14 Đức Chúa Trời đã xuất hiện trong vinh quang ở phương Đông của thế giới

Verse 1

Đức Chúa Trời đang làm công tác của Ngài trên khắp vũ trụ,

và ở phương Đông, những tiếng sấm rền vang liên hồi, không ngừng nghỉ,

rung chuyển hết thảy tất cả các quốc gia và giáo phái.

Chính tiếng nói của Ngài đã dẫn dắt toàn nhân loại đến hiện tại.

Đức Chúa Trời khiến toàn nhân loại bị chinh phục bởi tiếng nói của Ngài,

để nhân loại rơi vào dòng chảy này,

và quy phục trước Đức Chúa Trời,

vì từ lâu Ngài đã lấy lại vinh quang của Ngài từ khắp thế gian,

và đem ban phát đến phương Đông thêm một lần nữa.

Có ai không mong mỏi được thấy vinh quang của Đức Chúa Trời?

Có ai không thấp thỏm chờ, chờ Ngài quay lại?

Có ai không khát khao Đức Chúa Trời tái lâm?

Có ai không mong nhớ sự đáng mến của Ngài?

Có ai lại không bước ra, bước ra sự sáng?

Ai mà chẳng nhìn vào sự trù phú của Ca-na-an?

Ai mà chẳng mong mỏi Đấng Cứu Chuộc quay lại?

Ai mà không tôn sùng Đấng Toàn Năng Vĩ Đại?

Verse 2

Tiếng nói của Đức Chúa Trời sẽ lan truyền khắp thế gian;

Ngài sẽ đứng trước dân sự Ngài chọn và phán cho họ nhiều điều nữa.

Như những tiếng sấm vang dội rung chuyển cả núi sông,

Đức Chúa Trời phán những lời của Ngài

đến khắp vũ trụ và với nhân loại.

Vậy nên lời trong miệng Ngài đã thành báu vật của con người,

toàn nhân loại đều trân quý lời Ngài, trân quý những lời Ngài phán.

Tia chớp lóe sáng từ phương Đông chiếu rọi đến phương Tây.

Con người không muốn vứt bỏ lời của Đức Chúa Trời,

dù không hiểu thấu lời Ngài, họ vẫn hạnh phúc hơn vì có được.

Tất thảy đều hân hoan vui mừng,

ăn mừng Đức Chúa Trời đến như thể có em bé mới sinh.

Bằng tiếng nói của Ngài,

Đức Chúa Trời sẽ đưa toàn thể nhân loại đến trước Ngài.

Từ đó, Đức Chúa Trời sẽ chính thức bước vào nhân loại

để con người sẽ đến thờ phụng Đức Chúa Trời.

Với vinh quang tỏa ra từ Đức Chúa Trời

và những lời phán từ miệng của Ngài,

Ngài sẽ khiến cho toàn thể nhân loại đến trước Ngài

và thấy rằng tia chớp ấy là lóe sáng lên từ phương Đông.

Verse 3

Họ sẽ thấy Ngài cũng đã hạ xuống

“Núi O-li-ve” ở phương Đông,

và từ lâu Ngài đã giáng trần,

không còn là Người Con Do Thái

mà là Tia Chớp của phương Đông, Tia Chớp của phương Đông.

Từ giữa con người, Ngài đã ra đi,

rồi tái lâm với vinh quang giữa chính con người.

Đã từ lâu trước đây rồi, Ngài là Đấng được thờ phụng

và cũng là đứa bé đã từng

bị người Y-sơ-ra-ên bỏ rơi.

Ngài còn là Đức Chúa Trời Toàn Năng vinh quang tột đỉnh thời nay!

Ngài còn là Đức Chúa Trời Toàn Năng vinh quang tột đỉnh thời nay!

Hãy để cho tất cả đến trước ngôi của Đức Chúa Trời,

nhìn thấy diện mạo vinh quang của Ngài và nghe tiếng phán của Ngài,

nhìn vào những việc Ngài làm.

Đây chính là toàn bộ ý muốn của Ngài;

là hồi kết và đỉnh điểm của kế hoạch mà Ngài đã vạch ra,

cũng như là mục đích sự quản lý của Ngài:

Khiến mọi đất nước thờ phụng Ngài, người người thừa nhận Ngài,

đặt đức tin vào Ngài và chịu khuất phục Ngài!

Đặt đức tin vào Ngài và chịu khuất phục Ngài!

Đặt đức tin vào Ngài và chịu khuất phục Ngài!

Người người khuất phục Ngài!

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 13 Vinh quang của Đức Chúa Trời chiếu rọi từ phương Đông

Tiếp theo: 15 Đức Chúa Trời đã trở lại trong chiến thắng

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 20

Đức Chúa Trời đã tạo ra toàn thể nhân loại, và đã dẫn dắt toàn thể nhân loại cho đến ngày nay. Do đó, Đức Chúa Trời biết tất cả những gì...

Chương 12

Khi tia chớp phương Đông lóe sáng – cũng chính là lúc Ta bắt đầu cất tiếng phán dạy – vào lúc mà ánh chớp lóe lên, cả vũ trụ được chiếu...

Woe to Those Who Crucify God Once Again

During the last days, God has been incarnated in China to work, and has expressed millions of words, conquering and saving a group of people with His word and ushering in the new age of judgment beginning with the house of God. Today, the spreading of God’s work during the last days has reached its climax in Mainland China. Most of the people in Catholic communities and all Christian denominations who pursue the truth have returned before God’s throne. The incarnate God has accomplished the work of “the Son of man’s secret coming” prophesied in the Bible, and will soon appear publicly to every nation and place in the world. All people in every nation and place who thirst for God’s appearance will look upon God’s public appearance. No force can hinder or destroy God’s kingdom, and anyone who resists God will be punished by God’s wrath, just as it is said in God’s words: “My kingdom is coming into shape above the whole universe, and My throne holds sway in the hearts of hundreds of millions of people. With the angels’ assistance, My great accomplishment will soon be brought to fruition. All My sons and My people await My return with bated breath, longing for Me to reunite with them, never to be separated again. How could the multitudinous populace of My kingdom not race toward one another in joyful celebration because of My being together with them? Can this be a reunion for which no price need be paid? I am honorable in all men’s eyes, I am proclaimed in the words of all. When I return, I will conquer all enemy forces even more. The time has come! I will put My work in motion, I will reign as King among men! I am on the point of return! And I am about to depart! This is what everyone is hoping for, it is what they wish. I shall let the whole of humanity see the arrival of My day, and let them welcome the coming of My day with joy!” (“The Twenty-seventh Utterance” of God’s Utterances to the Entire Universe in The Word Appears in the Flesh). “All those that I love will surely live for eternity, and all those who stand against Me will surely be chastised by Me for eternity. For I am a jealous God, I will not lightly spare men for all that they have done. I will watch over the whole earth, and, appearing in the East of the world with righteousness, majesty, wrath, and chastisement, I will reveal Myself to the myriad hosts of humanity!” (“The Twenty-sixth Utterance” of God’s Utterances to the Entire Universe in The Word Appears in the Flesh).

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger