53 Đức Chúa Trời sẽ chinh phục các dân tộc của mọi quốc gia

Verse 1

Vào lúc sáng thế,

Đức Chúa Trời đã quyết định rằng

công tác của Ngài trên đất sẽ đến hồi kết

trong thời kỳ sau rốt, và cũng chính lúc đó,

tất cả những việc mà Ngài làm

sẽ hiển lộ trên bầu trời.

Ngài sẽ làm cho con người trên đất

thừa nhận việc làm của Ngài,

và những việc làm của Ngài sẽ

được chứng minh trước “tòa phán xét”,

để có thể được công nhận bởi mọi người

trên khắp đất, những người sẽ khuất phục.


Chorus

Đức Chúa Trời sẽ chinh phục

dân chúng mọi quốc gia,

Ngài sẽ thuần hóa từng con thú dữ.

Cũng như mọi người trên đất,

con rồng lớn sắc đỏ

sẽ quy phục trong thất bại trước Đức Chúa Trời.

Mọi kẻ thù của Ngài trên đất sẽ bị chinh phục,

mọi kẻ chống đối Ngài trên trời sẽ bị đánh bại.

Đây là kế hoạch, kế hoạch của Ngài

và là sự kỳ diệu của những việc Ngài làm.


Verse 2

Và vào lúc này, Ngài sẽ bắt tay

làm một việc táo bạo

chưa từng được thực hiện

trong những thời đại trước kia.

Từ nay, Đức Chúa Trời sẽ tỏ lộ việc làm của Ngài

từng bước từng bước một,

từng bước từng bước một,

sao cho sự khôn ngoan,

kỳ diệu cũng như khôn lường của Ngài

sẽ được công nhận và được minh chứng,

được minh chứng trong mọi lĩnh vực xã hội.


Chorus

Đức Chúa Trời sẽ chinh phục

dân chúng mọi quốc gia,

Ngài sẽ thuần hóa từng con thú dữ.

Cũng như mọi người trên đất,

con rồng lớn sắc đỏ

sẽ quy phục trong thất bại trước Đức Chúa Trời.

Mọi kẻ thù của Ngài trên đất sẽ bị chinh phục,

mọi kẻ chống đối Ngài trên trời sẽ bị đánh bại.

Đây là kế hoạch, kế hoạch của Ngài

và là sự kỳ diệu của những việc Ngài làm.


Bridge

Những việc làm của Ngài sẽ được

mọi tầng lớp xã hội công nhận.

Đây sẽ là thời điểm mà

Ngài đạt được mọi vinh quanh trên đất.

Đây sẽ là thời điểm mà

Ngài xuất hiện trước toàn nhân loại.

Đây sẽ là thời điểm mà

Ngài không còn ẩn mình thêm nữa.

Những việc Ngài làm chưa đến cao trào.

Công tác của Ngài đang tiến tới.

Sẽ đến thời điểm

khi việc làm của Ngài đạt đỉnh điểm.

Đó sẽ là thời điểm mà

Ngài hoàn thành công tác của Ngài.

Đó sẽ là thời điểm mà công tác của Ngài kết thúc.


Chorus

Đức Chúa Trời sẽ chinh phục

dân chúng mọi quốc gia,

Ngài sẽ thuần hóa từng con thú dữ.

Cũng như mọi người trên đất,

con rồng lớn sắc đỏ

sẽ quy phục trong thất bại trước Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời sẽ chinh phục

dân chúng mọi quốc gia,

Ngài sẽ thuần hóa từng con thú dữ.

Cũng như mọi người trên đất,

con rồng lớn sắc đỏ

sẽ quy phục trong thất bại trước Đức Chúa Trời.

Mọi kẻ thù của Ngài trên đất sẽ bị chinh phục,

mọi kẻ chống đối Ngài trên trời sẽ bị đánh bại.

Đây là kế hoạch, kế hoạch của Ngài

và là sự kỳ diệu của những việc Ngài làm.

Đây là kế hoạch, kế hoạch của Ngài

và là sự kỳ diệu của những việc Ngài làm.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ, Chương 42

Trước: 52 Ngợi khen Đức Chúa Trời đã trở lại trong chiến thắng

Tiếp theo: 54 Đấng Christ của thời kỳ sau rốt đã mang đến Thời đại Vương quốc

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger