53 Đức Chúa Trời sẽ chinh phục muôn dân của mọi quốc gia

1 Vào lúc sáng thế, Ta đã quyết rằng công tác của Ta trên đất sẽ đi đến cái kết trọn vẹn trong giai đoạn sau cùng. Thời điểm công tác của Ta đến hồi kết sẽ chính là lúc tất cả những việc làm của Ta được làm cho hiển lộ trên bầu trời. Ta sẽ làm cho con người trên đất thừa nhận những việc làm của Ta, và những việc làm của Ta sẽ được chứng minh trước “tòa án” để chúng có thể được công nhận giữa mọi người trên khắp đất, những người đều sẽ khuất phục. Do đó, sau việc này Ta sẽ bắt tay vào một công việc táo bạo chưa từng được làm trong những thời đại đã qua. Từ nay trở đi, Ta sẽ làm rõ những việc làm của Ta từng bước một, để sự khôn ngoan của Ta, sự kỳ diệu của Ta, sự khôn lường của Ta sẽ được công nhận và chứng minh trong mọi lĩnh vực xã hội.

2 Những hành động của Ta sẽ được công nhận bởi mọi lĩnh vực xã hội, và đây sẽ là khoảnh khắc khi Ta đạt được toàn bộ vinh quang trên đất. Vào lúc đó, Ta sẽ hiện ra với con người và không còn ẩn đi nữa. Trong hiện tại, những việc làm của Ta chưa đạt đến cao trào của chúng. Công tác của Ta đang tiến tới, và khi đến cực điểm, nó sẽ được hoàn tất. Ta sẽ chinh phục một cách trọn vẹn dân chúng của mọi quốc gia, Ta sẽ khiến những con thú dữ tợn trở nên thuần hóa như chiên con trước Ta, và Ta sẽ khiến con rồng lớn sắc đỏ quy phục trước Ta như con người trên đất. Ta sẽ đánh bại mọi kẻ thù của Ta trên trời, và Ta sẽ khiến những địch thủ của Ta trên đất bị chinh phục. Đây là kế hoạch của Ta, và đây là sự kỳ diệu của những việc làm của Ta.

Chuyển thể từ “Chương 42” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 52 Ngợi khen Đức Chúa Trời đã trở lại trong chiến thắng

Tiếp theo: 54 Đấng Christ của những ngày sau rốt đã mang đến Thời đại Vương quốc

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 15

Sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đã dấy lên ở khắp các hội thánh. Đó là Thần phán dạy; Ngài là ngọn lửa dữ dội, mang oai nghi, và đang phán...

Chương 21

Con người gục ngã giữa ánh sáng của Ta, và đứng vững bởi sự cứu rỗi của Ta. Khi Ta mang sự cứu rỗi đến cho toàn vũ trụ, con người cố tìm...

The Spreading of Almighty God’s Kingdom Gospel in China

In 1995, the work of testifying to the kingdom gospel of Almighty God formally began in Mainland China. Through our gratitude to God and with a love that was true, we testified to the appearance and work of Almighty God to the brothers and sisters in various denominations. Little did we expect to suffer extreme resistance and slander from their leaders. We could only come before Almighty God to pray earnestly, beseeching God to work in person. From 1997 onward, we beheld the Holy Spirit work on a great scale. There was a rapid increase in the members of churches in various locations. At the same time, many signs and wonders occurred, and many people in various denominations returned to Almighty God as a result of receiving God’s revelations or seeing these signs and wonders. If the Holy Spirit had not worked, what could man do? This made us realize: Although we understood some truths, we could not testify to Almighty God through our human strength alone. After these people from various denominations accepted Almighty God, they gradually became certain of Almighty God in their hearts through eating and drinking and enjoying the word of Almighty God, and after a period of time, there was produced in them genuine faith and obedience. People from every denomination were thus lifted before the throne, and no longer expected to “meet the Lord in the sky” as they had imagined.

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger