178 Đức Chúa Trời nhập thể thực hiện công tác cốt yếu nhất là cứu rỗi nhân loại

Verse 1

Công tác được thực hiện

bởi Đức Chúa Trời nhập thể

là công tác vĩ đại nhất.

Công tác được thực hiện

bởi Đức Chúa Trời nhập thể

là công tác sâu sắc nhất.

Trong ba giai đoạn công tác

của Đức Chúa Trời,

phần cốt yếu nhất là

hai giai đoạn trong công tác nhập thể,

công tác của Đức Chúa Trời nhập thể.


Chorus

Công tác cốt yếu và quan trọng nhất

được thực hiện trong xác thịt.

Việc cứu rỗi con người phải được thực hiện

bởi Đức Chúa Trời nhập thể.

Dù nhân loại cảm thấy Ngài

trong xác thịt dường như,

dường như không liên quan đến con người,

nhưng thực ra, xác thịt ấy

liên quan đến số phận

và sự tồn tại của toàn thể nhân loại.


Verse 2

Sự bại hoại của loài người là một trở ngại

đối với công tác của Đức Chúa Trời nhập thể.

Môi trường bên ngoài thì thù địch,

tố chất của con người thì quá kém.

Công tác của thời kỳ sau rốt

thì vô cùng khó khăn.

Nhưng khi công tác này kết thúc,

nó vẫn sẽ đạt hiệu quả thích đáng.


Chorus

Công tác cốt yếu và quan trọng nhất

được thực hiện trong xác thịt.

Việc cứu rỗi con người phải được thực hiện

bởi Đức Chúa Trời nhập thể.

Dù nhân loại cảm thấy Ngài

trong xác thịt dường như,

dường như không liên quan đến con người,

nhưng thực ra, xác thịt ấy

liên quan đến số phận

và sự tồn tại của toàn thể nhân loại.


Verse 3

Công tác của Đức Chúa Trời

sẽ đạt hiệu quả thích đáng.

Không có dù chỉ một sai sót,

công tác này sẽ đạt hiệu quả thích đáng.

Đây là hiệu quả của công tác này,

công tác của xác thịt.

Hiệu quả này thuyết phục hơn

hiệu quả trong công tác của Thần.


Bridge

Ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời

sẽ được kết thúc trong xác thịt.

Ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời

phải được kết thúc

bởi Đức Chúa Trời nhập thể.


Chorus

Công tác cốt yếu và quan trọng nhất

được thực hiện trong xác thịt.

Việc cứu rỗi con người phải được thực hiện

bởi Đức Chúa Trời nhập thể.

Dù nhân loại cảm thấy Ngài

trong xác thịt dường như,

dường như không liên quan đến con người,

nhưng thực ra, xác thịt ấy

liên quan đến số phận

và sự tồn tại của toàn thể nhân loại.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Nhân loại bại hoại càng cần hơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhập thể

Trước: 177 Cần phải có sự nhập thể của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 179 Chỉ khi Đức Chúa Trời trở nên xác thịt thì con người mới có thể trở thành thân tín của Ngài

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger