172 Đức Chúa Trời phải trở nên xác thịt để thực hiện công tác của Ngài

Verse 1

Công tác Đức Chúa Trời cứu rỗi con người bại hoại khỏi sự ảnh hưởng của Sa-tan

không thể được thực hiện trực tiếp bởi Thần mà chỉ bởi xác thịt mặc bởi Thần,

bởi xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời.

Xác thịt này là một con người với nhân tính bình thường,

và cũng là Đức Chúa Trời với thần tính đủ đầy.

Xác thịt này khác xa so với Thần, nhưng Đấng cứu rỗi con người

chính là Đức Chúa Trời nhập thể, là Thần và cũng là xác thịt.

Chorus

Chỉ Đức Chúa Trời trong xác thịt

mới có thể là người bạn thân tín, người chăn dắt, người trợ giúp hiện tại cho con người,

chính là sự cần thiết của việc nhập thể

trong cả ngày nay và những thời đại đã qua.

Chỉ Đức Chúa Trời trong xác thịt

mới có thể là người bạn thân tín, người chăn dắt, người trợ giúp hiện tại cho con người,

chính là sự cần thiết của việc nhập thể

trong cả ngày nay và những thời đại đã qua.

Verse 2

Trong ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời,

chỉ có một giai đoạn được thực hiện trực tiếp bởi Thần,

hai giai đoạn còn lại được thực hiện bởi Đức Chúa Trời nhập thể và không trực tiếp bởi Thần.

Công tác trong Thời đại Luật pháp được thực hiện bởi Thần

không bao gồm việc thay đổi

tâm tính bại hoại của con người,

và cũng không liên quan đến sự hiểu biết của con người về Đức Chúa Trời.

Tuy nhiên, công tác của xác thịt Đức Chúa Trời trong Thời đại Ân điển và Thời đại Vương quốc

thì liên quan đến tâm tính bại hoại của con người,

sự hiểu biết của họ về Đức Chúa Trời,

và là một phần thiết yếu, quan trọng

trong công tác cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời.

Chorus

Chỉ Đức Chúa Trời trong xác thịt

mới có thể là người bạn thân tín, người chăn dắt, người trợ giúp hiện tại cho con người,

chính là sự cần thiết của việc nhập thể

trong cả ngày nay và những thời đại đã qua.

Chỉ Đức Chúa Trời trong xác thịt

mới có thể là người bạn thân tín, người chăn dắt, người trợ giúp hiện tại cho con người,

chính là sự cần thiết của việc nhập thể

trong cả ngày nay và những thời đại đã qua.

Bridge

Do đó, nhân loại bại hoại càng cần hơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhập thể,

càng cần hơn công tác trực tiếp của Đức Chúa Trời nhập thể,

chăn dắt họ, hỗ trợ họ, cho ăn uống, phán xét và hành phạt họ,

họ cần nhiều hơn ân điển và sự cứu chuộc vĩ đại từ Đức Chúa Trời nhập thể.

Chorus

Chỉ Đức Chúa Trời trong xác thịt

mới có thể là người bạn thân tín, người chăn dắt, người trợ giúp hiện tại cho con người,

chính là sự cần thiết của việc nhập thể

trong cả ngày nay và những thời đại đã qua.

Chỉ Đức Chúa Trời trong xác thịt

mới có thể là người bạn thân tín, người chăn dắt, người trợ giúp hiện tại cho con người,

chính là sự cần thiết của việc nhập thể

trong cả ngày nay và những thời đại đã qua.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 171 Đức Chúa Trời nhập thể phù hợp với công tác cứu rỗi hơn

Tiếp theo: 173 Điều tốt nhất ở công tác của Đức Chúa Trời nhập thể

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Sự thực hành (4)

Sự bình an và vui mừng mà Ta phán đến ngày hôm nay không giống như những gì ngươi tin và hiểu. Ngươi đã từng nghĩ rằng sự bình an và vui...

Chương 2

Hội thánh Phi-la-đen-phi đã được thành lập, điều đó hoàn toàn nhờ vào ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Tình yêu dành cho Đức...

Con đường… (6)

Chính bởi công tác của Đức Chúa Trời mà chúng ta đã được đưa đến ngày nay, và như vậy chúng ta là những người sống sót trong kế hoạch...

Tập trung hơn vào hiện thực

Mọi người đều có khả năng được Đức Chúa Trời hoàn thiện, vì vậy mọi người nên hiểu loại hình phục vụ Đức Chúa Trời nào là phù hợp nhất với...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger