97 Đức Chúa Trời dùng lời để chinh phục toàn thể vũ trụ trong thời kỳ sau rốt

Verse 1

Có lẽ đối với con người,

dường như Đức Chúa Trời chưa làm được nhiều.

Nhưng nếu Đức Chúa Trời phán dạy,

con người sẽ bị thuyết phục và choáng váng.

Không có sự thật, họ kêu gào;

lời Ngài khiến họ phải im lặng.

Đây là việc Ngài sẽ hiện thực hóa,

vì đây là kế hoạch từ lâu của Ngài.

Pre-chorus

Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành việc hiện thực hóa Lời đến trên đất.

Chorus

Đức Chúa Trời sẽ dùng lời để chinh phục vũ trụ.

Ngài không làm điều này qua xác thịt

mà sẽ dùng lời phán của Ngài.

Bằng lời phán từ xác thịt, Ngài chinh phục thế gian.

Đây là Lời trở nên xác thịt,

đây là Lời xuất hiện trong xác thịt.

Verse 2

Sự đến của Vương quốc Nghìn năm,

Giê-ru-sa-lem mới hiện xuống,

là sự đến của lời Đức Chúa Trời

từ trời xuống để sống giữa con người.

Lời Ngài sẽ đồng hành cùng hành động,

những suy nghĩ sâu kín của họ.

Đây là điều Ngài sẽ hoàn thành,

một cảnh tượng đẹp tuyệt vời của vương quốc.

Pre-chorus

Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành việc hiện thực hóa Lời đến trên đất.

Chorus

Đức Chúa Trời sẽ dùng lời để chinh phục vũ trụ.

Ngài không làm điều này qua xác thịt

mà sẽ dùng lời phán của Ngài.

Bằng lời phán từ xác thịt, Ngài chinh phục thế gian.

Đây là Lời trở nên xác thịt,

đây là Lời xuất hiện trong xác thịt.

Bridge

Đức Chúa Trời lên kế hoạch để Lời Ngài

xuất hiện trên đất trong một nghìn năm.

Chúng sẽ thể hiện mọi việc Ngài làm,

hoàn thành công tác của Ngài trên đất,

sau đó giai đoạn này của nhân loại sẽ kết thúc.

Chorus

Đức Chúa Trời sẽ dùng lời để chinh phục vũ trụ.

Ngài không làm điều này qua xác thịt,

mà sẽ dùng lời phán của Ngài.

Bằng lời phán từ xác thịt, Ngài chinh phục thế gian.

Đây là Lời trở nên xác thịt,

đây là Lời xuất hiện trong…

Đức Chúa Trời sẽ dùng lời để chinh phục vũ trụ.

Ngài không làm điều này qua xác thịt

mà sẽ dùng lời phán của Ngài.

Bằng lời phán từ xác thịt, Ngài chinh phục thế gian.

Đây là Lời trở nên xác thịt,

đây là Lời xuất hiện trong xác thịt.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 96 Mọi người biết rõ hơn về Đức Chúa Trời qua công tác của lời

Tiếp theo: 98 Không ai có thể tách rời khỏi lời Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

The Spreading of Almighty God’s Kingdom Gospel in China

In 1995, the work of testifying to the kingdom gospel of Almighty God formally began in Mainland China. Through our gratitude to God and with a love that was true, we testified to the appearance and work of Almighty God to the brothers and sisters in various denominations. Little did we expect to suffer extreme resistance and slander from their leaders. We could only come before Almighty God to pray earnestly, beseeching God to work in person. From 1997 onward, we beheld the Holy Spirit work on a great scale. There was a rapid increase in the members of churches in various locations. At the same time, many signs and wonders occurred, and many people in various denominations returned to Almighty God as a result of receiving God’s revelations or seeing these signs and wonders. If the Holy Spirit had not worked, what could man do? This made us realize: Although we understood some truths, we could not testify to Almighty God through our human strength alone. After these people from various denominations accepted Almighty God, they gradually became certain of Almighty God in their hearts through eating and drinking and enjoying the word of Almighty God, and after a period of time, there was produced in them genuine faith and obedience. People from every denomination were thus lifted before the throne, and no longer expected to “meet the Lord in the sky” as they had imagined.

Lời tựa

Dù nhiều người tin vào Đức Chúa Trời, nhưng ít ai hiểu đức tin nơi Đức Chúa Trời nghĩa là gì, và họ phải làm gì để phù hợp với ý muốn của...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger