124 Ý nghĩa công tác của Đức Chúa Trời trong vùng đất của con rồng lớn sắc đỏ

1 Trung Quốc là nước lạc hậu nhất trong tất cả các quốc gia; đó là vùng đất nơi con rồng lớn sắc đỏ nằm cuộn mình, có nhiều người tôn thờ thần tượng nhất và dính líu đến ma thuật, có nhiều đền thờ nhất, và là nơi trú ngụ của những ma quỷ bẩn thỉu. Ngươi đã được sinh ra từ nước đó, ngươi đã được giáo dục bởi nước đó và chìm trong ảnh hưởng của nước đó; ngươi đã bị làm bại hoại và bị hành hạ bởi nước đó, nhưng sau khi được thức tỉnh, ngươi đã từ bỏ nước đó và hoàn toàn được Đức Chúa Trời thu nhận. Đây là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và đây là lý do tại sao giai đoạn công tác này có ý nghĩa rất lớn. Đức Chúa Trời đã làm công tác có quy mô lớn như vậy, đã phán rất nhiều lời, và cuối cùng Ngài sẽ hoàn toàn thu phục được các ngươi – đây là một phần trong công tác quản lý của Đức Chúa Trời, và các ngươi là “chiến lợi phẩm” trong trận chiến của Đức Chúa Trời với Sa-tan.

2 Các ngươi càng hiểu được lẽ thật và đời sống hội thánh của các ngươi càng tốt đẹp, thì con rồng lớn sắc đỏ càng sẽ quy phục. Đây là tất cả các vấn đề của cõi thuộc linh – đây là những trận chiến của cõi thuộc linh, và khi Đức Chúa Trời chiến thắng, Sa-tan sẽ xấu hổ và gục ngã. Giai đoạn công tác này của Đức Chúa Trời có ý nghĩa rất to lớn. Đức Chúa Trời làm việc với quy mô lớn như vậy và cứu rỗi nhóm người này hoàn toàn để các ngươi có thể thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan, sống ở vùng đất thánh, sống trong ánh sáng của Đức Chúa Trời, và có sự dẫn dắt và hướng dẫn của sự sáng. Khi đó sự sống của ngươi sẽ có ý nghĩa.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Sự thực hành (2)

Trước: 123 Đức Chúa Trời đã hoàn thiện một nhóm người đắc thắng ở Trung Quốc

Tiếp theo: 125 Đức Chúa Trời đã được hoàn toàn vinh hiển

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger