192 Cả hai sự nhập thể của Đức Chúa Trời đều có thể đại diện cho Ngài

Verse 1

Thời xưa, khi Jesus đến, Ngài là người nam.

Khi Đức Chúa Trời đến lần này, Ngài là người nữ.

Ngài đã dựng nên hai giới cho công tác của Ngài,

với Ngài, không có sự phân biệt giới tính.

Ngài nhập thể hai lần để

cho biết mọi việc làm của Ngài.

Nếu Ngài không nhập thể ở giai đoạn này,

loài người sẽ mãi bám lấy quan niệm

rằng Đức Chúa Trời chỉ là nam, không là nữ.


Chorus

Mỗi giai đoạn công tác của

Đức Chúa Trời có ý nghĩa thực tế riêng.

Khi Ngài trở nên xác thịt, cả nam hay nữ

đều có thể đại diện Ngài, có thể đại diện Ngài.


Verse 2

Thuở đầu, khi Đức Giê-hô-va dựng nên loài người,

Ngài đã dựng nên cả người nam và người nữ.

Vì thế, khi Ngài nhập thể trong xác thịt,

Ngài nhập thể làm người nam và người nữ.

Hai lần Ngài trở nên xác thịt dựa theo

suy nghĩ của Ngài khi dựng nên loài người lần đầu tiên.

Ngài đã nhập thể hai lần dưới dạng

người nam và người nữ trước khi họ bị bại hoại.


Chorus

Mỗi giai đoạn công tác của

Đức Chúa Trời có ý nghĩa thực tế riêng.

Khi Ngài trở nên xác thịt, cả nam hay nữ

đều có thể đại diện Ngài, có thể đại diện Ngài.


Bridge

Ngươi đã không hiểu trong quá khứ,

sao giờ ngươi có thể phạm đến công tác của Ngài

đặc biệt là xác thịt nhập thể của Ngài?

Nếu không nhìn thấu, hãy cẩn thận lời nói,

kẻo sự dại dột của ngươi bị phơi bày

và sự xấu xí của ngươi bị vạch trần.


Chorus

Mỗi giai đoạn công tác của

Đức Chúa Trời có ý nghĩa thực tế riêng.

Khi Ngài trở nên xác thịt, cả nam hay nữ

đều có thể đại diện Ngài, có thể đại diện Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Hai lần nhập thể hoàn tất ý nghĩa của sự nhập thể

Trước: 191 Hai lần nhập thể của Đức Chúa Trời đều cùng nguồn gốc

Tiếp theo: 193 Điều Đức Chúa Trời bày tỏ cho hết thảy mọi người là tâm tính công chính của Ngài

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger