189 Chỉ qua công tác trong xác thịt, Đức Chúa Trời mới có thể thu phục con người

Verse 1

Thông qua lời Đức Chúa Trời thực tế,

những yếu đuối và dấy loạn của loài người bị phán xét và phơi bày.

Rồi loài người mới nhận được điều họ cần.

Họ nhận thấy Đức Chúa Trời đã đến với thế giới loài người.

Công tác của Đức Chúa Trời thực tế nhằm cứu rỗi mọi người khỏi ảnh hưởng của Sa-tan,

cứu họ khỏi sự nhơ bẩn,

khỏi những tâm tính đã bị Sa-tan làm sa ngã.

Chorus

Được Đức Chúa Trời thu nhận là noi theo gương Ngài như hình mẫu hoàn thiện của con người.

Đi theo Đức Chúa Trời thực tế, và sống với nhân tính bình thường,

tuân theo lời nói và ý chỉ của Ngài,

tuân giữ trọn vẹn lời của Ngài,

và đạt được điều Ngài yêu cầu, rồi ngươi sẽ được Đức Chúa Trời thu nhận.

Verse 2

Ngài đã đến trong xác thịt,

cho mọi người thấy những việc làm của Ngài.

Thần của Ngài mặc lấy xác thịt, để loài người có thể chạm đến Đức Chúa Trời,

có thể ngắm nhìn Ngài và biết đến Ngài.

Và chỉ bằng cách thực tế này,

Ngài mới khiến con người trở nên trọn vẹn.

Và chỉ những ai có thể, sống cuộc đời theo Đức Chúa Trời

và hợp lòng Ngài,

họ mới được Đức Chúa Trời thu nhận.

Chorus

Được Đức Chúa Trời thu nhận là noi theo gương Ngài như hình mẫu hoàn thiện của con người.

Đi theo Đức Chúa Trời thực tế, và sống với nhân tính bình thường,

tuân theo lời nói và ý chỉ của Ngài,

tuân giữ trọn vẹn lời của Ngài,

và đạt được điều Ngài yêu cầu, rồi ngươi sẽ được Đức Chúa Trời thu nhận.

Verse 3

Nếu Đức Chúa Trời truyền bảo từ thiên đường

và Ngài chẳng giáng thế xuống trần,

loài người làm sao có thể biết đến Ngài?

Chỉ bằng những lời sáo rỗng để truyền tải công tác của Ngài,

mà không có được lời Ngài trong thực tiễn.

Ngài đến như một hình mẫu,

để loài người có thể thấy và chạm đến Ngài, thấy và được Ngài thu nhận.

Chorus

Được Đức Chúa Trời thu nhận là noi theo gương Ngài như hình mẫu hoàn thiện của con người.

Đi theo Đức Chúa Trời thực tế, và sống với nhân tính bình thường,

tuân theo lời nói và ý chỉ của Ngài,

tuân giữ trọn vẹn lời của Ngài,

và đạt được điều Ngài yêu cầu, rồi ngươi sẽ được Đức Chúa Trời thu nhận.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 188 Điều ước duy nhất của Đức Chúa Trời trên đất

Tiếp theo: 190 Ngươi có biết công tác của Đức Chúa Trời không?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 21

Con người gục ngã giữa ánh sáng của Ta, và đứng vững bởi sự cứu rỗi của Ta. Khi Ta mang sự cứu rỗi đến cho toàn vũ trụ, con người cố tìm...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger