232 Đức Chúa Trời đã thực hiện công tác mới hơn và vĩ đại hơn giữa các dân ngoại trong thời kỳ sau rốt

Verse 1

Ngươi phải đọc Cựu ước nếu muốn nhìn thấy

công tác của Thời đại Luật pháp, cách dân Y-sơ-ra-en

đi theo con đường của Đức Chúa Trời.

Ngươi phải đọc Tân ước nếu muốn biết

về công tác của Đức Chúa Trời trong Thời đại Ân điển.

Verse 2

Ngươi phải chấp nhận sự dẫn dắt bởi Đức Chúa Trời của ngày nay,

nếu ngươi muốn biết về công tác của thời kỳ sau rốt.

Ngươi phải bước vào công tác của hôm nay, vì nó

là công tác mới, không tìm thấy trong Kinh Thánh.

Pre-chorus 1

Hôm nay, Ngài trở nên xác thịt, chọn dân sự ở Trung Quốc,

làm việc qua những người này, nối tiếp Thời đại Ân điển.

Chorus

Con người không biết Ngài đã làm công tác

mới hơn, vĩ đại hơn trên đất,

bên ngoài Y-sơ-ra-ên và cả lời tiên đoán của các tiên tri.

Ồ, thật kỳ diệu! Công tác của Ngài nằm ngoài lời tiên tri,

vượt qua những tưởng tượng của con người, tưởng tượng của con người.

Verse 3

Công tác hôm nay là con đường con người chưa từng đi hay thấy,

là công tác mới nhất, chưa từng làm trước đây của Ngài.

Ai có thể đã viết được về những điều này trong Kinh thánh,

ghi lại trước mà không bỏ sót điều gì cả?

Verse 4

Ai có thể ghi lại công tác

lớn hơn này, bất chấp quy ước trong cuốn sách cũ mốc đó?

Công tác của hôm nay không phải lịch sử.

Hãy vượt khỏi Kinh Thánh để bước đi con đường mới hôm nay,

vượt ra khỏi lịch sử cùng những lời tiên tri.

Pre-chorus 2

Khi đó ngươi mới có thể đi trên con đường đúng đắn,

bước vào cõi mới và công tác mới của Ngài!

Chorus

Con người không biết Ngài đã làm công tác

mới hơn, vĩ đại hơn trên đất,

bên ngoài Y-sơ-ra-ên và cả lời tiên đoán của các tiên tri.

Ồ, thật kỳ diệu! Công tác của Ngài nằm ngoài lời tiên tri,

vượt qua những tưởng tượng của con người, tưởng tượng của con người.

Con người không biết Ngài đã làm công tác

mới hơn, vĩ đại hơn trên đất,

bên ngoài Y-sơ-ra-ên và cả lời tiên đoán của các tiên tri.

Ồ, thật kỳ diệu! Công tác của Ngài nằm ngoài lời tiên tri,

vượt qua những tưởng tượng của con người,

vượt qua những tưởng tượng của con người, tưởng tượng của con người.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 231 Thái độ đúng đắn về Kinh Thánh

Tiếp theo: 233 Nếu đó là công tác của Đức Thánh Linh thì ngươi nên chấp nhận

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 6

Con người kinh ngạc khi họ đọc những lời phán của Đức Chúa Trời, và họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã thực hiện một việc vĩ đại trong lĩnh vực...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger