2. Phân biệt giữa công tác của Đức Thánh Linh và của các ác linh

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Đức Chúa Trời không lặp lại công tác của Ngài, Ngài không làm các công tác không thiết thực, Ngài không đưa ra những yêu cầu quá đáng cho con người, và Ngài không làm công tác vượt quá ý thức của con người. Tất cả công tác Ngài làm đều nằm trong phạm vi ý thức thông thường của con người, không vượt quá ý thức của nhân tính bình thường, và công tác của Ngài dựa theo những yêu cầu thông thường của con người. Nếu đó là công tác của Đức Thánh Linh, thì con người sẽ trở nên bình thường hơn bao giờ hết, và nhân tính của họ sẽ trở nên bình thường hơn bao giờ hết. Con người có kiến thức ngày càng tăng về tâm tính Sa-tan bại hoại của mình, về bản chất của con người, và họ cũng có một khát khao cho lẽ thật lớn hơn bao giờ hết. Điều đó có nghĩa là, sự sống của con người ngày càng tăng trưởng, và tâm tính bại hoại của con người trở nên ngày càng có khả năng thay đổi – tất cả những điều này đều là ý nghĩa của việc Đức Chúa Trời trở nên sự sống của con người. Nếu một con đường không có khả năng tiết lộ những điều thuộc về bản chất của con người, không có khả năng thay đổi tâm tính của con người, và hơn thế nữa, không có khả năng đưa họ đến trước Đức Chúa Trời hoặc cho họ một sự hiểu biết thực sự về Đức Chúa Trời, mà thậm chí còn khiến cho nhân tính của họ trở nên thấp kém hơn bao giờ hết và ý thức của họ trở nên bất thường hơn bao giờ hết, thì con đường này không phải là con đường thật, và nó có thể là công tác của một tà linh, hoặc con đường cũ. Nói tóm lại, nó không thể là công tác hiện tại của Đức Thánh Linh được.

– Chỉ những ai biết Đức Chúa Trời và công tác của Ngài mới có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Ngươi phải hiểu điều gì đến từ Đức Chúa Trời và điều gì đến từ Sa-tan. Những gì phát xuất từ Đức Chúa Trời sẽ cho ngươi những khải tượng rõ ràng hơn bao giờ hết, và đem ngươi càng lúc càng đến gần Đức Chúa Trời hơn; ngươi chia sẻ tình yêu chân thành với anh chị em mình, ngươi có thể bày tỏ sự quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời, và có một tấm lòng yêu mến Đức Chúa Trời không bao giờ suy giảm. Có một con đường trước mắt để ngươi dấn bước. Những điều đến từ Sa-tan sẽ khiến các khải tượng biến mất đi cùng với ngươi, và khiến ngươi mất hết thảy những gì đã có trước đó; ngươi trở nên xa cách Đức Chúa Trời, không còn tình yêu cho anh chị em mình và mang một tấm lòng thù hận. Ngươi trở nên tuyệt vọng, không còn muốn sống đời sống hội thánh, và tấm lòng yêu mến Đức Chúa Trời của ngươi không còn nữa. Đây chính là công việc của Sa-tan và cũng là hệ quả mà công việc của tà linh dẫn đến.

– Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 22, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Công tác của Đức Thánh Linh là một dạng hướng dẫn chủ động và khai sáng tích cực. Nó không cho phép mọi người thụ động. Nó đem đến cho họ sự an ủi, cho họ đức tin và quyết tâm, cũng như giúp họ theo đuổi để được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện. Khi Đức Thánh Linh làm việc, mọi người có thể chủ động bước vào, họ không thụ động hay bị ép buộc, mà tự mình hành động. Khi Đức Thánh Linh làm việc, con người vui mừng và sẵn lòng, sẵn sàng vâng lời và vui vẻ hạ mình. Mặc dù họ đau khổ và mỏng manh bên trong, nhưng họ có quyết tâm hợp tác; họ chịu khổ một cách vui vẻ, họ có thể vâng lời, và họ không bị ô uế bởi ý muốn của con người, không bị ô uế bởi tư tưởng của con người, và chắc chắn họ không bị ô uế bởi những ham muốn và động cơ của con người. Khi con người trải nghiệm công tác của Đức Thánh Linh, họ đặc biệt thánh khiết ở bên trong. Những ai sở hữu công tác của Đức Thánh Linh sống bày tỏ ra tình yêu dành cho Đức Chúa Trời và tình yêu dành cho các anh chị em mình; họ vui thích những điều làm Đức Chúa Trời vui thích và ghét những điều Đức Chúa Trời ghét. Những người được công tác của Đức Thánh Linh chạm đến có một nhân tính bình thường, và họ thường xuyên theo đuổi lẽ thật cũng như có được nhân tính. Khi Đức Thánh Linh làm việc trong con người, tình trạng của họ trở nên ngày càng tốt hơn, nhân tính của họ trở nên ngày càng bình thường hơn, và cho dù một vài sự hợp tác của họ có thể là ngốc nghếch, nhưng những động cơ của họ là đúng đắn, sự bước vào của họ là tích cực, họ không cố làm gián đoạn, và trong họ không có ác ý. Công tác của Đức Thánh Linh bình thường và thực tế, Đức Thánh Linh làm việc trong con người theo những quy tắc đời thường của con người, và Ngài thực hiện việc khai sáng và hướng dẫn trong con người tùy theo sự theo đuổi thực sự của người bình thường. Khi Đức Thánh Linh làm việc trong con người, Ngài hướng dẫn và khai sáng họ theo nhu cầu của con người bình thường. Ngài chu cấp cho họ theo nhu cầu của họ, Ngài tích cực hướng dẫn và khai sáng cho họ tùy theo những gì họ còn thiếu, và tùy theo những thiếu sót của họ. Công tác của Đức Thánh Linh là để khai sáng và hướng dẫn con người trong đời thực; chỉ khi họ trải nghiệm lời Đức Chúa Trời trong cuộc sống thực tế, thì họ mới có thể thấy được công tác của Đức Thánh Linh. Nếu trong đời sống hàng ngày, con người ở trong trạng thái tích cực và có một đời sống thuộc linh bình thường, thì họ sở hữu công tác của Đức Thánh Linh. Trong trạng thái như thế, khi họ ăn uống lời của Đức Chúa Trời, họ có đức tin; khi họ cầu nguyện, họ được soi dẫn; khi họ đối diện với chuyện gì đó, họ không thụ động; và khi mọi chuyện xảy ra, họ có thể nhìn thấy bài học trong những chuyện mà Đức Chúa Trời đòi hỏi họ phải học đó. Họ không thụ động hay yếu đuối, và dù họ gặp khó khăn thực sự, nhưng họ sẵn sàng vâng phục mọi sự sắp đặt của Đức Chúa Trời.

Những hiệu quả nào đạt được bởi công tác của Đức Thánh Linh? Ngươi có thể ngu dại, và ngươi có thể không sáng suốt, nhưng Đức Thánh Linh chỉ cần làm việc và sẽ có đức tin trong ngươi, cũng như ngươi sẽ luôn luôn cảm thấy rằng ngươi không thể yêu mến Đức Chúa Trời cho đủ. Ngươi sẽ sẵn sàng hợp tác, cho dù những khó khăn phía trước có lớn đến đâu. Có những chuyện sẽ xảy ra với ngươi và ngươi sẽ không rõ chúng đến từ Đức Chúa Trời hay từ Sa-tan, nhưng ngươi sẽ có thể chờ đợi, và ngươi sẽ không thụ động hay chểnh mảng. Đây là công tác bình thường của Đức Thánh Linh. Khi Đức Thánh Linh làm việc bên trong ngươi, ngươi vẫn gặp phải những khó khăn thực sự: Đôi khi ngươi sẽ rơi nước mắt, và đôi khi sẽ có những thứ ngươi không thể vượt qua, nhưng đây đều chỉ là một giai đoạn công tác bình thường của Đức Thánh Linh. Mặc dù ngươi đã không vượt qua được những khó khăn đó, và mặc dù lúc đó, ngươi yếu đuối và đầy những lời phàn nàn, nhưng sau đó ngươi vẫn có thể yêu mến Đức Chúa Trời với một đức tin tuyệt đối. Sự thụ động của ngươi không thể ngăn ngươi có những sự trải nghiệm bình thường, và bất kể người khác có nói gì, và người khác công kích ngươi ra sao, ngươi vẫn có thể yêu mến Đức Chúa Trời. Trong khi cầu nguyện, ngươi luôn luôn cảm thấy rằng trong quá khứ, ngươi đã mắc nợ Đức Chúa Trời rất nhiều, và ngươi quyết tâm làm thỏa lòng Đức Chúa Trời cũng như từ bỏ xác thịt bất cứ khi nào ngươi gặp lại những điều như thế. Sức mạnh này cho thấy công tác của Đức Thánh Linh ở bên trong ngươi. Đây là trạng thái bình thường của công tác của Đức Thánh Linh.

Công việc nào đến từ Sa-tan? Trong công việc đến từ Sa-tan, những khải tượng trong con người thì mơ hồ; và con người không có nhân tính bình thường, động cơ phía sau những hành động của họ thì sai trái, và dù họ muốn yêu mến Đức Chúa Trời, nhưng luôn luôn có những lời buộc tội bên trong họ, và những lời buộc tội cùng những suy nghĩ này gây ra sự cản trở liên tục bên trong họ, kìm hãm sự phát triển của đời sống họ và ngăn họ đến trước Đức Chúa Trời trong trạng thái bình thường. Điều đó có nghĩa là, ngay sau khi công việc của Sa-tan ở bên trong con người, lòng của họ không thể bình an trước Đức Chúa Trời. Những người như thế không biết làm gì với chính mình – khi họ nhìn thấy mọi người tụ họp lại với nhau, họ muốn chạy trốn, và họ không thể nhắm mắt lại khi người khác cầu nguyện. Công việc của tà linh phá hỏng mối quan hệ bình thường giữa con người và Đức Chúa Trời, và làm đảo lộn những khải tượng trước đây của con người hoặc con đường bước vào sự sống của họ trước đây; trong lòng mình, họ không bao giờ có thể đến gần với Đức Chúa Trời, và những sự việc luôn xảy ra gây gián đoạn cho họ và trói buộc họ. Lòng họ không thể tìm thấy sự bình an, họ không còn sức lực để yêu mến Đức Chúa Trời và tinh thần họ chìm xuống. Đó là những biểu hiện của công việc từ Sa-tan. Những biểu hiện của công việc từ Sa-tan là: không thể giữ vững lập trường và đứng ra làm chứng, khiến ngươi trở thành một người có lỗi trước Đức Chúa Trời và là người không có sự trung tín với Đức Chúa Trời. Khi Sa-tan can thiệp, ngươi đánh mất đi tình yêu thương và lòng trung thành với Đức Chúa Trời bên trong ngươi, ngươi bị tước mất mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, ngươi không theo đuổi lẽ thật hay sự hoàn thiện bản thân; ngươi thoái lui và trở nên thụ động, ngươi nuông chiều bản thân, ngươi để tội lỗi tự do lan rộng, và không căm ghét tội lỗi; hơn nữa, sự can thiệp của Sa-tan làm cho ngươi trở nên suy đồi; nó khiến sự chạm đến của Đức Chúa Trời biến mất trong ngươi, khiến ngươi phàn nàn về Đức Chúa Trời và chống đối Ngài, dẫn đến việc ngươi nghi ngờ Đức Chúa Trời; thậm chí có nguy cơ ngươi sẽ từ bỏ Đức Chúa Trời. Hết thảy điều này đến từ Sa-tan.

– Công tác của Đức Thánh Linh và công việc của Sa-tan, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời làm việc theo một cách nhẹ nhàng, tinh tế, yêu thương và quan tâm, một cách cực kỳ có chừng mực và đích đáng. Cách của Ngài không kích động trong ngươi những phản ứng cảm xúc mạnh như: “Đức Chúa Trời phải để mình làm việc này” hay “Đức Chúa Trời phải để mình làm việc kia”. Đức Chúa Trời không bao giờ cho ngươi kiểu cường độ tinh thần hay cảm xúc khiến mọi thứ không thể chịu đựng được. Chẳng phải vậy sao? Ngay cả khi ngươi chấp nhận lời phán xét và sự trừng phạt của Đức Chúa Trời, thì ngươi cảm thấy như thế nào? Khi ngươi cảm nhận được thẩm quyền và quyền năng của Đức Chúa Trời, thì ngươi cảm thấy như thế nào? Ngươi có cảm thấy Đức Chúa Trời thiêng liêng và bất khả xâm phạm không? (Có.) Ngươi có cảm thấy khoảng cách giữa bản thân mình và Đức Chúa Trời vào những lúc này? Ngươi có cảm thấy kính sợ Đức Chúa Trời không? Không – thay vào đó, ngươi cảm thấy sự kính sợ đối với Đức Chúa Trời. Chẳng phải là vì công tác của Đức Chúa Trời khiến mọi người cảm thấy hết thảy những điều này sao? …

…Đức Chúa Trời làm việc trên con người và trân quý con người trong cả thái độ của Ngài và trong lòng Ngài. Ngược lại, Sa-tan có trân quý con người không? Không, nó không trân quý con người. Trái lại, nó dành nhiều thời gian nghĩ về việc hãm hại con người. Chẳng phải vậy sao? Khi nó nghĩ về việc hãm hại con người, tâm trạng của nó có phải là một kiểu cấp bách không? (Có.) Vì thế, liên quan đến công việc của Sa-tan trên con người, Ta có hai cụm từ có thể mô tả đầy đủ thực chất hiểm độc và gian ác của Sa-tan, có thể thật sự cho các ngươi hiểu được sự đáng khinh ghét của Sa-tan: Trong cách tiếp cận con người của Sa-tan, nó luôn muốn chiếm giữ và sở hữu con người một cách mạnh bạo, từng người một, đến mức nó có thể đạt được sự kiểm soát con người hoàn toàn và hãm hại con người một cách nghiêm trọng, để nó có thể đạt được mục đích của mình và thực hiện được tham vọng ngông cuồng của nó. “Chiếm giữ mạnh bạo” nghĩa là gì? Nó có phải là điều xảy ra được sự ưng thuận của ngươi, hay không được sự ưng thuận của ngươi? Nó xảy ra khi ngươi biết, hay khi ngươi không biết? Câu trả lời là nó xảy ra mà ngươi hoàn toàn không biết! Nó xảy ra trong những tình huống mà ngươi không biết, có khi nó còn không nói gì hay làm gì với ngươi, không có căn cứ, không bối cảnh – Sa-tan ở đó, vòng quanh ngươi, vây quanh ngươi. Nó tìm một cơ hội để lợi dụng và rồi nó mạnh bạo chiếm lấy ngươi, sở hữu ngươi, đạt được mục đích của nó là giành được sự kiểm soát hoàn toàn đối với ngươi và gây tổn hại cho ngươi. Đây là ý định và hành vi điển hình nhất của Sa-tan khi nó vật lộn giành giật nhân loại khỏi Đức Chúa Trời.

– Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất IV, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời

Một vài người nói rằng Đức Thánh Linh luôn làm việc trong họ. Điều này là không thể. Nếu họ nói rằng Đức Thánh Linh luôn ở cùng họ, thì điều đó sẽ thực tế hơn. Nếu họ nói rằng sự tư duy và lý trí của họ luôn bình thường, thì điều đó cũng thực tế, và sẽ cho thấy rằng Đức Thánh Linh ở cùng họ. Nếu họ nói Đức Thánh Linh luôn luôn làm việc trong họ, rằng họ được khai sáng bởi Đức Chúa Trời và được cảm động bởi Đức Thánh Linh trong từng giây phút, và lúc nào cũng đạt được kiến thức mới, thì điều này không bình thường chút nào! Điều này hoàn toàn siêu nhiên! Không một chút nghi ngờ, những kẻ như thế là những tà ma! Ngay cả khi Thần của Đức Chúa Trời nhập vào xác thịt, thì vẫn có những lúc Ngài phải ăn và phải nghỉ ngơi – chứ đừng nói đến con người. Những kẻ đã bị tà ma chiếm hữu dường như không có sự yếu đuối của xác thịt. Họ có thể từ bỏ và buông xuôi tất cả mọi thứ, họ không có cảm xúc, có khả năng chịu đựng sự dày vò và không cảm thấy mệt mỏi chút nào, như thể họ đã vượt qua xác thịt. Chẳng phải điều này cực kỳ siêu nhiên sao? Công việc của các tà ma là siêu nhiên – không con người nào có thể đạt được những điều như thế! Những ai thiếu sự phân minh thì ghen tỵ khi nhìn thấy những người thế này: Họ nói họ có sự mạnh mẽ trong niềm tin nơi Đức Chúa Trời, có đức tin lớn, và không bao giờ thể hiện dấu hiệu nhỏ nhất của sự yếu đuối! Trên thực tế, đây là tất cả những biểu hiện về công việc của một tà ma. Bởi vì, con người bình thường chắc chắn có những sự yếu đuối của con người; đây là trạng thái bình thường của những ai có sự hiện diện của Đức Thánh Linh.

– Sự thực hành (4), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Những trích dẫn từ bài giảng và buổi thông công để tham khảo:

Những sự khác biệt rõ ràng giữa các công tác khác nhau của các tà linh và công tác của Đức Thánh Linh được biểu lộ cụ thể ở những phương diện sau: Đức Thánh Linh chọn những người trung thực, là những người theo đuổi lẽ thật, là những người có lương tâm và ý thức. Đây là dạng người mà Ngài hoạt động bên trong. Các tà linh chọn những người quỷ quyệt và vô lý, là những người không yêu lẽ thật, và là những người không có lương tâm hay ý thức. Đó là những người mà các tà linh hoạt động bên trong. Khi chúng ta so sánh những người được chọn cho công tác của Đức Thánh Linh và những người được chọn cho công tác của các tà linh, chúng ta có thể thấy rằng Đức Chúa Trời là thánh khiết, công chính, rằng những ai được Đức Chúa Trời chọn thì theo đuổi lẽ thật, có lương tâm và ý thức, rằng họ tương đối trung thực, và yêu điều chính nghĩa. Những người được chọn bởi các tà linh thì quỷ quyệt, họ ích kỷ và đê tiện, họ không có tình yêu với lẽ thật, họ không có lương tâm và ý thức, không theo đuổi lẽ thật, và họ không phải là nhân loại thực sự. Các tà linh chỉ chọn những điều tiêu cực, từ đó chúng ta thấy rằng các tà linh yêu thích sự đồi bại và bóng tối, rằng họ tránh xa những ai theo đuổi lẽ thật, và nhanh chóng sở hữu những kẻ biến thái và quỷ quyệt, những kẻ say mê sự bất chính, và dễ bị mê hoặc. Những người mà các tà linh chọn để hoạt động bên trong không thể được cứu rỗi, và bị Đức Chúa Trời loại bỏ. Các tà linh hoạt động khi nào, và trong bối cảnh nào? Chúng hoạt động khi con người đi lạc xa khỏi Đức Chúa Trời và phản nghịch chống lại Đức Chúa Trời. Công tác của các tà linh làm mê hoặc con người. Khi người ta phạm tội, khi họ yếu đuối nhất, đặc biệt là khi họ đau đớn dữ dội trong lòng, khi họ cảm thấy hoang mang và rối rắm, các tà linh nhân cơ hội này lẻn vào để mê hoặc và làm họ bại hoại, gieo rắc sự bất hòa giữa họ và Đức Chúa Trời. Khi người ta kêu cầu Đức Chúa Trời, khi lòng họ hướng về Đức Chúa Trời, khi họ cần Đức Chúa Trời, khi họ ăn năn với Đức Chúa Trời, hay khi họ tìm kiếm lẽ thật, khi ấy Đức Thánh Linh bắt đầu hoạt động trong họ. Tất cả những gì Đức Thánh Linh hoạt động là để cứu rỗi con người, và Ngài tìm các cơ hội cứu rỗi con người, trong khi các tà linh thì tìm cơ hội làm bại hoại và lừa dối con người. Đức Chúa Trời là tình yêu, còn các tà linh thì căm ghét mọi người. Các tà linh đê tiện và đồi bại, chúng xảo quyệt và nham hiểm. Tất cả những gì các tà linh làm là nhằm ăn sống nuốt tươi, làm bại hoại và gây hại cho con người, còn tất cả những gì Đức Thánh Linh làm là vì tình yêu và sự cứu rỗi con người. Những tác dụng của công tác của Đức Thánh Linh là để làm tinh sạch con người, cứu rỗi họ khỏi sự bại hoại của họ, cho phép họ biết được bản thân mình và biết được Sa-tan, và có thể nổi dậy chống lại Sa-tan, có thể theo đuổi lẽ thật, và sau hết là sống trọn vẹn hình tượng giống con người. Các tà linh làm bại hoại, ô uế và trói buộc mọi người, chúng đẩy họ chìm sâu vào tội lỗi hơn bao giờ hết, và mang lại sự đau đớn cùng cực hơn bao giờ hết vào cuộc sống của họ, và như vậy khi các tà linh hoạt động trong mọi người thì họ bị hút cạn năng lượng; sau cùng, họ bị Sa-tan ăn sống nuốt tươi, đây là kết cục của công tác của các tà linh. Tác dụng của công tác của Đức Thánh Linh là để sau cùng cứu rỗi con người, giúp họ sống trọn vẹn một cuộc sống đích thực, hoàn toàn tự do, được giải thoát, và nhận được những phúc lành của Đức Chúa Trời. Các tà linh đưa con người vào bóng tối, chúng đưa họ xuống vực thẳm; Đức Thánh Linh đưa con người từ bóng tối ra sự sáng và vào sự tự do. Công tác của Đức Thánh Linh khai sáng và hướng dẫn con người, Ngài cho họ cơ hội, và khi họ yếu đuối và có những tội trọng, Ngài mang cho họ sự an ủi. Ngài cho phép mọi người biết chính họ, cho phép họ theo đuổi lẽ thật, và Ngài không ép buộc mọi người làm việc, mà để họ chọn lựa con đường cho chính họ, và sau cùng là đưa họ vào sự sáng. Các tà linh buộc mọi người làm việc và ra lệnh cho họ. Mọi điều chúng nói đều là giả dối và làm mê hoặc con người, lừa dối họ, và trói buộc họ; các tà linh không cho con người sự tự do, chúng không cho phép họ chọn lựa, chúng buộc họ vào con đường suy đồi, và sau cùng là nhấn chìm họ ngày càng sâu hơn vào tội lỗi, đưa họ đến sự chết.

– Các bài giảng và thông công về lối vào sự sống

Đặc điểm rõ ràng nhất của công tác của những tà linh là siêu nhiên, những lời tà linh nói hay những việc chúng bảo mọi người làm là bất thường, phi lý và thậm chí trái với những đạo đức cơ bản của nhân tính bình thường và những mối quan hệ của con người, và chúng dự định không làm gì khác ngoài lừa dối mọi người, quấy rầy mọi người, và làm bại hoại mọi người. Khi những tà linh chiếm hữu con người, một số cảm thấy sợ hãi khủng khiếp, một số trở nên bất thường, trong khi số khác thì rơi vào mê muội, và số còn lại thì lại thấy mình cực kỳ bồn chồn và không thể ngồi yên. Bất luận thế nào, khi các tà linh chiếm hữu con người, họ thay đổi, trở nên thứ gì đó không phải người cũng không phải quỷ, và mất đi nhân tính thông thường. Điều này đủ để chứng minh rằng thực chất của các tà linh là tà ác và xấu xa. Các tà linh làm cho con người ghê tởm và khinh miệt chúng, và tuyệt đối không làm lợi hay trợ giúp con người. Những điều duy nhất mà Sa-tan và mọi dạng tà linh có khả năng làm là làm bại hoại, làm hại và nuốt chửng con người.

Các biểu hiện chính của những người có công tác của tà linh (những người bị quỷ ám) là:

Loại đầu tiên là các tà linh thường bảo con người làm điều này điều nọ, hay bảo ai điều gì đó, hay điều khiển con người nói những lời tiên đoán sai.

Loại thứ hai là những người thường nói những điều được gọi là “tiếng lạ” khi cầu nguyện mà không ai hiểu, và thậm chí bản thân người nói cũng không hiểu. Một số người nói thậm chí có thể tự “diễn dịch tiếng lạ”.

Loại thứ ba là người thường nhận lãnh những sự mặc khải, rất thường xuyên, lúc này thì bị các tà linh điều khiển theo cách này, lúc khác thì bị điều khiển theo cách kia, trong trạng thái khắc khoải liên tục.

Loại thứ tư là những người có công tác của các tà linh muốn làm điều này điều nọ một cách gấp rút, quá nóng vội đến nỗi không thể chờ đợi, họ không cân nhắc điều kiện có cho phép hay không, họ thậm chí lao ra giữa đêm tối và hành vi của họ đặc biệt bất thường.

Loại thứ năm là những người với công tác của các tà linh kiêu ngạo một cách ngông cuồng, họ thiếu lý luận, và tất cả những lời họ nói đều ra vẻ kẻ cả và xuất phát từ vị trí ra lệnh. Họ đưa mọi người vào sự luống cuống, và giống như ma quỷ, họ buộc mọi người làm việc.

Loại thứ sáu là những người có công tác của các tà linh không thể thông công về lẽ thật, càng không chú ý đến công tác của Đức Chúa Trời, và họ ngang ngạnh với Đức Chúa Trời và hành động một cách tùy tiện, thực hiện mọi dạng phương hại để hủy hoại trật tự thông thường của hội thánh.

Loại thứ bảy là người có công tác của tà linh tự mạo nhận là ai đó mà không có lý do, hay tuyên bố rằng họ được cử đến bởi ai đó và rằng mọi người nên lắng nghe họ. Không ai có thể hiểu được họ đến từ đâu.

Loại thứ tám là những người có công tác của tà linh thường không có ý thức thông thường, họ cũng không hiểu bất kỳ lẽ thật nào; họ không sở hữu bất kỳ khả năng nhận lãnh nào và cũng không được khai sáng bởi Đức Thánh Linh, và điều mà mọi người thấy là khi nhận lãnh các thứ, những người này đặc biệt vô lý và không có chút gì đúng đắn.

Loại thứ chín là những người có công tác của các tà linh đặc biệt tập trung thuyết giáo người khác trong khi làm việc, họ luôn hành xử ngông cuồng, họ luôn gây gián đoạn và nhiễu loạn; mọi điều họ làm và nói đều tấn công, ràng buộc và làm bại hoại những người khác, và họ đi xa đến mức phá vỡ quyết tâm của mọi người và khiến họ trở nên tiêu cực để không thể ngóc đầu dậy. Họ là ma quỷ, thuần túy và đơn giản, những kẻ gây hại cho người khác, giễu cợt người khác và ăn sống nuốt tươi người khác, và họ mừng thầm khi người ta đi con đường của họ. Đây là mục tiêu công tác chính của các tà linh.

Loại thứ mười là những người có công tác của các tà linh sống một cuộc sống hoàn toàn bất thường. Mắt họ phát ra tia nhìn tàn sát, và những lời họ nói cực kỳ ghê tởm, như thể một con quỷ đã giáng xuống trần. Không có trật tự trong cuộc sống của dạng người này, họ rất bất ổn, và không thể dự đoán được giống như con thú hoang chưa được thuần chủng. Họ cực kỳ đáng ghê tởm và gớm guốc đối với những người khác. Người đã bị ma quỷ trói buộc trông chính xác là như thế này.

Mười loại trên là những sự biểu hiện chính của công tác của các tà linh. Bất kỳ người nào có một trong những biểu hiện này sẽ chắc chắn có công tác của các tà linh. Chính xác là tất cả những ai có các biểu hiện nêu trên của công tác của tà linh, bất kể họ thuộc dạng nào, đều là những người có công tác của tà linh. Một người có công tác của tà linh thường căm ghét và tránh xa những người mà Đức Thánh Linh đang làm công tác và những người có thể thông công về lẽ thật. Thông thường, ai đó càng tốt thì họ càng muốn tấn công và kết tội người đó. Ai đó càng xuẩn ngốc thì họ càng cố gắng xum xoe và nịnh hót người đó, đặc biệt là mong muốn kết nối với người đó. Khi các tà linh hoạt động, chúng luôn làm lẫn lộn thật giả, nói điều tích cực thành tiêu cực và điều tiêu cực thành tích cực. Đây chính là việc làm của các tà linh.

Trích từ “Sắp xếp công việc”

Bất kỳ linh hồn nào có công tác siêu nhiên một cách rõ ràng thì đó là tà linh, và công tác siêu nhiên cùng những lời phán của bất kỳ linh hồn nào được thực hiện trong con người đều là công tác của tà linh; tất cả những phương tiện mà các tà linh hoạt động đều bất thường, siêu nhiên, và chủ yếu được thể hiện theo sáu cách sau:

1. Kiểm soát trực tiếp lời nói của con người, cho thấy rõ rằng tà linh đang nói, chứ không phải bản thân người ta đang nói một cách bình thường;

2. Cảm giác rằng tà linh đang hướng dẫn con người và ra lệnh cho con người làm điều này điều nọ;

3. Những người mà, khi họ ở trong một căn phòng, có thể nói khi nào thì ai đó sắp đến;

4. Những người thường nghe những tiếng nói trò chuyện với họ mà những người khác không thể nghe thấy;

5. Những người có thể thấy và nghe những điều mà người khác không thể;

6. Những người luôn bị kích động, nói chuyện với chính mình, và không có khả năng đối thoại hay tương tác bình thường với mọi người.

Tất cả những ai mà tà linh hoạt động bên trong đều chắc chắn có sáu biển hiện này. Họ vô lý, ruột gan nóng như lửa đốt, không có khả năng tương tác bình thường với mọi người, như thể họ không thể tuân theo lý trí, và ở họ có điều gì đó tách rời và thuộc về thế giới khác. Những người như thế đã bị ám bởi một tà linh hay có một tà linh hoạt động trong họ, và mọi công tác của các tà linh đều rõ ràng và siêu nhiên. Đây là công tác dễ phân biệt nhất của các tà linh. Khi một tà linh ám ai đó, hắn giễu cợt họ hầu cho họ hoàn toàn rối rắm. Họ trở nên phi lý, như một thây ma, chứng tỏ rằng về thực chất, các tà linh là những linh hồn đồi bại làm bại hoại và ăn sống nuốt tươi con người. Những lời phán của các tà linh dễ dàng phân biệt: Những lời phán của chúng thâu tóm toàn bộ thực chất đồi bại của chúng, chúng mụ mẫm, mập mờ và thối tha, chúng phát ra mùi hôi thối của sự chết. Đối với những người có tố chất tốt, những lời của các tà linh tạo cảm giác rỗng tuếch và chẳng có gì thú vị, không mở mang trí óc, không gì khác hơn là những lời dối trá và rỗng tuếch, chúng tạo cảm giác hỗn độn và rối rắm, như một mớ vô nghĩa. Đây là một số điều dễ phân biệt nhất về sự vô nghĩa của các tà linh. Để mê hoặc con người, một số tà linh cao tay hơn giả làm Đức Chúa Trời hay Đấng Christ khi chúng nói, trong khi số khác thì giả làm thiên sứ hay những nhân vật nổi tiếng. Khi chúng nói, các tà linh này chuyên bắt chước những từ hay cụm từ nhất định của Đức Chúa Trời, hay giọng điệu của Đức Chúa Trời, và những người không hiểu lẽ thật sẽ dễ dàng bị lừa gạt bởi những tà linh cao tay như thế. Dân sự được Chúa chọn phải biết rõ rằng, về thực chất, các tà linh là đồi bại và không biết xấu hổ, và rằng ngay cả khi chúng là những tà linh cao tay, thì chúng cũng hoàn toàn thiếu lẽ thật. Suy cho cùng, các tà linh là các tà linh, thực chất của các tà linh là đồi bại, và cùng một giuộc với Sa-tan.

Trích từ “Sắp xếp công việc”

Trước: 1. Phân biệt giữa công tác của Đức Chúa Trời và của con người

Tiếp theo: 3. Phân biệt giữa công tác của Đấng Christ thật và các Christ giả

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger