320 Lời nói và việc làm của ngươi thật bẩn tưởi trong mắt Đức Chúa Trời

1 Ta đã làm việc và phán dạy theo cách này giữa các ngươi, Ta đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng và nỗ lực, vậy mà đã khi nào các ngươi từng lắng nghe những điều Ta phán rõ ràng với các ngươi chưa? Các ngươi đã cúi lạy Ta, Đấng Toàn Năng ở đâu? Tại sao các ngươi lại đối xử với Ta như vậy? Tại sao mọi điều các ngươi nói và làm đều chọc giận Ta? Chẳng lẽ các ngươi không biết rằng các ngươi đã bị mắt Ta trông thấy khi các ngươi lấy cắp vật tế của Ta và thèm muốn của cải của Ta? Chẳng lẽ các ngươi không biết rằng khi các ngươi lấy cắp vật tế của Ta, các ngươi làm như vậy trước bàn thờ nơi vật tế được dâng hay sao? Làm sao các ngươi có thể tin rằng bản thân mình đủ khéo léo để lừa gạt Ta bằng cách ấy? Làm sao cơn thạnh nộ của Ta rời khỏi những tội lỗi tày trời của các ngươi được? Làm sao cơn cuồng nộ của Ta bỏ qua những việc hành ác của các ngươi được? Làm sao những việc làm xấu xa và lời nói xấu xa của các ngươi thoát khỏi hình phạt của Ta được?

2 Trong mắt Ta, Đấng Toàn Năng, những lời nói và hành động của các ngươi thật nhơ bẩn. Cặp mắt của Ta, Đấng Toàn Năng, coi sự bất chính của các ngươi là hình phạt không thương xót. Làm sao hình phạt và phán xét công chính của Ta rời các ngươi được? Bởi lẽ các ngươi làm điều này với Ta, khiến Ta đau buồn và giận dữ, thì làm sao Ta để các ngươi thoát khỏi tay Ta và thoát khỏi ngày mà Ta hành phạt và rủa sả các ngươi được? Các ngươi không biết rằng đã từ lâu các ngươi làm Ta giận sôi, và đã từ lâu các ngươi thử thách sự kiên nhẫn của Ta hay sao? Các ngươi không biết rằng các ngươi đã hủy hoại xác thịt Ta đến tả tơi hay sao? Ta đã chịu đựng cho tới nay, đến độ cơn giận của Ta bùng lên, không còn bao dung với các ngươi được nữa. Làm sao các ngươi hôm nay vẫn có thể trơ lì và ương ngạnh đến nỗi như thể lòng các ngươi đã chai sạn vậy? Làm sao điều ác mà các ngươi gây ra hôm nay thoát khỏi ngày thạnh nộ sẽ đến sau khi Ta rời trần thế được?

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Không một kẻ thuộc về xác thịt nào có thể thoát khỏi ngày thạnh nộ

Trước: 319 Những lời nói và việc làm của con người không thể tránh được sự thiêu đốt của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 321 Làm sao Đức Chúa Trời có thể tha thứ cho những kẻ rời bỏ lời Ngài?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger