74 Sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời là để cứu rỗi con người

Verse 1

Đức Chúa Trời đã đến công tác trên đất để cứu rỗi nhân loại bị bại hoại trầm trọng.

Ngài đã thể hiện tình yêu và lòng thương xót lớn nhất qua sự cứu rỗi trước kia của Ngài,

đến nỗi Ngài đã trao tất cả những gì mình có cho Sa-tan để đổi lấy toàn nhân loại.

Hôm nay, sự cứu rỗi của Ngài đã đến lúc kết thúc,

phân chia tất cả mọi người theo từng loại rõ ràng.

Chorus 1

Ngài đang cứu rỗi toàn nhân loại – cứu rỗi nhân loại triệt để thông qua sự phán xét và hình phạt.

Tất cả những gì các ngươi lãnh nhận được là sự phán xét, hình phạt của Ngài,

cũng như nhận được sự đánh phạt không thương tiếc của Ngài.

Verse 2

Tuy nhiên có một điều mà các ngươi nên biết:

Thật ra không hề có chút mảy may trừng phạt nào

trong tất cả sự đánh phạt không xót thương ấy, hoàn toàn không có chút mảy may trừng phạt nào cả.

Bất kể lời Đức Chúa Trời có khắt khe đến thế nào,

bất kể cơn thịnh nộ của Ngài khủng khiếp ra sao,

thì những gì Ngài trút xuống cũng là lời giáo huấn cho các ngươi;

không hề có ý hại các ngươi.

Đức Chúa Trời không muốn giết các ngươi; sự phán xét công chính của Ngài là để làm tinh sạch,

cả sự tinh luyện nhẫn tâm của Ngài cũng là để con người được thanh sạch,

cả những lời nghiêm khắc và sửa phạt đều là để cứu rỗi con người.

Phương pháp cứu nhân loại của Đức Chúa Trời không còn giống như ở thời đại trước kia.

Ngày nay, sự phán xét công chính của Ngài là sự cứu rỗi của các ngươi.

Ngươi có gì để nói khi đối diện với sự phán xét và hành phạt như thế?

Chẳng phải sự cứu rỗi là thứ các ngươi đã tận hưởng từ đầu đến cuối?

Chorus 1

Ngài đang cứu rỗi toàn nhân loại – cứu rỗi nhân loại triệt để thông qua sự phán xét và hình phạt.

Tất cả những gì các ngươi lãnh nhận được là sự phán xét, hình phạt của Ngài,

cũng như nhận được sự đánh phạt không thương tiếc của Ngài.

Verse 3

Các ngươi đã thấy Ngài trong xác thịt,

các ngươi đã nếm trải sự khôn ngoan và sự toàn năng của Ngài,

các ngươi đã trải qua sự đánh phạt, sửa dạy của Ngài,

nhưng cũng đã lãnh nhận ân điển lớn nhất.

Phước lành của các ngươi lớn hơn nhiều so với bất cứ ai khác,

thậm chí dư dật hơn cả sự huy hoàng và giàu có của Sa-lô-môn.

Nhưng đời các người liệu có kéo dài được như thế này không

nếu Đức Chúa Trời không đến để cứu rỗi các ngươi?

Nếu điều Ngài muốn chỉ là để trừng phạt các ngươi, thì Ngài đâu cần nhập thể làm gì.

Việc trừng phạt các ngươi chẳng phải chỉ cần một lời phán thôi sao?

Hẳn các ngươi đã không sống cho đến hôm nay rồi.

Chẳng lẽ các ngươi vẫn chưa tin lời Ngài phán sao?

Chorus 2

Ngài đang cứu rỗi toàn nhân loại – cứu rỗi nhân loại triệt để thông qua sự phán xét và hình phạt.

Sự phán xét công chính của Ngài là sự cứu rỗi,

chính là sự cứu rỗi của toàn thể – toàn thể nhân loại các ngươi.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 73 Sự phán xét và hình phạt tỏ lộ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 75 Sự phán xét của lời Đức Chúa Trời là để cứu rỗi con người

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 22 và 23

Ngày nay, tất cả mọi người đều sẵn lòng nắm bắt ý muốn của Đức Chúa Trời và biết được tâm tính của Đức Chúa Trời, nhưng không một ai biết...

Chương 37

Suốt các thời đại, trong tất cả các công việc Ta đã làm, mỗi giai đoạn đều đòi hỏi các phương pháp làm việc phù hợp của Ta. Vì lý do này,...

Công tác và sự bước vào (3)

Đức Chúa Trời đã giao phó nhiều cho con người và cũng đã phán dạy về sự bước vào của họ bằng vô số cách. Nhưng vì tố chất của con...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger