466 Mong muốn duy nhất của Đức Chúa Trời là con người lắng nghe và vâng lời Ngài

Đức Chúa Trời không đòi hỏi thêm ở con người.

Cái giá Ngài đã phải trả quá đắt,

nhưng con người vẫn cứ thản nhiên,

không hề để tâm đến công tác của Ngài.


Verse 1

Trước, Đức Chúa Trời đã

tạo dựng nên thế giới và vạn vật.

Ngài đã làm vô số công tác trên thế gian,

chịu sự vu cáo, chối bỏ tệ nhất của nhân loại.

Không ai thèm nghênh đón

Đức Chúa Trời đến thế gian.

Con người đã coi khinh, phớt lờ Ngài.


Chorus

Mong muốn duy nhất của Ngài

là con người vâng phục, lắng nghe

cảm thấy xấu hổ tột cùng trước xác thịt Ngài,

không chống đối nữa.

Tất cả những gì Ngài mong muốn là nhân loại


tin có một Đức Chúa Trời thực sự hiện hữu.


Verse 2

Ngài đã chịu gian khó hàng ngàn năm.

Từ lâu, hành vi của con người

đã làm tan nát cõi lòng Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời không còn chú ý đến

sự phản nghịch của con người, mà lên kế hoạch

làm tinh sạch con người và chuyển hóa họ.


Chorus

Mong muốn duy nhất của Ngài

là con người vâng phục, lắng nghe

cảm thấy xấu hổ tột cùng trước xác thịt Ngài,

không chống đối nữa.

Tất cả những gì Ngài mong muốn là nhân loại


tin có một Đức Chúa Trời thực sự hiện hữu.


Verse 3

Trong xác thịt, Ngài đã chịu đựng

đủ sự ngược đãi, đóng đinh, khai trừ,

chịu đựng mọi nỗi tồi tệ nhất của nhân gian.

Cha trên trời không chịu được cảnh này.

Ngài đã ngả đầu ra sau và nhắm mắt lại,

chờ đợi Con trai yêu dấu trở về.


Chorus

Mong muốn duy nhất của Ngài

là con người vâng phục, lắng nghe

cảm thấy xấu hổ tột cùng trước xác thịt Ngài,

không chống đối nữa.

Tất cả những gì Ngài mong muốn là nhân loại


tin có một Đức Chúa Trời thực sự hiện hữu.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Công tác và sự bước vào (4)

Trước: 465 Đức Chúa Trời trân quý những ai nghe và vâng lời Ngài

Tiếp theo: 467 Lời Đức Chúa Trời là đường lối mà con người nên tuân giữ

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger