42 Vương quốc của Đấng Christ là ngôi nhà ấm áp

Vương quốc của Đấng Christ là ngôi nhà ấm áp của tôi,

nó thuộc về tất cả dân sự của Đức Chúa Trời.

Đấng Christ đi và nói trong nhà thờ,

và sống chung với dân sự của Đức Chúa Trời.

Ở đây có sự phán xét và hình phạt trong những lời Đức Chúa Trời nói,

như là công tác của Đức Thánh Linh.

Lời của Đức Chúa Trời tưới nước, cung cấp và dẫn dắt chúng tôi, khiến cuộc sống của chúng tôi phát triển.

Đây là Vương quốc được cai trị bởi Đấng Christ, đó là thế giới công bằng và công chính.


Vương quốc của Đấng Christ là ngôi nhà ấm áp của tôi,

nó thật thân thương với dân sự của Đức Chúa Trời.

Lời của Đức Chúa Trời ngự trị trong nhà thờ,

Chúng ta hành động dựa trên chân lý và tôn vinh Đấng Christ trong tâm hồn chúng ta.

Không còn đấu đá hay mưu mô nữa,

Không cần đề phòng hay sợ hãi nữa.

Đấng Christ là nơi an nghỉ cho linh hồn con người.

Tôi không cần đi lang thang nữa.

Đây là Vương Quốc của Đức Chúa Trời mà con người khao khát, là ngôi nhà bình yên của con người.


Vương quốc của Đấng Christ là ngôi nhà ấm áp của tôi,

Tất cả dân sự của Đức Chúa Trời đều yêu mến nó.

Tôi trải nghiệm sự phán xét và thử luyện của Đức Chúa Trời ở đây,

và tính tình bại hoại của tôi được thanh lọc và thay đổi.

Ở đây có tiếng nói cười vui vẻ của tôi, câu chuyện về sự trưởng thành của tôi,

còn có những lời thầm lặng của tôi với Đức Chúa Trời.

Ở đây có những hồi ức khó quên của tôi,

Ghi lại những cái giá mà Đức Chúa Trời phải trả.

Mọi thứ ở đây đều làm tôi cảm động, không thể diễn tả sự chân thành bằng lời.

Đấng Christ của những ngày sau rốt, người yêu dấu của tôi, thật đáng yêu,

Ngài đã cho chúng tôi một ngôi nhà ấm áp.

Trước: 37 Ta không thể thôi hát những bài yêu mến Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 46 Tình Yêu Của Chúa Đưa Chúng Ta Đến Gần Nhau

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Sự thực hành (2)

Trong thời gian qua, con người đã rèn luyện bản thân để được ở bên Đức Chúa Trời và sống trong linh hồn trong từng khoảnh khắc. So với...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này