468 Lời Đức Chúa Trời cung cấp tất cả những gì con người cần trong cuộc sống

Verse 1

Lời Đức Chúa Trời là nguyên tắc

để cho con người sống theo,

là mục tiêu, phương hướng và cả con đường

dẫn họ đến sự cứu rỗi.

Lời Ngài cung cấp mọi lẽ thật

họ phải sở hữu như một tạo vật,

lẽ thật về cách họ thờ phượng và vâng lời Ngài.

Đó là lẽ thật bảo đảm sự sống còn của con người,

là thứ họ ăn hằng ngày,

là chỗ dựa vững chắc duy nhất

cho phép con người đứng vững vàng,

đứng lên và thật mạnh mẽ.


Chorus

Lời Ngài có sâu sắc hay đơn giản cũng

đều là lẽ thật con người cần

để bước vào sự sống.

Lời của Ngài là nguồn nước hằng sống

cho phép con người sống sót được

trong xác thịt và cả linh hồn,

là điều con người cần để sống.


Verse 2

Lời Đức Chúa Trời mang lẽ thật

về nhân tính bình thường,

và lẽ thật con người có thể dùng để thoát khỏi

sự bại hoại và tránh được

những cạm bẫy của Sa-tan.

Lời Ngài là sự giáo huấn, thúc giục, khích lệ,

và sự an ủi không mệt mỏi của Đấng Tạo Hóa.

Lời Ngài khai sáng và dẫn dắt

để loài người sẽ hiểu được,

hiểu được mọi điều tích cực.


Chorus

Lời Ngài có sâu sắc hay đơn giản cũng

đều là lẽ thật con người cần

để bước vào sự sống.

Lời của Ngài là nguồn nước hằng sống

cho phép con người sống sót được

trong xác thịt và cả linh hồn,

là điều con người cần để sống.


Bridge

Lời Ngài là sự đảm bảo rằng

con người sẽ có được mọi điều công chính

cũng như thiện lành.

Lời Ngài là tiêu chuẩn để

đánh giá tất cả mọi việc,

mọi người hay mọi sự vật,

tất cả cả mọi thứ trên đời.

Lời Ngài dẫn dắt con người

đến sự cứu rỗi và sự sáng.


Chorus

Lời Ngài có sâu sắc hay đơn giản cũng

đều là lẽ thật con người cần

để bước vào sự sống.

Lời của Ngài là nguồn nước hằng sống

cho phép con người sống sót được

trong xác thịt và cả linh hồn,

là điều con người cần để sống.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Lời tựa

Trước: 467 Lời Đức Chúa Trời là đường lối mà con người nên tuân giữ

Tiếp theo: 469 Tầm quan trọng của lời Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 28

Tình trạng của con người là họ càng ít hiểu lời Đức Chúa Trời thì họ càng hoài nghi chúng là phương tiện làm việc hiện tại của Đức Chúa...

Quan điểm các tín đồ cần có

Con người đã đạt được gì kể từ lần đầu tiên bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời? Ngươi đã biết được gì về Đức Chúa Trời? Ngươi đã thay đổi được...

Xét về Kinh Thánh (4)

Nhiều người tin rằng hiểu và có thể giải nghĩa Kinh Thánh cũng giống như tìm ra con đường thật – nhưng trên sự thật, mọi thứ có thực sự đơn...

Con đường… (6)

Chính bởi công tác của Đức Chúa Trời mà chúng ta đã được đưa đến ngày nay, và như vậy chúng ta là những người sống sót trong kế hoạch...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger