14 Đức Chúa Trời đã xuất hiện trong vinh quang ở phương Đông của thế giới

Verse 1

Đức Chúa Trời đang làm công tác của Ngài trên khắp vũ trụ,

và ở phương Đông, những tiếng sấm rền vang liên hồi, không ngừng nghỉ,

rung chuyển hết thảy tất cả các quốc gia và giáo phái.

Chính tiếng nói của Ngài đã dẫn dắt toàn nhân loại đến hiện tại.

Đức Chúa Trời khiến toàn nhân loại bị chinh phục bởi tiếng nói của Ngài,

để nhân loại rơi vào dòng chảy này,

và quy phục trước Đức Chúa Trời,

vì từ lâu Ngài đã lấy lại vinh quang của Ngài từ khắp thế gian,

và đem ban phát đến phương Đông thêm một lần nữa.

Có ai không mong mỏi được thấy vinh quang của Đức Chúa Trời?

Có ai không thấp thỏm chờ, chờ Ngài quay lại?

Có ai không khát khao Đức Chúa Trời tái lâm?

Có ai không mong nhớ sự đáng mến của Ngài?

Có ai lại không bước ra, bước ra sự sáng?

Ai mà chẳng nhìn vào sự trù phú của Ca-na-an?

Ai mà chẳng mong mỏi Đấng Cứu Chuộc quay lại?

Ai mà không tôn sùng Đấng Toàn Năng Vĩ Đại?

Verse 2

Tiếng nói của Đức Chúa Trời sẽ lan truyền khắp thế gian;

Ngài sẽ đứng trước dân sự Ngài chọn và phán cho họ nhiều điều nữa.

Như những tiếng sấm vang dội rung chuyển cả núi sông,

Đức Chúa Trời phán những lời của Ngài

đến khắp vũ trụ và với nhân loại.

Vậy nên lời trong miệng Ngài đã thành báu vật của con người,

toàn nhân loại đều trân quý lời Ngài, trân quý những lời Ngài phán.

Tia chớp lóe sáng từ phương Đông chiếu rọi đến phương Tây.

Con người không muốn vứt bỏ lời của Đức Chúa Trời,

dù không hiểu thấu lời Ngài, họ vẫn hạnh phúc hơn vì có được.

Tất thảy đều hân hoan vui mừng,

ăn mừng Đức Chúa Trời đến như thể có em bé mới sinh.

Bằng tiếng nói của Ngài,

Đức Chúa Trời sẽ đưa toàn thể nhân loại đến trước Ngài.

Từ đó, Đức Chúa Trời sẽ chính thức bước vào nhân loại

để con người sẽ đến thờ phụng Đức Chúa Trời.

Với vinh quang tỏa ra từ Đức Chúa Trời

và những lời phán từ miệng của Ngài,

Ngài sẽ khiến cho toàn thể nhân loại đến trước Ngài

và thấy rằng tia chớp ấy là lóe sáng lên từ phương Đông.

Verse 3

Họ sẽ thấy Ngài cũng đã hạ xuống

“Núi O-li-ve” ở phương Đông,

và từ lâu Ngài đã giáng trần,

không còn là Người Con Do Thái

mà là Tia Chớp của phương Đông, Tia Chớp của phương Đông.

Từ giữa con người, Ngài đã ra đi,

rồi tái lâm với vinh quang giữa chính con người.

Đã từ lâu trước đây rồi, Ngài là Đấng được thờ phụng

và cũng là đứa bé đã từng

bị người Y-sơ-ra-ên bỏ rơi.

Ngài còn là Đức Chúa Trời Toàn Năng vinh quang tột đỉnh thời nay!

Ngài còn là Đức Chúa Trời Toàn Năng vinh quang tột đỉnh thời nay!

Hãy để cho tất cả đến trước ngôi của Đức Chúa Trời,

nhìn thấy diện mạo vinh quang của Ngài và nghe tiếng phán của Ngài,

nhìn vào những việc Ngài làm.

Đây chính là toàn bộ ý muốn của Ngài;

là hồi kết và đỉnh điểm của kế hoạch mà Ngài đã vạch ra,

cũng như là mục đích sự quản lý của Ngài:

Khiến mọi đất nước thờ phụng Ngài, người người thừa nhận Ngài,

đặt đức tin vào Ngài và chịu khuất phục Ngài!

Đặt đức tin vào Ngài và chịu khuất phục Ngài!

Đặt đức tin vào Ngài và chịu khuất phục Ngài!

Người người khuất phục Ngài!

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 13 Vinh quang của Đức Chúa Trời chiếu rọi từ phương Đông

Tiếp theo: 15 Đức Chúa Trời đã trở lại trong chiến thắng

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

The Spreading of Almighty God’s Kingdom Gospel in China

In 1995, the work of testifying to the kingdom gospel of Almighty God formally began in Mainland China. Through our gratitude to God and with a love that was true, we testified to the appearance and work of Almighty God to the brothers and sisters in various denominations. Little did we expect to suffer extreme resistance and slander from their leaders. We could only come before Almighty God to pray earnestly, beseeching God to work in person. From 1997 onward, we beheld the Holy Spirit work on a great scale. There was a rapid increase in the members of churches in various locations. At the same time, many signs and wonders occurred, and many people in various denominations returned to Almighty God as a result of receiving God’s revelations or seeing these signs and wonders. If the Holy Spirit had not worked, what could man do? This made us realize: Although we understood some truths, we could not testify to Almighty God through our human strength alone. After these people from various denominations accepted Almighty God, they gradually became certain of Almighty God in their hearts through eating and drinking and enjoying the word of Almighty God, and after a period of time, there was produced in them genuine faith and obedience. People from every denomination were thus lifted before the throne, and no longer expected to “meet the Lord in the sky” as they had imagined.

Ngươi biết gì về đức tin?

Trong con người chỉ tồn tại lời lẽ bất định về đức tin, nhưng con người không biết điều gì cấu thành đức tin, càng không biết tại sao mình...

Chương 8

Khi sự tỏ lộ của Ta đạt đến đỉnh điểm, và khi sự phán xét của Ta đã gần đi đến hồi kết, cũng sẽ là khi tất cả dân sự của Ta đều được vạch...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger