Phụ lục: Chương 1

Điều Ta yêu cầu các ngươi làm không phải là lý thuyết mơ hồ và sáo rỗng mà Ta nhắc đến, cũng không phải là điều mà não người không thể tưởng tượng được hay xác thịt của con người không thể đạt được. Ai có có năng trung thành tuyệt đối trong nhà Ta? Và ai có thể dâng hết thảy mọi thứ của mình trong vương quốc của Ta? Nếu không phải vì sự mặc khải ý muốn của Ta, liệu các ngươi có thực sự yêu cầu bản thân mình phải thỏa lòng Ta không? Chưa có ai từng hiểu được lòng Ta, và chưa có ai từng thấu hiểu được ý muốn của Ta. Ai đã từng thấy khuôn mặt Ta hay nghe thấy tiếng Ta? Phi-e-rơ chăng? Hay Phao-lô? Hay Giăng? Hay Gia-cơ? Ai đã từng được Ta mặc lấy, được Ta sở hữu, hay được Ta sử dụng? Dù lần đầu tiên Ta trở nên xác thịt đã xảy ra trong thần tính, xác thịt mà Ta khoác lên cho mình đã không biết đến những đau khổ của con người, bởi vì Ta đã không nhập thể trong một hình hài, và do vậy không thể nói rằng xác thịt đã thực hiện trọn vẹn ý muốn của Ta. Chỉ khi thần tính của Ta có thể làm như Ta sẽ làm và phán như Ta sẽ phán trong một thân vị có nhân tính bình thường, không gặp trở ngại hay cản trở gì, thì mới có thể nói rằng ý muốn của Ta được thực hiện trong xác thịt. Vì nhân tính bình thường của Ta có khả năng che chắn thần tính của Ta, do vậy đạt được mục đích khiêm nhường và ẩn giấu của Ta. Trong giai đoạn công tác trong xác thịt, mặc dù thần tính hoạt động trực tiếp, nhưng những hành động như vậy không dễ để con người thấy được, đơn giản là do bởi đời sống và các hành động của nhân tính bình thường. Sự nhập thể này không thể kiêng ăn trong 40 ngày như lần nhập thể đầu tiên, nhưng làm việc và phán dạy bình thường; mặc dù Ngài mặc khải những lẽ mầu nhiệm, nhưng Ngài rất bình thường; không giống như con người tưởng tượng – tiếng Ngài không giống như tiếng sấm, gương mặt Ngài không lấp lánh ánh sáng, và các từng trời không rung lên khi Ngài đi lại. Nếu là như vậy, thì không có sự khôn ngoan của Ta ở đây, và sẽ không thể nào hạ nhục và đánh bại Sa-tan được.

Khi Ta thể hiện thần tính của Ta từ sau tấm khiên che của nhân tính bình thường, Ta được tôn vinh hết mức, công tác vĩ đại của Ta được hoàn thành, và không gì là khó khăn cả. Điều này là bởi mục đích của sự nhập thể của Ta chủ yếu là để cho hết thảy những ai tin Ta thấy được các việc làm của thần tính của Ta trong xác thịt, và thấy được chính Đức Chúa Trời thực tế, do đó xua tan đi vị trí trong lòng người mà Đức Chúa Trời vô hình và không thể chạm tới được đã chiếm giữ. Vì Ta ăn, mặc, ngủ, trú ngụ và hành động như một người bình thường, vì Ta nói cười như một người bình thường, và có những nhu cầu của một người bình thường, trong khi cũng sở hữu bản chất của thần tính trọn vẹn, nên Ta được gọi là “Đức Chúa Trời thực tế”. Điều này không trừu tượng, và nó thật dễ hiểu; có thể thấy trong đó cốt lõi công tác của ta đang ở phần nào, và công tác Ta đang tập trung ở giai đoạn nào. Mục tiêu cốt lõi của sự nhập thể của Ta là để mặc khải thần tính của Ta thông qua nhân tính bình thường. Không khó để thấy rằng trọng tâm công tác của Ta là phần hai của kỷ nguyên phán xét.

Trong Ta, chưa bao giờ có đời sống con người, hay bất cứ dấu vết nào của con người. Đời sống con người chưa bao giờ có chỗ trong Ta, và chưa bao giờ kìm nén được sự tỏ lộ của thần tính Ta. Do vậy, tiếng Ta trên trời và ý muốn của Thần của Ta càng được bày tỏ, thì Sa-tan càng bị làm nhục hơn, và ý muốn của Ta càng trở nên dễ dàng hơn để thực hiện trong nhân tính bình thường. Chỉ riêng điều này đã đánh bại Sa-tan; Sa-tan đã hoàn toàn bị hạ nhục. Dù Ta ẩn giấu, nhưng điều này không cản trở những lời phán và hành động của thần tính của Ta – điều này đủ để chứng tỏ rằng Ta đã chiến thắng và đã được tôn vinh trọn vẹn. Vì công tác của Ta trong xác thịt không gặp trở ngại, và vì Đức Chúa Trời thực tế giờ đã có vị trí trong lòng con người và đã cắm rễ trong lòng họ, nên điều này hoàn toàn chứng tỏ rằng Sa-tan đã bị Ta đánh bại. Và vì Sa-tan không thể thực hiện thêm bất cứ điều gì trong con người, và vì khó để truyền dẫn đặc tính của Sa-tan vào trong xác thịt của con người, nên ý muốn của Ta mới được thực hiện mà không gặp trở ngại. Nội dung công tác của Ta chủ yếu là nhằm khiến hết thảy mọi người thấy được những việc làm diệu kỳ của Ta và thấy được gương mặt thật của Ta: Ta không ngoài tầm với, Ta không vượt lên trời, và Ta không phải là không hình dạng và vô định hình. Ta không vô hình như không khí, và Ta cũng không như một đám mây trôi, dễ dàng bị thổi bay; thay vào đó, dù Ta sống giữa con người và trải nghiệm cay đắng ngọt bùi giữa con người, nhưng xác thịt của Ta về bản chất vẫn khác với của con người. Hầu hết mọi người gặp khó khăn khi tương tác với Ta, nhưng hầu hết cũng khao khát tương tác với Ta. Như thể có những lẽ mầu nhiệm to lớn, không thể hiểu thấu được trong Đức Chúa Trời nhập thể. Bởi vì sự mặc khải trực tiếp của thần tính, và vì tấm khiên che của diện mạo con người, nên con người giữ một khoảng cách kính cẩn với Ta, tin rằng Ta là Đức Chúa Trời nhân từ và yêu thương, nhưng cũng sợ sự oai nghi và cơn thạnh nộ của Ta. Do vậy, trong lòng họ, họ muốn được trò chuyện chân thành với Ta, nhưng họ không thể làm như mong muốn – lực bất tòng tâm. Đó là những trạng thái của mọi người trong những tình cảnh này – con người càng như thế này, thì bằng chứng về sự mặc khải các khía cạnh khác nhau của tâm tính của Ta càng nhiều hơn, và do vậy, đạt được mục đích con người biết đến Đức Chúa Trời. Nhưng đây là điều thứ yếu; điều cốt lõi là khiến con người biết các việc làm diệu kỳ của Ta từ những việc làm của xác thịt của Ta, khiến họ biết đến bản chất của Đức Chúa Trời; không như con người tưởng tượng, Ta không bất thường và siêu nhiên. Mà đúng hơn, Ta là Đức Chúa Trời thực tế, Đấng bình thường trong vạn vật. Chỗ của Ta trong quan niệm của con người bị xóa tan, và họ bắt đầu biết đến Ta trong hiện thực. Chỉ khi đó Ta mới có chỗ thực sự trong tâm trí con người.

Trước hết thảy mọi người, Ta không chỉ chưa bao giờ từng làm điều gì siêu nhiên mà được con người trân quý, mà Ta còn cực kỳ tầm thường và bình thường; Ta chủ tâm không để cho con người thấy bất cứ thứ gì trong xác thịt nhập thể của Ta mà có dấu vết của Đức Chúa Trời. Nhưng bởi vì những lời của Ta, con người hoàn toàn bị chinh phục, và họ quy phục trước chứng ngôn của Ta. Chỉ như vậy con người mới bắt đầu biết đến Ta trong xác thịt, mà không có sự nghi ngại gì và dựa trên nền tảng hoàn toàn tin rằng Đức Chúa Trời thực sự tồn tại. Theo cách này, kiến thức của con người về Ta trở nên thật hơn, rõ hơn, và hoàn toàn không bị vấy bẩn bởi cư xử tốt của họ; hết thảy là kết quả của thần tính của Ta làm việc trực tiếp, ban cho con người nhiều kiến thức hơn về thần tính của Ta, bởi vì chỉ thần tính mới là gương mặt thật của Đức Chúa Trời và là thuộc tính vốn có của Đức Chúa Trời. Con người nên thấy được điều này. Những gì Ta muốn là lời, việc làm, và hành động trong thần tính – Ta không quan tâm đến lời và hành động trong nhân tính. Mục đích của Ta là sống và hành động trong thần tính – Ta không mong muốn bén rễ và nảy mầm trong nhân tính, và Ta không muốn ngự trong nhân tính. Các ngươi có hiểu điều Ta đang phán dạy không? Mặc dù Ta là khách trong nhân tính, nhưng Ta không muốn điều này; Ta hành động trong thần tính trọn vẹn, và chỉ theo cách này con người mới có thể hiểu hơn về gương mặt thật của Ta.

Trước: Chương 9

Tiếp theo: Chương 10

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Ba điều răn

Là một người tin vào Đức Chúa Trời, ngươi nên trung thành với không ai khác ngoài Ngài trong mọi việc, và có thể tuân theo ý Ngài trong mọi...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Nội dung

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này