97 Đức Chúa Trời dùng lời để chinh phục toàn thể vũ trụ trong thời kỳ sau rốt

Verse 1

Có lẽ đối với con người,

dường như Đức Chúa Trời chưa làm được nhiều.

Nhưng nếu Đức Chúa Trời phán dạy,

con người sẽ bị thuyết phục và choáng váng.

Không có sự thật, họ kêu gào;

lời Ngài khiến họ phải im lặng.

Đây là việc Ngài sẽ hiện thực hóa,

vì đây là kế hoạch từ lâu của Ngài.


Pre-chorus

Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành

việc hiện thực hóa Lời đến trên đất.


Chorus

Đức Chúa Trời sẽ dùng lời để chinh phục vũ trụ.

Ngài không làm điều này qua xác thịt

mà sẽ dùng lời phán của Ngài.

Bằng lời phán từ xác thịt,

Ngài chinh phục thế gian.

Đây là Lời trở nên xác thịt,

đây là Lời xuất hiện trong xác thịt.


Verse 2

Sự đến của Vương quốc Nghìn năm,

Giê-ru-sa-lem mới hiện xuống,

là sự đến của lời Đức Chúa Trời

từ trời xuống để sống giữa con người.

Lời Ngài sẽ đồng hành cùng hành động,

những suy nghĩ sâu kín của họ.

Đây là điều Ngài sẽ hoàn thành,

một cảnh tượng đẹp tuyệt vời của vương quốc.


Pre-chorus

Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành

việc hiện thực hóa Lời đến trên đất.


Chorus

Đức Chúa Trời sẽ dùng lời để chinh phục vũ trụ.

Ngài không làm điều này qua xác thịt

mà sẽ dùng lời phán của Ngài.

Bằng lời phán từ xác thịt,

Ngài chinh phục thế gian.

Đây là Lời trở nên xác thịt,

đây là Lời xuất hiện trong xác thịt.


Bridge

Đức Chúa Trời lên kế hoạch để Lời Ngài

xuất hiện trên đất trong một nghìn năm.

Chúng sẽ thể hiện mọi việc Ngài làm,

hoàn thành công tác của Ngài trên đất,

sau đó giai đoạn này của nhân loại sẽ kết thúc.


Chorus

Đức Chúa Trời sẽ dùng lời để chinh phục vũ trụ.

Ngài không làm điều này qua xác thịt,

mà sẽ dùng lời phán của Ngài.

Bằng lời phán từ xác thịt,

Ngài chinh phục thế gian.

Đây là Lời trở nên xác thịt,

đây là Lời xuất hiện trong…

Đức Chúa Trời sẽ dùng lời để chinh phục vũ trụ.

Ngài không làm điều này qua xác thịt

mà sẽ dùng lời phán của Ngài.

Bằng lời phán từ xác thịt,

Ngài chinh phục thế gian.

Đây là Lời trở nên xác thịt,

đây là Lời xuất hiện trong xác thịt.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Vương quốc Một Nghìn năm đã đến

Trước: 96 Mọi người biết rõ hơn về Đức Chúa Trời qua công tác của lời

Tiếp theo: 98 Không ai có thể tách rời khỏi lời Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger