141 Tâm tính Đức Chúa Trời được nhìn thấy trong mỗi giai đoạn công tác của Ngài

Verse 1

Trong Thời đại Luật pháp,

công tác hướng dẫn nhân loại

đã được thực hiện dưới danh Giê-hô-va,

bắt đầu giai đoạn công tác đầu tiên.

Công tác ở giai đoạn này là việc

xây dựng đền thờ cùng với bàn thờ,

dùng luật pháp hướng dẫn dân Y-sơ-ra-ên,

và thực hiện công tác ở giữa họ.

Từ đây công tác của Ngài mở rộng,

để sau hậu thế dần sẽ biết

rằng Giê-hô-va chính là Đức Chúa Trời,

người đã dựng nên trời đất và muôn vật.


Pre-chorus 1

Đức Chúa Trời đã lan truyền công tác của Ngài

thông qua người dân Y-sơ-ra-ên

ra bên ngoài họ và vươn xa.

Đó là công tác của Thời đại Luật pháp.


Chorus

Tâm tính thật của Đức Chúa Trời được biểu lộ

trong công tác Ngài thực hiện ở mỗi thời đại,

và cả danh xưng cùng công tác của Ngài đều

thay đổi và mới mẻ theo từng thời đại mở ra.


Verse 2

Trong Thời đại Ân điển,

danh của Đức Chúa Trời là Jêsus.

Đức Chúa Trời là Đấng cứu rỗi

đầy lòng nhân từ và tình yêu thương.

Đức Chúa Trời đã ở cùng con người,

tình yêu, lòng nhân từ và sự cứu rỗi

của Ngài đã đồng hành với từng con người,

đồng hành với từng con người.

Chỉ bằng cách chấp nhận

sự hiện diện của Jêsus và danh Ngài,

con người mới có được niềm vui, bình an,

ân điển, phước lành, sự cứu rỗi của Ngài.


Pre-chorus 2

Qua việc Jêsus bị đóng đinh,

tất cả những ai đi theo Ngài

đều đã nhận được sự cứu rỗi

và được tha thứ mọi tội lỗi.


Chorus

Tâm tính thật của Đức Chúa Trời được biểu lộ

trong công tác Ngài thực hiện ở mỗi thời đại,

và cả danh xưng cùng công tác của Ngài đều

thay đổi và mới mẻ theo từng thời đại mở ra.


Bridge

Trong thời kỳ sau rốt,

danh của Ngài là Đấng Toàn Năng –

Đức Chúa Trời Toàn Năng,

Đấng dùng quyền năng để

hướng dẫn, chinh phục và thu nhận con người.

Và để rồi cuối cùng,

Ngài đưa thời đại đến hồi kết.

Trong mọi thời đại, ở mọi giai đoạn,

tâm tính của Ngài đều biểu lộ.


Chorus

Tâm tính thật của Đức Chúa Trời được biểu lộ

trong công tác Ngài thực hiện ở mỗi thời đại,

và cả danh xưng cùng công tác của Ngài đều

thay đổi và mới mẻ theo từng thời đại mở ra.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Khải tượng về công tác của Đức Chúa Trời (3)

Trước: 140 Đức Chúa Trời dùng những danh xưng khác nhau để đại diện cho các thời đại khác nhau

Tiếp theo: 142 Ngươi có dám khẳng định danh Đức Chúa Trời mãi không thay đổi?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger