41 Thế giới đang sụp đổ, Vương quốc đang thành hình

Verse 1

Các người chờ lời Đức Chúa Trời

phán dạy nhẹ nhàng, nhưng nghĩ lại đi!

Đối với những người mà Đức Chúa Trời yêu mến,

giọng Ngài sẽ luôn dịu dàng và nhẹ nhàng,

và cũng luôn an ủi.

Nhưng với các ngươi là sự phán xét, hà khắc,

hình phạt và cơn thịnh nộ.


Chorus

Ngày qua ngày, thế giới đang sụp đổ,

và nhân loại dần đang diệt vong.

Vương quốc của Ngài hình thành từng ngày.

Dân sự của Ngài ngày càng trưởng thành.

Cơn thịnh nộ của Ngài ngày càng lớn dần,

hình phạt của Ngài ngày càng nặng hơn.

Lời Đức Chúa Trời ngày càng,

ngày càng trở nên hà khắc.


Verse 2

Trên thế giới này, tình hình ngày càng,

ngày càng căng thẳng ở mọi quốc gia,

từng ngày, từng ngày rơi vào hỗn loạn,

dần dần sụp đổ.

Lãnh đạo mỗi quốc gia cố gắng

để cuối cùng giành được quyền lực,

mà chẳng biết hình phạt của Ngài

đang giáng xuống, giáng xuống họ.


Pre-chorus

Họ tìm cách chiếm quyền năng của Ngài –

nhưng điều đó thật là hão huyền!


Chorus

Ngày qua ngày, thế giới đang sụp đổ,

và nhân loại dần đang diệt vong.

Vương quốc của Ngài hình thành từng ngày.

Dân sự của Ngài ngày càng trưởng thành.

Cơn thịnh nộ của Ngài ngày càng lớn dần,

hình phạt của Ngài ngày càng nặng hơn.

Lời Đức Chúa Trời ngày càng,

ngày càng trở nên hà khắc.


Verse 3

Chỉ Ngài mới xứng đáng cai trị muôn vật,

mọi thứ đều phụ thuộc vào Ngài.

Ngài sẽ lập tức hạ gục kẻ dò xét Ngài,

vì công tác của Ngài đã đi xa đến đây.

Mỗi ngày đều có sự mặc khải mới

và đều có sự sáng mới.

Tất cả đang ngày càng,

ngày càng trở nên trọn vẹn.


Bridge

Ngày kết thúc của Sa-tan

cuối cùng cũng đang đến gần,

ngày càng rõ ràng hơn, rõ hơn bao giờ hết.


Chorus

Ngày qua ngày, thế giới đang sụp đổ,

và nhân loại dần đang diệt vong.

Vương quốc của Ngài hình thành từng ngày.

Dân sự của Ngài ngày càng trưởng thành.

Cơn thịnh nộ của Ngài ngày càng lớn dần,

hình phạt của Ngài ngày càng nặng hơn.

Lời Đức Chúa Trời ngày càng,

ngày càng trở nên hà khắc.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu, Chương 82

Trước: 40 Thế giới đang sụp đổ! Ba-by-lôn đang trong tình trạng tê liệt!

Tiếp theo: 42 Thời gian đã mất sẽ không bao giờ quay lại

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger