289 Đức Chúa Trời trải nghiệm những sự gian khổ của nhân loại

1 Khi nước nuốt trọn con người, Ta cứu họ khỏi những vùng nước đọng đó và cho họ một cơ hội sống mới. Khi con người mất sự tự tin để sống, Ta kéo họ lên khỏi bờ vực của cái chết, ban cho họ dũng khí để tiếp tục hầu cho họ có thể sử dụng Ta như nền tảng cho sự tồn tại của mình. Khi mọi người không vâng lời Ta, Ta khiến họ biết Ta từ bên trong sự bất tuân của họ. Vì bản chất cũ của nhân loại, và vì lòng thương xót của Ta, thay vì đưa con người đến chỗ chết, Ta cho phép họ ăn năn và bắt đầu lại từ đầu. Khi họ chịu nạn đói, dù là họ chỉ còn lại một hơi thở trong thân xác, nhưng Ta vẫn cố giành lấy họ từ tay tử thần, ngăn không cho họ bị làm mồi cho thủ đoạn của Sa-tan.

2 Đã bao nhiêu lần con người thấy tay Ta, đã bao nhiêu lần họ chứng kiến diện mạo nhân từ và gương mặt tươi cười của Ta, và đã bao nhiêu lần họ đã thấy sự oai nghi và cơn thạnh nộ của Ta. Dù con người chưa bao giờ biết Ta, nhưng Ta không nắm lấy những điểm yếu của họ làm cơ hội để cố tình khiêu khích. Trải nghiệm những gian khổ của nhân loại đã cho phép Ta thông cảm điểm yếu của con người. Chỉ để đáp lại sự bất tuân và vô ơn của con người mà Ta đã đưa ra những cấp độ hành phạt khác nhau.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ, Chương 14

Trước: 288 Đức Chúa Trời Sẽ Chỉnh Đốn Những Bất Công Trong Nhân Gian

Tiếp theo: 290 Kế hoạch của Đức Chúa Trời chưa bao giờ thay đổi

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger