201 Đức Chúa Trời trong xác thịt là nguồn nước hằng sống của sự sống

Verse 1

Công tác có giá trị lớn nhất

với con người bại hoại

là cho họ những lời chính xác,

những mục tiêu rõ ràng

để theo đuổi, và những điều

có thể nhìn thấy, chạm vào.


Verse 2

Chỉ có công tác thực tế và sự hướng dẫn đúng lúc

là phù hợp với thị hiếu của con người.

Chỉ công tác thực tế

mới cứu rỗi con người khỏi sự

suy đồi và tâm tính bại hoại của họ.


Pre-chorus

Chỉ có Đức Chúa Trời nhập thể mới có thể

cứu rỗi con người khỏi tâm tính suy đồi

và bại hoại trước đây của họ.


Chorus

Ngài sẽ cho con người thấy

tầm quan trọng của công tác Ngài

làm trong xác thịt với con người,

để con người có thể hiểu được

tầm quan trọng, tầm quan trọng của xác thịt này

với ý nghĩa sự tồn tại của con người,

để biết giá trị thực của Ngài

với sự trưởng thành trong sự sống con người.

Và hơn thế, con người sẽ biết

rằng xác thịt này sẽ trở thành

nguồn nước hằng sống của sự sống,

mà con người không thể nào rời xa,

mà con người không thể nào rời xa.


Verse 3

Hầu hết con người đã trở thành

kẻ thù của Đức Chúa Trời

bởi chính xác thịt này; nhưng khi Ngài kết thúc

mọi công tác của Ngài,

họ sẽ không còn là kẻ thù nữa,

họ sẽ không còn chống lại Ngài.


Verse 4

Mà ngược lại họ sẽ trở thành

chứng nhân của Ngài,

tất cả đều được Ngài chinh phục,

trở nên tương hợp với Ngài,

tương hợp với Đức Chúa Trời

và không thể tách rời khỏi Ngài.


Pre-chorus

Chỉ có Đức Chúa Trời nhập thể mới có thể,

cứu rỗi con người khỏi tâm tính suy đồi

và bại hoại trước đây của họ.


Chorus

Ngài sẽ cho con người thấy

tầm quan trọng của công tác Ngài

làm trong xác thịt với con người,

để con người có thể hiểu được

tầm quan trọng, tầm quan trọng của xác thịt này

với ý nghĩa sự tồn tại của con người,

để biết giá trị thực của Ngài

với sự trưởng thành trong sự sống con người.

Và hơn thế, con người sẽ biết

rằng xác thịt này sẽ trở thành

nguồn nước hằng sống của sự sống,

mà con người không thể nào rời xa,

mà con người không thể nào rời xa.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Nhân loại bại hoại càng cần hơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhập thể

Trước: 200 Đức Chúa Trời nhập thể trong thời kỳ sau rốt kết thúc sự quản lý của Ngài

Tiếp theo: 202 Đức Chúa Trời nhập thể có tầm quan trọng bậc nhất đối với ngươi

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger