đức Chúa Trời thậm chí còn phải nắm chắc hơn nữa về những trạng thái này. Nếu ngươi chỉ nói về rất nhiều trải nghiệm hoặc các cách để đạt được lối vào, thì điều đó cho thấy trải nghiệm của ngươi còn quá phiến diện. Không biết trạng thái thực sự của ngươi và nắm bắt các nguyên tắc của lẽ thật, thì không thể đạt được một sự thay đổi trong tâm tính. Không biết các nguyên tắc công tác của Đức Thánh Linh hay hiểu được hoa trái mà nó sinh ra, thì ngươi sẽ khó phân biệt được công việc của các tà linh. Ngươi phải vạch trần công việc của các tà linh, cũng như các quan niệm của con người, và thâm nhập thẳng vào trọng tâm của vấn đề; ngươi cũng phải chỉ ra nhiều sai lệch trong sự thực hành của mọi người và những vấn đề mà họ có thể có trong đức tin của mình vào Đức Chúa Trời, hầu cho họ có thể nhận ra chúng. Ít nhất, ngươi không được khiến họ cảm thấy tiêu cực hoặc thụ động. Tuy nhiên, ngươi phải hiểu những khó khăn tồn tại một cách khách quan đối với hầu hết mọi người, ngươi không được vô lý hoặc “cố gắng dạy lợn biết hát”; đó là một hành vi ngu ngốc. Để giải quyết nhiều khó khăn mà mọi người trải qua, trước tiên, ngươi phải thông tỏ động lực trong công tác của Đức Thánh Linh; ngươi phải hiểu Đức Thánh Linh thực hiện công tác trên những người khác nhau như thế nào, ngươi phải hiểu được những khó khăn mà mọi người gặp phải và những thiếu sót của họ, và ngươi phải nhìn thấu những điều then chốt của vấn đề và xử lý ngọn ngành của nó, mà không đi trệch hướng hay phạm phải bất kỳ sai sót nào. Chỉ có loại người này mới đủ tư cách để phối hợp phục vụ Đức Chúa Trời.

Việc ngươi có thể nắm bắt được các vấn đề then chốt và nhìn rõ nhiều thứ hay không tùy thuộc vào những trải nghiệm cá nhân của ngươi. Cách thức ngươi trải nghiệm cũng là cách thức ngươi dẫn dắt người khác. Nếu ngươi hiểu câu chữ và giáo lý, thì ngươi sẽ dẫn dắt người khác hiểu câu chữ và giáo lý. Cách ngươi trải nghiệm hiện thực lời Đức Chúa Trời là cách ngươi sẽ dẫn dắt người khác đạt được lối vào hiện thực những lời phán của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi có thể hiểu được nhiều lẽ thật và có được sự thông hiểu rõ ràng về nhiều điều từ lời Đức Chúa Trời, thì ngươi cũng có khả năng dẫn dắt người khác hiểu nhiều lẽ thật, và những người mà ngươi dẫn dắt sẽ có được một sự hiểu biết rõ ràng về các khải tượng. Nếu ngươi tập trung vào việc nắm bắt những cảm xúc siêu nhiên, thì những người mà ngươi dẫn dắt cũng sẽ làm như vậy. Nếu ngươi sao nhãng thực hành, thay vào đó lại nhấn mạnh vào thảo luận, thì những người mà ngươi dẫn dắt cũng sẽ tập trung vào thảo luận, mà không thực hành chút nào hoặc không đạt được bất kỳ sự chuyển hóa nào trong tâm tính của họ; họ sẽ chỉ nhiệt tình bề ngoài, mà không đưa bất kỳ lẽ thật nào vào thực hành. Hết thảy mọi người cung cấp cho người khác những gì họ có. Kiểu người của họ xác định con đường mà họ chỉ dẫn người khác, cũng như kiểu người mà họ dẫn dắt. Để thực sự phù hợp cho Đức Chúa Trời sử dụng, thì ngươi không những phải có một khát vọng, mà ngươi còn cần rất nhiều sự khai sáng từ Đức Chúa Trời, sự hướng dẫn từ lời Ngài, trải nghiệm việc được Ngài xử lý, và sự tinh luyện của lời Ngài. Có điều này là nền tảng, trong những lúc bình thường, các ngươi nên chú ý đến những quan sát, suy nghĩ, suy ngẫm và kết luận của mình, cũng như tiếp thu hoặc loại bỏ một cách phù hợp. Đây là tất cả các con đường để các ngươi bước vào hiện thực, và mỗi một con đường trong số đó đều không thể thiếu. Đây là cách Đức Chúa Trời làm việc. Nếu ngươi bước vào phương pháp mà Đức Chúa Trời làm việc này, thì ngươi có thể có cơ hội được Ngài hoàn thiện mỗi ngày. Và bất cứ lúc nào, bất kể môi trường của ngươi khắc nghiệt hay thuận lợi, dù ngươi đang bị thử luyện hay bị thử thách, dù ngươi có đang làm việc hay không, và dù ngươi đang sống cuộc sống như một cá nhân hay là một phần của tập thể, thì ngươi sẽ luôn luôn tìm thấy những cơ hội để được Đức Chúa Trời hoàn thiện, mà không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội nào trong số đó. Ngươi sẽ có thể khám phá tất cả những cơ hội đó – và theo cách này, ngươi sẽ tìm thấy bí quyết trải nghiệm lời Đức Chúa Trời.

Trước: Người đạt được sự cứu rỗi là người sẵn sàng thực hành lẽ thật

Tiếp theo: Về trải nghiệm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger